slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oost Flevoland Woondiensten en Energiebesparing ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur-bestuurder Oost Flevoland Woondien

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Oost Flevoland Woondiensten en Energiebesparing ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur-bestuurder Oost Flevoland Woondien - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Oost Flevoland Woondiensten en Energiebesparing ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur-bestuurder Oost Flevoland Woondiensten 28 mei 2009. Stichting Oost Flevoland Woondiensten. Actieve, middelgrote woningcorporatie in de CO 2 -neutrale gemeente Dronten (Flevoland)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oost Flevoland Woondiensten en Energiebesparing ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur-bestuurder Oost Flevoland Woondien' - arleen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Oost Flevoland Woondiensten

en

Energiebesparing

ir. G.N. Sweringa (Truus)

Directeur-bestuurder

Oost Flevoland Woondiensten

28 mei 2009

Oost Flevoland Woondiensten

stichting oost flevoland woondiensten
Stichting Oost Flevoland Woondiensten
 • Actieve, middelgrote woningcorporatie in de CO2-neutrale gemeente Dronten (Flevoland)

4.600 woningen, garages e.d.

 • Bezit: 70% eengezinswoningen, 1/3 van het bezit in 4 jaar gebouwd (40 jaar oud)
 • 60 medewerkers, zelfsturende teams
 • Aanzienlijke nieuwbouw- en verbouwopgave
 • Eerste woningcorporatie met Energielabels
 • Eervolle vermelding Energy Award 2006
 • KWH huurlabel
 • Award Aedes Directeurencontact voor beste corporatiedirecteur 2007 / thema: Energiebesparing
 • Winnaar NET-trofee 2008 & Nominatie NET-trofee 2007

(Nationale Energie Toekomst Trofee, initiatief VROM)

Oost Flevoland Woondiensten

slide3

Missie

Het bieden van een kansrijke

woon- en leefomgeving voor mensen die zwak staan op de woningmarkt in de gemeente Dronten.

Oost Flevoland Woondiensten

ofw beleidsplan samen voor kansrijk
Duurzaam ondernemen:

Voor OFW betekent duurzaam ondernemen dat OFW met alles wat zij doet zich haar maatschappelijke verantwoordelijkheid realiseert en dat zij met name alert is op de meerjareneffecten van haar handelen op de samenleving waarbij de effecten op het milieu zeker goed worden meegewogen

OFW beleidsplan: Samen voor kansrijk

Oost Flevoland Woondiensten

energiebesparing in ofw beleidsplan samen voor kansrijk
Energiebesparing vertaald naar doelstellingen:

30% besparing (t.o.v. 2000) in gemiddelde gasverbruik per woning in 2012

In 2012 geen E, F, G labels meer

Na modernisering hebben woningen minimaal B-label

Helft nieuwbouw maximaal EPC 0,7

Energiebesparing in OFW beleidsplan‘Samen voor kansrijk’

Oost Flevoland Woondiensten

slide6

Aantal nieuwgebouwde corporatiehuurwoningen in 2007:

32.354, dit is 1,35% van alle corporatiehuurwoningen

 • Aantal corporatiewoningen in NL:
 • 2.400.000 waarvan
 • 2.016.000 gebouwd vóór 1990

Corporatiewoningen in

NL naar bouwperioden

Oost Flevoland Woondiensten

energie en milieu besparen
Energie (en milieu) besparen
 • Convergerende doelen woningcorporatie en huurders:
 • Lagere woonlasten
 • Minder CO2-uitstoot
 • Prachtwijken
 • Duurzame samenleving

Oost Flevoland Woondiensten

slide8

Bron: CBS

Bewerkt door: OFW

slide9

Huur en energielasten per maand

Oost Flevoland Woondiensten

slide12

68%

€ 215

60%

€ 237

40%

€ 161

32%

€ 100

Oost Flevoland Woondiensten

slide13

Energielabels OFW

A = Zeer zuinig, efficiënt

B = Zuinig

C = Relatief zuinig

D = Gemiddeld

E = Matig

F = Slecht

G = Zeer slecht, inefficiënt

Oost Flevoland Woondiensten

slide14

Hoe doelstelling te concretiseren?

 • Energielabel als beleidsinstrument bij:
 • Voorlichting consument
 • Bij aanbieden nieuwe woning
 • Woningaanbod: woonkrant huurwoningen + kopers
 • Over eigen (stook)gedrag
 • Over het effect van woningverbetering
 • Huurbeleid
 • Energielabel E, F, G:
 • 0,5% minder huurverhoging (2006)
 • en 0,2% (2007, 2008, 2009)

Oost Flevoland Woondiensten

slide15

Hoe doelstelling te concretiseren? - vervolg

 • Energielabel als beleidsinstrument bij:
 • Prioriteitsstelling strategisch voorraadbeleidsplan
 • Geen woningen meer met E, F, G label in 2012
 • Inzicht in energiebesparing als gevolg van plannen
 • Bij planmatig onderhoud ook isolatiewerkzaamheden meenemen
  • Vliering  dakisolatie
  • Dubbel glas hele woning
  • Natuurlijk moment
 • Aanbrengen vloerisolatie in 1200 woningen
 • (reeds in uitvoering/planning: 562 in 2007, 175 in 2008)
 • Voortaan altijd vloer- en dakisolatie bij modernisering
 • Na modernisering minimaal B-label
 • Check waar nog oude CV-ketels aanwezig zijn (zowel
 • bij de huurwoningen als woningen van de verkooplijst)

Oost Flevoland Woondiensten

slide16

Implementeren: vraagt tijd

 • Organisatie
 •  Mobiliseren directie, MT  visie/nieuwe koers uitdragen
 •  Zichtbaar maken succeservaringen
 •  Medewerkers stimuleren en mee laten denken
 • Bedrijvenwerkzaam in de keten van de corporatie
   • Investeer in kennis, innovatieve samenwerking en communicatie
   • Maak het een uitdaging
 • Overheid
   • Bied ruimte in infrastructuur
   • Maak duurzaamheid echt belangrijk in afwegingscriteria
   • Schiet niet in regelreflex
   • Welke rol? Regie, subsidiegever, regels/straffen
   • Opdrachtgeversrol: inspireren / selecteren

Oost Flevoland Woondiensten

slide17

Implementeren: vraagt tijd - vervolg

 • Huurders
 • Rekening houden met gebruikersgedrag bij nieuwe technologieën (gebruiksvriendelijke apparatuur, voorlichting)
 • Energiebesparingsmogelijkheden aanreiken
 • (brochure, bewonersblad)
 • Betrekken en stimuleren
 • (Energiemarkt, lokale organisaties, gastlessen scholen)

Fruithof Biddinghuizen

Oost Flevoland Woondiensten

slide18

Investeer in professionaliteit

 • Investeer in integrale kennis
 • Investeer in kwaliteit in de keten
 • Meeste mensen leren ervaringsgericht
 • Investeer in opleidingen voor (jonge) mensen
  • Bouw
  • Installatietechniek
  • Maatschappijleer
 • Versterk kennisnetwerk
 • Maak vanuit je opdrachtgeversrol duidelijk dat je het meent

Oost Flevoland Woondiensten

slide19

Maak duurzaamheid unique selling point

Antwoord aan de samenleving, corporaties besparen 20% energie in 10 jaar

Meten is weten

Woonlasten of huren / rente

Let op bouwproces en overlast voor eerste bewoners

Gebruik natuurlijke investeringsmomenten

Maak samen werken aan duurzaamheid leuk

Let op binnenklimaat / gezondheid

Van improviseren naar (lean) organiseren

Oost Flevoland Woondiensten

stimuleringsmaatregelen
Energie Investerings Aftrek (EIA)

Ministeries Financiën, EZ (uitvoering SenterNovem en Belastingdienst)

Woningcorporaties  Woningen verbeteren: minimaal 2 energielabels beter

11% voordeel per investering

Minder energielasten voor huurders

Met terugwerkende kracht per 1 april 2009

EIA is ook voor andere ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie in hun onderneming.

Groenfinanciering

Tegen lagere rente financieren van (een deel van) de hypotheek

van een duurzaam nieuwbouwproject of een duurzaam renovatieproject

(woningbouw) dat een groenverklaring heeft

Stimuleringsmaatregelen

Oost Flevoland Woondiensten

resultaten meten en zichtbaar maken
Resultaten meten en zichtbaar maken…

Oost Flevoland Woondiensten

slide22

1

hoekwoning

tussenwoning

2

4

3

5

1 0-punt

2 Basis bouwkundige maatregelen

3 Isolatie

4 Extra bouwkundig

5 Installaties + water

slide23

2000-2008 20% realisatie besparing

2000-2016 30%

Oost Flevoland Woondiensten

slide25

De Walvisstraat: 900 m³ gasbesparing per woning

B-Label

Besparing:

± € 600 per jaar

A-Label

Besparing:

± € 800 per jaar

Oost Flevoland Woondiensten

slide26

Totale jaarlijkse besparinghuurder na moderniseringen en plaatsing CV-ketels:

Gas 1,4 miljoen m³ minder

CO2–uitstoot 2,46 miljoen kilo minder

Gasrekening huurders € 940.000 lager (gemiddelde gasprijs 2008 € 0,67)

Huursom 2009 € 26.000.000

Huurverhoging 2009 (2,5%) € 650.000

Oost Flevoland Woondiensten

interne duurzaamheid
Alle aspecten die samenhangen met onze hulpmiddelen, kantoor en dergelijke

Wat kunnen we in onze directe omgeving doen aan duurzaamheid?

Werkgroep interne duurzaamheid

Medewerkers ontwikkelen op duurzaamheidgebied

Leveranciers meenemen in ontwikkeling

Inkoopbeleid

Gedragscomponent medewerkers

Inrichting besluitvorming duurzaam:

bedrijfseconomische maar tevens

sociaal-culturele en

ecologische afwegingen

Borging binnen organisatie + monitoren

Interne duurzaamheid

Oost Flevoland Woondiensten

interne duurzaamheid toetsingscriteria
Aspecten van duurzaamheid waarop getoetst wordt:

besparing van gebruik van fossiele brandstoffen en beperking CO2-uitstoot

hergebruik van materialen (cradle tor cradle)

beperking en scheiding van afval

beperking gebruik van materialen

gebruik duurzaam (maatschappelijk verantwoord) geproduceerde materialen

Interne duurzaamheid - toetsingscriteria

Oost Flevoland Woondiensten

genomen maatregelen

Maatregel

Digitaal post- en archiveringssysteem

Groene energie kantoor

Dubbelzijdig printen (als standaardinstelling)

Gescheiden inzamelen afval

Kringlooppapier voor printen, kladblokken e.d.

FSC-keurmerk briefpapier en enveloppen

Nieuwe PC’s met laag energieverbruik

Nieuwe website (inschrijven, mijn ofw, brochures)

Duurzaam geproduceerde koffie

Recycling cartridges van printers via Clini-clowns

Fietsenplan voor woon-werkverkeer van medewerkers

Twee fietsen voor algemeen gebruik van medewerkers van OFW

Gebruik oplaadbare batterijen

E-nieuwsbrief voor relaties

Elektronische kerstkaart

Aanschaf vier energiezuinige auto’s (A+ label) voor opzichters

Plaatsen nieuwe afzuiger in de werkplaats

Volledig rookvrij maken van het kantoorgebouw (geen rookruimte)

Genomen maatregelen

Oost Flevoland Woondiensten

te nemen maatregelen

Maatregel

Ontwikkeling van een duurzaamheidchecklist voor de inkoopfunctie

Leveranciers op basis van checklist toetsen op duurzaamheid

Bij aanschaf bedrijfsauto’s minimaal een B-label

Stimuleren fietsen in de kern Dronten

Verbouwing kantoor; beperking gas- en elektraverbruik

Voorkeur voor openbaar vervoer (indien mogelijk) ten opzichte van autogebruik

Carpoolen

Terugdringen uitprinten digitale stukken, gebruik van PC en beamer bij overleggen

Formeren van een werkgroep voor interne duurzaamheid

Elkaar aanspreken op duurzaam gedrag

Verdere ontwikkeling van de interactieve onderdelen van de website, waardoor minder brieven verstuurd worden

Te nemen maatregelen

Oost Flevoland Woondiensten

slide31
Automatisering en duurzaamheid
 • Vervangen servers
  • Energiebesparende technieken
  • Waardoor minder koeling nodig
 • Nieuwe PC’s
  • Sneller (tijdsbesparing)
  • Energiezuinig
 • Website o.a.
  • Inschrijven woningzoekenden
  • Mijn OFW
  • Raadplegen informatie / brochures

Oost Flevoland Woondiensten

3 crises
Kredietcrisis

Economische crisis

Duurzaamheidscrisis

Anders (‘lean’) organiseren moet!

3 crises

Oost Flevoland Woondiensten

slide33

Vraag niet wat het land voor jou doet, maar denk na wat jij voor het land doet

(Kennedy)

Denk van buiten naar binnen,

denk vanuit de belangen van de samenleving en de bewoners

Toon visie en leiderschap

Denk in termen van ontwikkeling, neem mensen mee

Heb aandacht voor de overgang van een project naar de staande organisatie

Neem bewoners/consumenten serieus

Neem de bedrijven die met je samenwerken mee in het leerproces

Kijk naar hoe het is en niet naar hoe het hoort te zijn

In de bestaande bouw is het meeste te halen

Oost Flevoland Woondiensten

slide34

Vragen

Oost Flevoland Woondiensten

tel 0321-385565

fax 0321-317733

Postbus 89

8250 AB DRONTEN

Bezoekadres: De Noord 47-49

www.ofw.nl

Oost Flevoland Woondiensten