oleh roslan bin mohamad noh pen ppd bimbingan kaunseling dan kerjaya murid ppd kota tinggi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLEH: ROSLAN BIN MOHAMAD NOH PEN PPD BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA MURID, PPD KOTA TINGGI PowerPoint Presentation
Download Presentation
OLEH: ROSLAN BIN MOHAMAD NOH PEN PPD BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA MURID, PPD KOTA TINGGI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

OLEH: ROSLAN BIN MOHAMAD NOH PEN PPD BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA MURID, PPD KOTA TINGGI - PowerPoint PPT Presentation


 • 488 Views
 • Uploaded on

OLEH: ROSLAN BIN MOHAMAD NOH PEN PPD BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA MURID, PPD KOTA TINGGI. CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA. PENGETUA / GURU BESAR. GURU PENOLONG KANAN AKADEMIK. GURU PENOLONG KANAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OLEH: ROSLAN BIN MOHAMAD NOH PEN PPD BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA MURID, PPD KOTA TINGGI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. OLEH: ROSLAN BIN MOHAMAD NOH PEN PPD BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA MURID, PPD KOTA TINGGI PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  2. CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA PENGETUA / GURU BESAR GURU PENOLONG KANAN AKADEMIK GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA / GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  3. DATA GBK DAERAH KOTA TINGGI • SM – 46 orang • SR – 24 orang • 23 Sekolah Rendah • 21 Sekolah Menengah PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  4. NORMA PERJAWATAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • Pekeliling KPM : KP(PP)0051/1/Jld.8/(24) bertarikh 3 Ogos, 2001 menyatakanbahawaJemaahMenteribersetujupadatarikh 11 Julai, 2001 supaya :- • Diwujudkanjawatan GBKSM dengannisbah 1 Guru : 500 murid • Diwujudkanjawatan GBKSR disekolahrendah yang mempunyaibilanganenrolmensekurang-kurangnya 350 orangmuriddankeatas .

  5. PELAKSANAAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH • SPI Bil. 3/1996 bertarikh 11 Julai 1996 dan Surat Siaran KP (BPSH-SPPK) 601/3 Jld 2 (56) bertarikh 25 Ogos 2008 • GBK berperanan memantapkan aspek keutuhan emosi dalam kalangan murid sekolah – FPN • GBK memberikan perkhidmatan sepenuh masa dengan mengikut waktu bertugas mengikut waktu persekolahan sama seperti guru MP

  6. FOKUS PERKHIDMATAN • Pembangunan Modal Insan Murid. • Semua murid mendapat perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling • Kaunseling individu • Kaunseling Kelompok • Bimbingan Pelajar

  7. BIDANG TUGAS UTAMA GURU BIMBINGAN & KAUNSELING PEMBANGUNAN DISIPLIN DAN SAHSIAH MURID AKADEMIK KERJAYA PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL PEMBANGUNAN DIRI MURID KEIBUBAPAAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN (DADAH,INHALAN,ROKOK) BIMBINGAN/ KAUNSELING INDIVIDU DAN KELOMPOK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

  8. 1. PEMBANGUNAN DISIPLIN DAN SAHSIAH MURID • MesyuaratBulanan JK PemuafakatanKaunselingdanDisiplin • PelaporanDisiplin • PelaporanBimbingandanKaunseling

  9. 1. PROGRAM BIMBINGAN : AKADEMIK • Kemahiran Belajar • Motivasi Belajar • Matlamat/ Halatuju Diri • Perkhidmatan Bimbingan Belajar • Strategi Menghadapi Peperiksaan • Lawatan akademik ke institusi pengajian • Bimbingan kemasukan ke IPTA/ IPTS • Halatuju Selepas UPSR/ PMR/SPM/ STPM

  10. 2. PROGRAM BIMBINGAN : KERJAYA • Maklumat Kerjaya • Ujian/ inventori psikologikal Kerjaya • Bimbingan Pemilihan dan kesesuaian kerjaya • Halatuju selepas SPM/STPM • Kursus-kursus yang ditawarkan di IPT • Bimbingan permohonan biasiswa dan pinjaman • Pengiktrifan MQA dan JPA • Panduan pengisian borang kemasukan IPT • Menulis resume • Panduan temuduga

  11. 3. PROGRAM BIMBINGAN : PSIKO-SOSIAL KESEJAHTERAAN MENTAL • Program Orientasi Peralihan/ T1/T4/T6 • Senarai Semak Masalah Murid • Kemahiran Komunikasi • Kemahiran Pengurusan Diri • Kemahiran Sosial • Kemahiran Asertif • Kemahiran Pengurusan Stres • Penyelesaian Konflik • Kemahiran Penyelesaian Masalah • Kemahiran Membuat Keputusan • Penghargaan Kendiri

  12. 4. PROGRAM BIMBINGAN : PEMBANGUNAN DIRI MURID • Kendiri ( Konsep diri, fokus diri, harga diri, penilaian kendiri ) • Potensi Diri • Pengurusan Diri • Pemikiran Positif dan Kreatif • Patriotisme • Kepimpinan • Jati Diri • Asertif • Komunikasi • Asas Kaunseling • Psikologi Remaja • Hidup Bermasyarakat

  13. 5. PROGRAM BIMBINGAN : KEIBUBAPAAN • Kemahiran komunikasi dalam keluarga • Kemahiran kepimpinan • Psikologi perkembangan remaja • Bengkel Keibubapaan • Isu-isu Keluargaan • Asas Kaunseling

  14. 6. PROGRAM BIMBINGAN : PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH • Kemahiran sosial • Kemahiran asertif • Personaliti positif dan negatif • Kemahiran penyampaian maklumat penyalahgunaan dadah • Kesihatan dan keselamatan diri • Harga diri dan integriti • Akta Dadah Berbahaya • Mentor-mentee Pendidikan Pencegahan Dadah • Ceramah/lawatan/pameran Pendidikan Pencegahan Dadah

  15. FOKUS PERKHIDMATAN • 40 % - AktivitiPemulihanmelaluisesi • kaunselingindividudankelompok • 30 % - AktivitiPengembanganmelaluiaktiviti • ModulPerkhidmatan BK, Kursus, • Ceramah, Bengkel, Lawatan, Dll. • 20 % - AktivitiPencegahanmelalui • Pertandingan, Ceramah, Pameran, • Kursus, Bengkel, LawatandanModul • Perkhidmatan BK. • 10 % - AktivitiPengurusandanPentadbiran

  16. Menghantar Laporan Program/Aktiviti Kaunseling di sekolah ke PPD – 3 bulan sekali • Menghantar satu salinan ‘softcopy’ (email) Rancangan Tahunan B&K ke PPD (Januari) email: roslanppdkt@yahoo.com • Program Kaunseling Berfokus • Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) • Program Mentor Mentee PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  17. AKTIVITI PELAJAR • Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya • Kursus Kepimpinan Pengawas • Kursus Kepimpinan PRS • Program Kunjung Kasih Sekolah SKM –SR • Program Kunjung Bantu – SM PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  18. LATIHAN / KURSUS • SEMINAR PROFESIONALISME GBK SM • SEMINAR PROFESIONALISME GBK SR • KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GBK SM DAN SR • KURSUS LATIHAN DAN AMALI NLP • KURSUS PEMANTAPAN PENGGUNAAN UJIAN PSIKOMETRIK • KURSUS PEMANTAPAN APLIKASI TEORI KAUNSELING DALAM PERKHIDMATAN • LAWATAN BERINFORMASI / PENANDA ARAS PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  19. SKOP TUGAS PENOLONG PPD KAUNSELING DAN KERJAYA MURID • MemantaudanmembantumeningkatkankualitiPengurusandanPerkhidmatan GBK disekolah • Menerima dan menguruskan aduan tentang Pengurusan dan Perkhidmatan GBK daripadaPentadbiranSekolah / orangawam • Mengurus dan melapor program yang dilaksanakan oleh GBK di sekolah ke PPD/JPNJ PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  20. …….. sambungan SKOP TUGAS PENOLONG PPD KAUNSELING DAN KERJAYA MURID • Mengurus dan mengemas kini data GBK di sekolah • Mengurus, membuat cadangan penempatan dan pertukaran GBK • Merancang, mengurus dan melaporkan Latihan/ Kursus untuk Peningkatan Profesionalisme GBK PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  21. …….. sambungan SKOP TUGAS PENOLONG PPD KAUNSELING DAN KERJAYA MURID • 7. Merancang, mengurus dan melapor program Jurulatih Utama GBK • Mengurus, menyelaras dan melapor program kerjasama dengan Jabatan-Jabatan kerajaan dan agensi luar yang berkaitan yang berkaitan GBK • Merancang, mengurus dan melaporkan program murid yang berkaitan dengan peningkatan akademik, kepimpinan, pendidikan lanjutan, kerjaya, jati diri dan sahsiah peringkat daerah,negeri dan kebangsaan • 10 Menjalankan tugas –tugas yang diarahkan oleh PPD, PPJ dan KPPM PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K

  22. TEL: 019-7131585 e-mail : roslanppdkt@yahoo.com http://kaunselingppdkt.blogspot.com PENGURUSAN PERKHIDMATAN B&K