soci lne zmeny spolo nosti a ich pr iny l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIÁLNE ZMENY spoločnosti a ich príčiny . PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIÁLNE ZMENY spoločnosti a ich príčiny .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

SOCIÁLNE ZMENY spoločnosti a ich príčiny . - PowerPoint PPT Presentation


 • 624 Views
 • Uploaded on

SOCIÁLNE ZMENY spoločnosti a ich príčiny . . Mgr. Boris Matušek. Ľudská spoločnosť sa neustále mení, vyvíja a formuje, je stále obnovovaná, pretváraná a prechádza ustavičnými zmenami. Sociálna zmena – je podstatná zmena sociálneho usporiadania spoločnosti. Sociálne zmeny pozorujeme:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOCIÁLNE ZMENY spoločnosti a ich príčiny .' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Ľudská spoločnosť sa neustále mení, vyvíja a formuje, je stále obnovovaná, pretváraná a prechádza ustavičnými zmenami.

Sociálna zmena – je podstatná zmena

sociálneho usporiadania spoločnosti

soci lne zmeny pozorujeme
Sociálne zmeny pozorujeme:
 • Zmeny v oblasti kultúry spoločnosti
 • Zmeny sociálnej štruktúry spoločnosti
 • Zmeny sociálneho správania ľudí
 • Zmeny vzťahov medzi jednotlivcami , sociálnymi skupinami
 • Zmeny politické, ekonomické
zdroje soci lnej zmeny
1. Prírodnéprostredie

Rozširovanie púštnych oblastí, znečisťovanie životného prostredia, suchá, záplavy, zemetrasenia spôsobujú migráciu obyvateľstva, vojnové konflikty, úbytok obyvateľstva, revolúcie

2. Vývoj populácie

Nárast obyvateľstva viedol celé spoločnosti k migrácii a nútil ich osídľovať nové územia.

Nadmerný rast populácie spôsobuje aj ničenie prírody.

Zdroje sociálnej zmeny
3 vedecko technick pokrok
Napr. priemyselná revolúcia v 19. stor. priniesla migráciu obyvateľstva a rast počtu obyvateľstva.

V 20. stor. automobil, televízia, počítač vyvolali zmeny

sociálnych inštitúcií, zmeny v oblasti hodnôt, noriem a vzorov správania, ako aj zmeny v sociálnych vzťahoch a sociálnom správaní ľudí.

3. Vedecko- technický pokrok
4 kult rne zmeny
Napr. vedecké objavy prinášajú vznik nových technológii, a tie vyvolávajú sociálne zmeny. Aj vznik či náhly rozmach náboženstiev sa môže stať zdrojom významných

sociálnych zmien, podobne ako nahrádzanie starých sociálnych hodnôt novými.

Zdrojom sociálnej zmeny ,ôže byť aj prenos prvkov jednej kultúry do druhej.

4. Kultúrne zmeny
5 kolekt vne spr vanie
5. Kolektívne správanie

Ide zväčša o davové alebo masové správanie ľudí, ktoré síce samo osebe nevyvoláva významnejšie sociálne zmeny, ale často spôsobuje vznik sociálnych hnutí ako významného zdroja sociálnej zmeny.

6 soci lne hnutie
6. Sociálne hnutie

Sociálne hnutia sa na rozdiel od davového a masového správania ľudí vyznačujú dlhším trvaním a organizovanosťou, majú vodcovské jadro, jasne vyjadrené ciele, organizovanú činnosť. Príkladom sú feministické, ekologické alebo mierové hnutia.

7 s a enie konkurencia konflikt
7. Súťaženie (konkurencia), konflikt

Súťaženie a konflikt prebiehajú rozdielne, končia sa buď porážkou jedného a víťazstvom druhého účastníka, alebo dohodu, zmierom, ktoré môžu vyústiť do ich spolupráce.

pozn mky pre iakov
POZNÁMKY/ pre žiakov /

Sociálna zmena – je podstatná zmena

sociálneho usporiadania spoločnosti.

 • Zmeny v oblasti kultúry spoločnosti
 • Zmeny sociálnej štruktúry spoločnosti
 • Zmeny sociálneho správania ľudí
 • Zmeny vzťahov medzi jednotlivcami , sociálnymi skupinami
 • Zmeny politické, ekonomické
zdroje soci lnej zmeny11
ZDROJE SOCIÁLNEJ ZMENY
 • Prírodné prostredie
 • Vývoj populácie
 • Vedecko – technický pokrok
 • Kultúrne zmeny
 • Kolektívne správanie
 • Sociálne hnutie
 • Súťaženie, / konkurencia /, konflikt