http bio5 fizyka amu edu pl http www amu edu pl zbm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm PowerPoint Presentation
Download Presentation
bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

http://bio5. fizyka .amu.edu.pl/ http:// www .amu.edu.pl/ ~zbm. Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl. Zakład Biofizyki Molekularnej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm' - arlen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
http bio5 fizyka amu edu pl http www amu edu pl zbm
http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm

Kierownik:

prof. dr hab. Adam Patkowski

patkowsk@amu.edu.pl

Web”master”

dr Jacek Gapiński

gapinski@amu.edu.pl

slide3

Badanie białek przetwarzających energię światła w procesie fotosyntezy 3 prace magisterskieopieka naukowa: dr Krzysztof Gibasiewicz (krzyszgi@amu.edu.pl) mgr Wojciech Giera mgr Maria Pajzderskapromotor: prof. Andrzej Dobek Zakład Biofizyki Molekularnej

motywacja prowadzonych bada
Motywacja prowadzonych badań

Dokładne poznanie funkcjonowania biologicznych układów przetwarzających energię światła.

Uzyskana wiedza ma służyć wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest światło, na potrzeby człowieka.

slide5
TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii.

Jednokomórkowy glon

Chlamydomonas reinhardtii.

Fotosystem I

- struktura krytalograficzna

slide6
TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii.

Charakter pracy : eksperymentalny, biologiczno-spektroskopowy

Biologia = hodowla + izolacja (współpraca z Wydziałem Biologii UAM)

Fizyka = stacjonarna i ultraszybka spektroskopia laserowa (współpraca z CBUSL i Uniwersytetem w Amsterdamie)

slide7

5 ps

10 ns

200ps

TEMAT 2: Badanie wpływu stanu uprotonowania aminokwasów na szybkość przeniesienia elektronu wewnątrz białka.

Charakter pracy : eksperymentalno - obliczeniowy

slide9

Metody nieliniowe w badaniach biomakromolekuł

2 prace magisterskie

 • Optyczny efekt Kerra w roztworach NA (tRNA, DNA)
 • Magnetooptyczne badania polisacharydów i białek

promotor: prof. Andrzej Dobek

Ferrytyna

tRNA

slide11

R

H

Cytokininy

 • hormony roślinne
 • w postaci nukleotydów wbudowane w cząsteczki tRNA
 • związki o znaczeniu farmaceutycznym
slide13

Tematy prac magisterskich

 • Oddziaływanie cytokinin z metalami
 • krystalizacja cytokinin z metalami, głównie Cu2+;
 • analizaoddziaływań cytokinina– metal– spektroskopia elektronowa,
 • spektroskopia oscylacyjna
 • Kryształy cytokinin i innych cząsteczek
 • krystalizacja cytokinin z innymi zasadami nukleinowymi,
 • krystalizacja cytokinin z aminokwasami; badanie wiązań wodorowych;
 • analiza warunków krystalizacji
 • analiza dynamiki molekularnej metodami spektroskopii oscylacyjnej
 • poszukiwanie przemian fazowych;
slide14

Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa.Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.Promotor: prof. dr hab. Adam PatkowskiOpiekunowie: dr Jacek Gapiński, dr Ewa Banachowicz

slide15

Prawo Einsteina dotyczące dyfuzji swobodnej

Opór ruchu = f v

Podana przez Stokesa postać wzoru na współczynnik f dla kuli

f = 6R,

gdzie  to lepkość rozpuszczalnika, a R to promień kuli.

Wzór Einsteina-Stokesa:

W przypadku cieczy złożonych (niejednorodnych zawiesin) lub przechłodzonych okazuje się, że wzór ten przestaje działać w świecie mikro, jeśli stosować lepkość rozpuszczalnika. Uogólnie-nie prawa E-S polega na wprowadzeniu pojęcia mikrolepkości.

slide16

Zakład Biofizyki Molekularnej

http://bio5.fizyka.amu.edu.pl

Dyfuzja swobodna (Einstein)

<x2>(t) = 6 D t

Spektroskopia kore-lacji fluorescencji (FCS)

Dynamika polimerów/biopolimerów/koloidów w roztworach

 • FCS mierzy czas dyfuzji sondy przez ognisko mikroskopu konfokalnego –Zalety:
 • Oświetlona objętość: ~0.15 fl (femtolitr),
 • Objętość próbki: >20 l (parowanie),
 • Stężenie próbki: ~10 nM,
 • Wysoka selektywność (sonda fluorescencyjna).
slide18

Zakład Biofizyki Molekularnej

Sprawdzanie stosowalności uogólnionego

prawa Einsteina-Stokesa.

Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.

 • Oddziałujące układy koloidalne. Pomiary techniką FCS.
 • Śledzenie cząsteczek koloidowych przy pomocy mikroskopu i kamery filmowej.
 • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS.
 • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS.

W tym zakresie mamy rozwiniętą współpracę krajową (ICHF PAN prof. R.Hołyst) międzynarodową (USA, Niemcy, Francja).

slide19

http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm

Kierownik:

prof. dr hab. Adam Patkowski

patkowsk@amu.edu.pl

Web”master”

dr Jacek Gapiński

gapinski@amu.edu.pl