” KOTIHOIDON PARHAAKSI  , För HEMVÅRDENS BÄSTA
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

” KOTIHOIDON PARHAAKSI , För HEMVÅRDENS BÄSTA ” Palveluiden tuotteistaminen ja sisältöjen toimintolaskenta vanhusten palveluissa . Kotihoidon palvelualue 2007 Kotihoidon johtaja Christine Skjäl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aristotle-richardson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kotihoidon palvelualue 2007 kotihoidon johtaja christine skj l

” KOTIHOIDON PARHAAKSI , För HEMVÅRDENS BÄSTA ”Palveluiden tuotteistaminen ja sisältöjen toimintolaskenta vanhusten palveluissa

Kotihoidon palvelualue 2007

Kotihoidon johtaja Christine Skjäl


Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta perustelut kotihoidon parhaaksi k ynnist miselle
Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentaPerustelut ”KOTIHOIDON PARHAAKSI ” käynnistämiselle

Lähtökohta

 • kaupungin strategiat ja odotukset

 • tavoitetila kotihoidon toiminnan kehittämisessä

 • kentältä tullut työntekijöiden palaute

  jotka vaativat

  nykytilan analysoinnin;

  => palveluiden identifiointi; mitä eri palvelukokonaisuuksilla tarkoitetaan käytännössä palvelusisällöllisesti

  • mitä kuhunkin palveluun käytetään aikaa toimintotasolla


Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta perustelut kotihoidon parhaaksi k ynnist miselle1
Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentaPerustelut ”KOTIHOIDON PARHAAKSI” käynnistämiselle

Tavoitteena on siis saada

oikea ja riittävän perusteltu numeerinen käsitys

 • paljonko menee aikaa nykyisten palveluiden suorittamiseen

 • paljonko kuhunkin suorittavaan toimintoon menee kaikkiaan aikaa

 • mille nykyisille ja uusille asioille, palveluille tai tehtäville tulisi olla enemmän aikaa

 • miten muuttuva asiakastarve huomioiden toimintamalleja tulisi kehittää ( esim dementoituneet; asiakassegmentointi palvelutyypeittäin )

 • millä kokonaisresurssimäärällä kaikki edellä mainitut pystytään hoitamaan nyt ja tulevaisuudessa ottaen huomioon asetetut laatukriteerit (tukee SHQS-laadunkehittämisprojektia )

  Lopputulemana on palveluiden numeerisen tiedon esillesaanti tavoitteena tarjonnan ja kysynnän entistäkin asiakaslähtöisempi kohtaanto päätöksenteon perusteeksi !


Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta perustelut kotihoidon parhaaksi k ynnist miselle2
Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentaPerustelut ”KOTIHOIDON PARHAAKSI” käynnistämiselle

Edellä mainittujen numeeristen tietojen saanti on perusedellytys sille, että

 • ylemmille päätöksentekijöille (rahoitusjohtaja, lautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto) voidaan perustella faktatiedoinLISÄRESURSSItarve ja sen sijoittaminen

 • on mahdollisuus anoa puhdasta rahaa palvelusetelin käytölle sekä omaishoidon tuelle

  Toimenpiteillä pyritään nykyisen henkilökunnan kuormituksen ja sijaistarpeen oikeampaan mitoitukseen


Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta kotihoidon parhaaksi k ynnist misen laajuus
Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta”KOTIHOIDON PARHAAKSI” käynnistämisen laajuus

Projekti kokonaisuutena koskee koko kotihoitoa !

- numerisen tiedon tuottaminen edellyttää palvelusisältöjen seurannan koko kotihoidossa

 • pilotoidaan pienemmällä ryhmällä, tavoitteena viikot 21 ja 22

 • syksyyn mennessä laaditaan kullekin esimiehelle ja työntekijälle oma mappinsa lomakkeineen palvelusisältöjen seurannan konkreettiseksi toteuttamiseksi

 • materiaalin yhteenveto, analysointi ja johtopäätökset

 • jonka jälkeen toimintolaskennasta ja sen seurannasta tulee pysyvä toimintamalli kotihoidon kehittämisen perustyökaluna erikseen sovituissa puitteissa.


Kotihoidon palvelualue 2007 kotihoidon johtaja christine skj l

Kotihoidon palvelualue

Kotihoidon johtaja Christine Skjäl

Kotipalvelu

Kotihoidon johtaja Christine Skjäl

Sairaanhoidon yksikkö

palveluyksikön johtaja

Birgitta Tuominen

 • Kotipalvelu

 • Erja Kentta

 • Eeva Kukkamäki

 • Riikka-Liisa Rantala

 • Maija-Liisa Tiilikka

 • Sanna Pikkala (sij. Heli Jauhojärvi)

 • A-C.Järf

Omaishoidontuki

Omaishoidon ohjaaja

Ann-Christine Järf

Kotisairaanhoito

Tukipalvelut

Tukipalveluvastaava

Lea Iso-Oja

(sij. Sirpa Kronlund)

Kotisairaala

osastonhoitaja

Helena Mellin


Kotihoidon palvelualue 2007 kotihoidon johtaja christine skj l

Kotihoidon Parhaaksi

Pilottiryhmä toukokuussa 2007

Kotipalvelu

Sairaanhoidon yksikkö

 • KotipalveluKauppapuistikko 4

 • Erja Kentta

 • Kristina Sved

 • Anne Tuomilehto

 • Tanja Salonen

 • Vuokko Maunula

 • Seija Nortunen

 • Jaana Mattila

 • Tomas Mattsson

 • Virve Karleman-Rönn

 • Pirjo Paasiala

Omaishoidontuki

 • Kotisairaanhoito

 • Kirkkopuistikko32

 • Anneli Salmi

 • Katarina Ingman

Tukipalvelut

 • Kotisairaala

 • Sepänkyläntien tsto

 • Gerd Holm

 • Mervi Vuorimies


Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta v almisteluvaihe viikot 16 21
Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentavalmisteluvaihe viikot 16 – 21

Tuotteistuksen sisältö/ Seurantatapa

 • Päätöksentekotaso

 • Operatiivinen, työnohjauksellinen taso

  • Toiminto A

  • Toiminto B

  • Toiminto C

Pilotissa / koko hankkeessa pyritään täyttämään kummatkin tarpeet !


Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta v almisteluvaihe viikot 16 21 2007
Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentavalmisteluvaihe viikot 16 – 21 / 2007

Tuotteistuksen sisältö/ Seurantatapa, yhteensä 7 eri lomaketta pilotissa

 • Kotisairaanhoito ( KSH ) / sairaanhoitaja, 1 lomake

  • 8.00 – 16.00 maanantai – perjantai

  • 7.30 – 15.30 lauantai – sunnuntai

 • Kotisairaala ( KS ) / sairaanhoitaja, 3 lomaketta

  • 7.00 – 15.00 ympäriviikkoinen työ

  • 14.00 – 21.30

  • 21.00 - 7.15

 • Kotipalvelu / hoitaja, 2 lomaketta

  ( pilotissa ei yöpartiota )

  • 7.00 – 15.30 maanantai - perjantai

  • 16.00 – 22.00 ”

  • 7.00 – 15.30 lauantai – sunnuntai

  • 13.30 – 22.00 ”

   4. Kotipalvelu / ohjaaja, 1 lomake

   hallinnollista työtä varten


 • Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta v almisteluvaihe viikot 16 21 20071
  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentavalmisteluvaihe viikot 16 – 21 / 2007

  - Seurattavissa toiminnoissa on pyritty huomioimaan

  1. kuvaa suoritettavaa työtehtävää/ prosessia

  2. on pilotille helppo löytää listalta / päätellä

  3. ei ole tulkinnavarainen; kohta ’muu’ työ min

  4. tasot ovat oleellisia isompia päätöksiä ajatellen

  5. voidaa olla pilotin jälkeen varmoja tuloksen valiudesta = luotettavuudesta

  => esim Kotikäynti;

  peruuntunut potilaskäynti, muu hoitajasta riippumaton syy SAA / PITÄÄ

  käyttää !


  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta v almisteluvaihe viikot 16 21 20072
  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentavalmisteluvaihe viikot 16 – 21 / 2007

  - Seurattavat toiminnot kokonaisuuksina

  • Kotisairaala, ks word -tiedosto

  • Kotisairaanhoito, ks word -tiedosto

  • Kotipalvelu, ks word –tiedosto

  • Kotipalveluohjaaja, 1 hallinnon hlö


  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta v almisteluvaihe viikot 16 21 20073
  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentavalmisteluvaihe viikot 16 – 21 / 2007

  • Toimintojen lisäksi yhtä tärkeä seurattava taso on ASIAKAS

  • Kotisairaala 7 eri kategoriaa, ks excel

  • Kotisairaanhoito 6 eri kategoriaa

  • Kotipalvelu 11 eri kategoriaa

  • => Asiakas / Potilas voi kuulua samanaikaisesti useampaan luokkaan kahdessa viimeiksi mainitussa toimenkuvassa, kaikki kirjataan !


  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta miten eteenp in jatkovaiheiden aikataulutus
  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentaMITEN ETEENPÄIN, jatkovaiheiden aikataulutus

  valmisteluvaihe

  yksikön toiminnan täsmennys/

  seurannan laajuus

  Viikko 16

  16 Huhti- 15 Kesä

  tuotteistus / toimintoanalyysi

  työajanseurannan pilotointi

  Viikko 17, 18, 19, 20

  tulosten analysointi/

  korjaavat toimenpiteet

  Viikot 21,22

  Viikko 23 & 24

  kotihoidon tulosalueen seuranta

  jatkuva toiminnan kehittäminen

  Sovitaan elokuulle tarkat viikot

  Systematiikasta sopiminen syyskuulla


  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta perustelut kotihoidon parhaaksi k ynnist miselle3
  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentaPerustelut ”KOTIHOIDON PARHAAKSI” käynnistämiselle

  ... ja koko ajan muistetaan päätavoite;

  Toimenpiteillä pyritään nykyisen henkilökunnan kuormituksen ja sijaistarpeen oikeampaan mitoitukseen!


  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskenta perustelut kotihoidon parhaaksi k ynnist miselle4
  Palveluiden tuotteistaminen ja toimintolaskentaPerustelut ”KOTIHOIDON PARHAAKSI” käynnistämiselle

  ... ja kun kysyttävää tai muuten hermostuttaa 

  • oma lähin esimies eli Erja, Birgitta ja Helen

  • Sirpa; tavattavissa Kauppapuistikko 4

   • Kummankin pilottiviikon maanantaina klo 12.00 – 13.00

   • Puhelimitse 0500 – 267 869 / sirpa.pulkkinen@spiraatio.fi


  Kotihoidon parhaaksi f r hemv rdens b st a
  “KOTIHOIDON PARHAAKSI, För HEMVÅRDENS BÄST A“

  Människor är till för varandras

  När denna stora, enkla sanning en gång tränger sig igenom allas medvetande, skall en ny lyckotid randas.

  Allt vrångt, all strid, allt lidande har sitt ursprung i motsatsen: att människor tror sig vara till för sin egen skull. Se i stället på våra medvandrare som föremål för vår kärlek, vår företagsamhet och hjälpsamhet. Blott så får vår egen andes åker det solsken, som kan få den att blomma och mogna. Blott då har vi rätt förvaltat det förtroendeuppdrag, som livets Herre gett oss, då han lät oss födas till världen.