pam znepokojuje i l k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paměť znepokojuje i láká PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paměť znepokojuje i láká

play fullscreen
1 / 21

Paměť znepokojuje i láká

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Paměť znepokojuje i láká

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Paměť znepokojuje i láká Jana V e j s a d o v á Havlíčkův Brod, 9. a 10 června 2008

 2. Cíl aktivizačních programů • Zážitková forma práce s informacemi • motivuje a baví v každém věku • rozvíjí kognitivní funkce včetně paměti • Cesta k efektivnímu využití mozku • podněcuje vizualizační schopnost mozku • posiluje asociační i logické myšlení, fantaziia tvořivost • má aktivizační, preventivní i rehabilitační účinky

 3. Paměť je slovo, které láká • Cílové skupiny • studenti • maminky na mateřské dovolené • lidé 45+ • senioři • lidé se zdravotním znevýhodněním, atd.

 4. Odborná příprava • ČSTPMJ - systém třístupňového vzdělávánív rozsahu 150 hodin: • základní kurz - Certifikovaný trenér paměti I. • pokračovací kurz - Certifikovaný trenér paměti II. • závěrečná práce - Certifikovaný trenér paměti III. • Odborní garanti vzdělávání: • prof.PhDr.Jaro Křivohlavý CSc. PhDr.Marek PreissPh.D.

 5. Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České Budějovice Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Havířov Zlín Kladno Most Karviná Opava Frýdek – Místek Karlovy Vary Děčín Teplice Mnemotechnická procházka

 6. Praha Brno ---------- ---------- Olomouc ---------- České Budějovice ---------- ---------- Pardubice --------- Zlín Kladno --------- --------- Opava --------- --------- Děčín --------- Mnemotechnická procházka

 7. Loci technika - metoda místa • Asociativně obrazová metoda • Simonides z Ceosu, 556-468 př. n.l. • stanovení paměťové trasy • umístění stanovišť • umístění položek na stanoviště • pořadí je vždy zachováno

 8. Loci desetiboj • běh na 100 m • skok do dálky • vrh koulí • skok vysoký • běh na 400 m • běh na 110 m překážek • hod diskem • skok o tyči • hod oštěpem • běh na 1.500 m

 9. Zapamatujte si pomocí Loci • Dějiny umění • románské umění 950 - 1250 • gotika 1150 - 1500 • renesance 1350 - 1600 • baroko 1600 - 1750 • rokoko 1715 - 1774 • klasicismus 1770 - 1830 • romantismus 1800 - 1880 • realismus 1850 - 1880 • impresionismus 1867 – 1886 • secese 1890 - 1914

 10. Nositelé Nobelovy ceny 2007 • Ertl Gerhard - chemie • Gore Al - za mír • Lessing Doris - literatura • Capecchi Mario - medicína • Evans Martin - medicína • Smithies Oliver - medicína • Fert Albert - fyzika • Grünberg Peter - fyzika • Hurwicz Leonid - ekonomie • Maskin Eric - ekonomie • Myerson Roger - ekonomie

 11. Využitelnost metody Loci • zapamatování obsahu pomocí klíčových slov • osnova přednášky nebo vyprávění • pracovní postupy • argumenty • otázky a dotazy • seznamy věcí i slov • řady čísel • deník

 12. Technika symbolů • Asociativně obrazová metoda • využívá schopnost mozku propojovat informace (i abstraktní) s obrazy • pozice pojmu je spojena se symbolem • k vizualizaci využívá čísla nebo písmena,z nichž se skládá samotný seznam věcí k zapamatování • na rozdíl od metody Loci lze vždy určit pozici zapamatovaného pojmu

 13. 12 11

 14. Zapamatujte si ! • Trasa A: • Dejvická – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Můstek – Muzeum – Náměstí Míru – Jiřího z Poděbrad – Flóra – Želivského – Strašnická – Skalka

 15. Využití techniky symbolů • Pokud si informace zapamatujete pomocí symbolů, vždy se dokážete vrátit do té pozice, kde jste přestali • dokážete kdykoliv změnit původní pořadí zapamatovaných pojmů • vždy si všechny pojmy spontánně vybavíte • žádný z pojmů nezapomenete nebo nepřehlédnete • dokážete vždy se zapamatovanými položkami pracovat flexibilně a úplně

 16. Souhlásková metoda – Parisův kód • Jak si lze zapamatovat důležitá čísla, PINa letopočty pomocí systému kódování číslic • základní myšlenkou je kódování čísel od 0 do 9do souhlásek, přičemž se zohledňují různé aspekty podobnosti

 17. Jak na to ! • 43 = rum lípa = 59 • 77 = kakao ovoce = 80 • líbá Véna = 5982 smrk = 6347 • Letopočty – kódovací souhlásky využíváme jako počáteční písmena slovního vyjádření události – musí vystihovat!!! • 1912 – t, p, t, n = tehdy plul Titanik nešťastně • 1348 – t, m, r, v = to máme rozkvět vzdělanosti • Víte, jak starý byl Metuzalém?

 18. Výhody technik • Přirozeným způsobem posilují paměť, koncentraci, kreativitu a inovativní myšlení • podporují rychlejší a snazší absorbování a zpracování informací • vedou k vytváření asociací a usnadňují pochopení souvislostí

 19. Žijte tak, abyste mohli vyprávět … Děkuji vám, že na mě nezapomenete…?! Jana V e j s a d o v á www.mneme.cz