slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?????????????????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
??????????????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

?????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 387 Views
  • Uploaded on

รูปแบบการให้บริการ . บริกรมาบริการถึงโต๊ะ ( Table Service ) .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)

บริการแบบช่วยตนเอง (Self Service)การให้บริการแบบนี้ อาหารทุกชนิดจะจัดอย่างสวยงาม บนโต๊ะที่วางไว้เป็นจุดๆ โดยมีภาชนะ และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เตรียมไว้ที่โต๊ะวางอาหาร แขกจะต้องหยิบภาชนะ และเลือกอาหารเอง บริกรจะดูแลในการเสิร์ฟน้ำ เก็บแก้ว จาน และอำนวยความสะดวกอื่นๆ เท่านั้น การบริการรูปแบบนี้เรียกว่า "บุฟเฟต์ (Buffet)"

การให้บริการอาหารของตะวันตก แบ่งได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
table service
รูปแบบของฝรั่งเศสเป็นบริการที่เป็นลักษณะทางการ และหรูหรา อาหารจะถูกนำมาปรุงแต่ง และจัดใส่จานตรงหน้า บนที่อุ่นอาหาร หรือบนเกริดอง ซึ่งเป็นรถเข็นที่พักอาหารก่อนเสิร์ฟ ในการเสิร์ฟบริกร จะเสิร์ฟด้วยมือขวา และเข้าเสิร์ฟด้านขวามือของแขก ยกเว้นขนมปัง เนย และสลัด จะเสิร์ฟทางด้านซ้ายมือ การเก็บจานบริกรจะเก็บทางด้านขวามือของแขก บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)

http://www.arunresidence.com

french table setting5
The table is set, the meal is about to be served. Everything has its place...the strongest ritual in France...Dining. The rules are known, and there are many, and it seems every French person knows them! I swear it is in their genetic make-up! They know detail after detail...let me give you three:

1) Never spread-tartiner foie gras. Instead cut it and place it on a piece of grilled bread.

2) The last drop served from a bottle of wine should be poured into the glass of a célibataire- because whoever has the last drop of wine will be married at the end of the year.3) Your serving of bread is placed on the table, at the left-hand side of your plate, above your fork........................more to come...........

French Table setting

willows95988.typepad.com/.../img_2362.html

table service6
รูปแบบรัสเซียน คล้ายกับแบบฝรั่งเศส แต่ใช้บริกรเพียงคนเดียว อาหารจะถูกจัดใส่ถาด และบริกรจะนำมาไว้ที่โต๊ะพักอาหาร บริกรจะนำจานมาวางตรงหน้าลูกค้า โดยเข้าทางด้านขวามือไปรอบๆ ตามเข็มนาฬิกา บริกรจะถือจานอาหารด้วยมือซ้าย และเสิร์ฟด้านซ้ายมือของแขก โดยตัดแบ่งอาหารเสิร์ฟไปทางขวามือจนครบทุกคน

Dining Etiquette  If you are invited to a Russian's house:. Arrive on time or no more than 15 minutes later than invited.. Remove your outdoor shoes. You may be given slippers to wear. . Dress in clothes you might wear to the office. Dressing well shows respect for your hosts.. Expect to be treated with honour and respect. . Offer to help the hostess with the preparation or clearing up after a meal is served. This may be turned down out of politeness. Asking 'are you sure?' allows the hostess to accept your offer.

บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)

http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/russia-country-profile.html

table manners
Table manners are Continental -- the fork is held in the left hand and the knife in the right while eating.. The oldest or most honoured guest is served first.. Do not begin eating until the host invites you to start.. Do not rest your elbows on the table, although your hands should be visible at all times. . You will often be urged to take second helpings.

It is polite to use bread to soak up gravy or sauce.. Men pour drinks for women seated next to them.. Leaving a small amount of food on your plate indicates that your hosts have provided ample hospitality.. Do not get up until you are invited to leave the table. At formal dinners, the guest of honor is the first to get up from the table.

Table manners
table service8
รูปแบบอังกฤษ การเสิร์ฟ จะเป็นการนำอาหารที่ปรุงเสร็จใส่ภาชนะมาเรียบร้อยแล้ว มาวางที่โต๊ะพักอาหาร เจ้าภาพจะเป็นผู้ตัดแบ่งอาหารใส่จาน ให้บริกรนำไปเสิร์ฟให้แขกทีละคนจนครบ การเข้าเสิร์ฟ ใช้หลักการแบบเดียวกับฝรั่งเศสบริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)
table service9
รูปแบบอเมริกัน เป็นรูปแบบที่เป็นทางการน้อยที่สุด แต่ได้รับความนิยมสูง อาหารจะถูกปรุงมาเสร็จเรียบร้อย และใส่จานสำหรับเฉพาะคน บริกรนำมาเสิร์ฟได้เลย ยกเว้น สลัด ขนมปัง และเนย บริกรอาจนำมาตัดแบ่งใส่จานของแขกที่โต๊ะ โดยใช้มือซ้ายในการเสิร์ฟ การเก็บจานบริกรจะเข้าทางขวามือของแขก บริกรมาบริการถึงโต๊ะ (Table Service)
slide11
อุปกรณ์เครื่องมือในการรับประทานอาหารตะวันตกอุปกรณ์เครื่องมือในการรับประทานอาหารตะวันตก
  • อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เป็นเครื่องเงิน
  • อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องเคลือบ
  • อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องแก้ว
slide12
ส้อมอาหารทะเล (Seafood fork)

ส้อมปลา (Fish fork)

ส้อมอาหารเย็น, ส้อมเนื้อ (Dinner fork)

มีดปลา (Fish knife)

มีดอาหารเย็น, มีดเนื้อ (Dinner knife)

ที่ปาดเนย (Butter spreader)

มีดสะเต็ก (Steak knife)

อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นเครื่องเงินอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นเครื่องเงิน
slide13
ช้อนไอซที (Ice tea or parfait spoon)

ช้อนสำหรับเสิร์ฟ (Serving spoon)

ช้อนซุปใส (Clear soup spoon)

ช้อนชา (Teaspoon)

ช้อนซุปข้น (Cream soup spoon)

ช้อนกาแฟชุดเล็ก (Demitasse spoon)

อุปกรณ์สำหรับจิ้มหอย (Lobster pick)

ส้อมหอย (Lobster fork)

อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นเครื่องเงินอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นเครื่องเงิน
slide14

http://www.bestbuysilver.com/wallacegraphics/gb_5-pc_crm_soup_l.jpghttp://www.bestbuysilver.com/wallacegraphics/gb_5-pc_crm_soup_l.jpg

slide15
ส้อมหอยโข่ง (Escargot fork)

ที่คีบหอยโข่ง (Escargot clamps)

ที่คีบน้ำตาล (Sugar tongs)

ที่คีบน้ำแข็ง (Serving or ice tongs)

ส้อมสำหรับเสิร์ฟ (Serving fork)

ช้อนสำหรับเสิร์ฟ (Slotted serving spoon)

ที่ตักเค็กเสิร์ฟ (Cake server)

ที่ตัก (Crumber)

เครื่องตัดเป็นชุด (Carving set fork, knife, steel)

slide16
- มักจะเป็นจานรูปแบบต่างๆ

จานเนื้อ

จานปลา

จานซุป

จานหวาน

อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเคลือบอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเคลือบ
slide17
จานขนมปัง

ถ้วยชา

ถ้วยกาแฟ

จานรองถ้วยชา (กาแฟ)

จานเสิร์ฟแบบกลม (Round serving plate)

จานเสิร์ฟแบบรี (Oval serving plate)

จานซุป (Soup plate)

ถ้วยใส่อาหารประเภทข้าว (Cereal Bow)

จานหวาน (Dessert plate)

จานสลัด (Salad plate)

แก้วคอลลิน (Collins)

แก้วไฮบอล (High-Ball)

แก้วซอมบี้ (Zombie)

แก้วเชมเปญ (Champagne)

อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องแก้วอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องแก้ว
slide19

http://www.thebelmontcompany.com/belmont/images/products_tableset.jpghttp://www.thebelmontcompany.com/belmont/images/products_tableset.jpg

slide20
แก้วบรั่นดี (Brandy Inhaler)

แก้วเชอร์รี่ (Sherry)

แก้วมารีเนอส จ๊อด (Mariner's Grog)

แก้วร๊อค (Old Fashioned)

แก้วช๊อต (Shot)

แก้วไวน์แดง (Red wine)

แก้วไวน์ขาว (White wine)

แก้วซาว (Sour)

แก้วลิเคียว (Liqueur)

แก้วเบียร์ (Beer)

แก้วมาร์ตินี่ (Martini)

แก้วเบียร์สด (Drafe Beer)

http://www.cubsden.co.uk/ng17c.html

beer glassware
Pilsner glass

Pint glass

Beer stein

Wheat beer glass

Yard glass

Beer glassware
slide22

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://visual.merriam-webster.com/images/food-kitchen/kitchen/glassware_1.jpg&imgrefurl=http://visual.merriam-webster.com/food-kitchen/kitchen/glassware_1.php&h=384&w=550&sz=65&hl=en&start=16&sig2=5MPiUfa9ruLrFEMzhMjoqA&um=1&usg=__Mf1xwaR-09QsFz3NGT8-w-XfVNI=&tbnid=fDJ8Wge2HjAY7M:&tbnh=93&tbnw=133&ei=ujHBSLDSD5yssALEptGbBg&prev=/images%3Fq%3D%2522glassware%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWE_en___TH269%26sa%3DNhttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://visual.merriam-webster.com/images/food-kitchen/kitchen/glassware_1.jpg&imgrefurl=http://visual.merriam-webster.com/food-kitchen/kitchen/glassware_1.php&h=384&w=550&sz=65&hl=en&start=16&sig2=5MPiUfa9ruLrFEMzhMjoqA&um=1&usg=__Mf1xwaR-09QsFz3NGT8-w-XfVNI=&tbnid=fDJ8Wge2HjAY7M:&tbnh=93&tbnw=133&ei=ujHBSLDSD5yssALEptGbBg&prev=/images%3Fq%3D%2522glassware%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWE_en___TH269%26sa%3DN

slide28

http://www.cristinaonline.com/casacristina/entertaining/img/12-06-plate-diag-2.gifhttp://www.cristinaonline.com/casacristina/entertaining/img/12-06-plate-diag-2.gif

slide30

http://www.siecle-paris.com/UserFiles/File/Figure_Couverts.jpghttp://www.siecle-paris.com/UserFiles/File/Figure_Couverts.jpg

slide31

http://www.geocities.com/westhollywood/6027/images/service.jpghttp://www.geocities.com/westhollywood/6027/images/service.jpg