Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonpro...
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft. Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése. Pénzforgalmi terv készítése Vartik Melinda. A projekt az Európai Unió támogatásával,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arlen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A projekt az eur pai uni t mogat s val

Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

Pénzforgalmi terv készítése

Vartik Melinda

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft


Alapvet sszef gg s
Alapvető összefüggés: Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.

A pénforgalomegyenlegét a ténylegesPÉNZBEVÉTELEK és PÉNZKIADÁSOKkülönbségeadja(aminemmindigazonos a bevételés a költségekkülönbözetével!!!)‏

BEVÉTELEK – KIADÁSOK =

PÉNZESZKÖZÖK


K zvetett s k zvetlen m dszer

 • KÖZVETETT MÓDSZER Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.

  • Általában a számviteláltalelőállítotteredménykimutatásbanszereplőadózáselőttieredményösszegébőlindulunkki.

  • Az adózáselőttieredménytezutánkorrigálnikellazokkal a tételekkel, amelyek az eredménynagyságátbefolyásolták, de pénzmozgássalnemjártak.

 • KÖZVETLEN MÓDSZER

  • A készpénzforrásokatés a készpénzfelhasználásokategymássalszembeállítjukés a kettőkülönbségeadja az időszak Cash Flow-ját

KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN MÓDSZER


K zvetett m dszer

 • Működési Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.tevékenység

  • Működési/Operatív cash flow

 • Beruházási-befektetésitevékenység

 • - Befektetési cash flow

 • Pénzügyiműveletek

 • - Finanszírozási cash flow

 • KÖZVETETT MÓDSZER


  A projekt az eur pai uni t mogat s val

  I. Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás(Működési cash flow, 1-13. sorok)

  1.Adózás előtti eredmény +/-

  2.Elszámolt amortizáció+

  3.Elszámolt értékvesztés +

  4.Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete +/-

  5.Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-

  6.Szállítói kötelezettség változása +/-

  7.Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-

  8.Passzív időbeli elhatárolások változása +/-

  9.Vevőkövetelés változása +/-

  10.Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/-

  11.Aktív időbeli elhatárolások változása +/-

  12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)–

  13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés–

  II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

  14.Befektetett eszközök beszerzése–

  15.Befektetett eszközök eladása+

  16.Kapott osztalék +

  III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

  17.Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +

  18.Kötvénykibocsátás bevétele +

  19.Hitel és kölcsön felvétele +

  20.Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. törl., és bankbet. megsz. +

  21.Véglegesen kapott pénzeszköz +

  22.Részvénybevonás (tőkeleszállítás) –

  23.Kötvény visszafizetés –

  24.Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –

  25. Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet. –

  26.Véglegesen átadott pénzeszköz +

  27.Alapítókkal szembeni, illetve egyéb h. lej. köt. változása +/-

  IV. Pénzeszközök változása (+/-I. +/- II. +/- III. sorok)


  K zvetlen m dszer

  Likviditási Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.helyzettervezése:

  Lényege, hogymegtervezzük a bevételeinkéskiadásainkfelmerülését az évsorán

  Az évespénzforgalmitervetérdemeshavibontásbanelkészíteni

  Alapja a jövedelem/bevételterv, melyet a pénzkiadásokkalkorrigálunk

  A szervezetirányítóiidőbenfelkészülhetnekarra az esetre, amikor a kiadásokmeghaladják a bevételeket

  KÖZVETLEN MÓDSZER


  A projekt az eur pai uni t mogat s val

  Példa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.:

  Van egynyertespályázatunk, melynekprojektidőtartama: . 2010. január 01 – 2010. június 30.

  A projektteljesköltségvetése 2.000.000 Ft, 100% -ostámogatásiaránnyal.

  A támogatásiösszeg 2010. február 15-én érkezikegyösszegben.


  A projekt az eur pai uni t mogat s val

  Példa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.:

  Van egynyertespályázatunk, melynekprojektidőtartama: . 2010. január 01 – 2010. június 30.

  A projektteljesköltségvetése 2.000.000 Ft, 100% -ostámogatásiaránnyal.

  A támogatásiösszeg a szerződéskötéscsúszásamiatt 2010. április 15-én érkezikegyösszegben..


  A projekt az eur pai uni t mogat s val

  Köszönöm a figyelmüket! Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.

  SZERVEZETFEJLESZTÉS

  Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

  Vartik Melinda

  Kárpátok - Alapítvány Magyarország

  E-mail: melinda.vartik@cfoundation.org

  WEB: http://szervezetfejlesztes.eck.hu

  A projekt az Európai Unió támogatásával,

  az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

  Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft