ishrana krava u tranzicionom periodu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISHRANA KRAVA U TRANZICIONOM PERIODU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISHRANA KRAVA U TRANZICIONOM PERIODU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ISHRANA KRAVA U TRANZICIONOM PERIODU - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

ISHRANA KRAVA U TRANZICIONOM PERIODU. Nedostatak svake od ovih materija (i energije) dovodi do problema : pada proizvodnje, pojave oboljenja i u krajnjem slučaju smrti. Isto tako, višak velikog broja hranljivih materija je podjednako štetan kao i nedostatak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ISHRANA KRAVA U TRANZICIONOM PERIODU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Nedostatak svake od ovih materija (i energije) dovodi do problema: pada proizvodnje, pojave oboljenja i u krajnjem slučaju smrti

Isto tako, višak velikog broja hranljivih materija je podjednako štetan kao i nedostatak

Maksimalana podnošljiva količina

Potrebna količina

Dobro zdravlje i proizvodnja

Slaba proizvodnja

Slaba proizvodnja

Zdravstveno stanje i proizvodnja

Bolest

Bolest

Smrt

Smrt

0

Nedovoljna

Na granici

Optimalna

Na granici

Preterana

Količina hranljive materije u hrani

slide4

Kvalitet kabaste hrane

% Kabaste hrane o obroku

slide5

FAZE LAKTACIJE:

I faza– od momenta zasušivanja do 21 dan pred telenje

II faza– od 21. dana pred telenje do telenja

III faza– prvih 21 dan nakon telenja

IV faza– od 21. do 80. dana laktacije

V faza– od 80. do 200. dana laktacije

VI faza– od 200. dana laktacije pa do zasušivanja

slide6

PROIZVODNI CIKLUS KRAVE

Konzumacija suve materije

Proizvodnja mleka

Telesna masa

odnos potreba i konzumacije hrane

Završetak perioda

zasušenja

Prvi deo perioda

zasušenja

potrebe

konzumacija

zasušenje

telenje

Odnos potreba i konzumacije hrane?

Tretirati kao dve različite grupe!

1 deo faze zasu enosti
1. deo faze zasušenosti
 • Traje od zasušivanja pa do ≈ 21 dan pred telenje
 • Krave se moraju držati i hraniti odvojeno
 • Da bi se predupredila pojava metaboličkih bolesti treba: - ograničiti prirast krava na oko 400-500 g/dan - ocena telesne kondicije treba da poraste sa 3,0 na 3,5
 • Konzumiranje suve materije se kreće oko 2% od telesne mase
 • Konzumiranje koncentrata treba da bude 12-15% od SM obroka (1,5-2,0 kg)
slide10

Količina koncentrata zavisi i od kondicije krava (mršave krave mogu i više)

 • Obavezno davati obrok iste strukture kao što će biti u narednoj laktaciji
 • Silažu cele biljke kukuruza davati u količini od 7 do 10 kg po kravi
 • Silaža obezbeđuje energiju, niži nivo kalcijuma i kalijuma i popravlja ukus
 • Poželjno je uključiti 2 do 3 kg slame u cilju sniženja energetske vrednosti obroka
2 deo faze zasu enosti
2. deo faze zasušenosti
 • Od 21. dana pred telenje do telenja
 • Veoma kritična faza u kojoj krava (rumen) treba da se pripremi za fazu laktacije
 • Tele sve intenzivnije raste i zahteva sve više hranljivih materija
 • Konzumiranje suve materije opada na 1,4 do 1,8% od telesne mase
 • Konzumiranje koncentrata treba da bude 24 – 30% od SM obroka (2,5-4,0 kg)
 • Ograničiti so na 30g/dan, kako bi se smanjila mogućnost za pojavu edema
 • Ne dodavati so u obrok u slučaju pojave edema vimena
slide12

Ne dopustiti kunzumiranje suvišnih količina Ca, K i P

 • Za ishranu treba koristiti seno trava, pošto leguminoze sadrže suvišne količine kalcijuma,a malo fosfora
 • Preporučuje se dodavanje aditiva (žive ćelije kvasca, helati, propilen glikol)
rana faza laktacije
Rana faza laktacije
 • Najkritičniji period u ishrani krava visoke mlečnosti
 • Dolazi do brzog porasta mlečnosti i nakon 6-8 nedelja postiže se maksimalna proizvodnja, dok maksimalno konzumiranje obroka se postiže tek nakon 10. nedelje laktacije
 • Povećanje maksimalne dnevne mlečnosti za 1 kilogram, povećava ukupnu mlečnost krave u toku laktacije za preko 200 kg
 • Krava u ranoj fazi laktacije bi smela maksimalno dnevno da izgubi oko 900 g telesne mase ako se žele izbeći problemi u reprodukciji i pojava metaboličkih bolesti
 • Odnosno krava ne bi trebalo da izgubi više od 1 do 1,5 poena od ocene telesne kondicije (55 do 90 kg). Jedna ocena telesne kondicije (sistem 1 do 5) je približno jednaka 55 kg telesne mase
1 deo rane faze laktacije
1. deo rane faze laktacije
 • To je period od prve tri nedelje nakon telenja
 • Obavezna individualna briga o svakoj kravi
 • Pratiti konzumiranje hrane
 • Pratiti stanje materice
 • Sprovoditi test na ketozu
 • Davati najkvalitetnija kabasta i koncentrovana hraniva (veće učešće proizvoda od soje)
slide15

Ne praviti nagle promene u obroku (postepeno povećavati količinu koncentrovane hrane)

 • Ne davati velike količine dodate masti
 • Preporučuje se dodavanje aditiva (puferi, žive ćelije kvasca, helati)
slide17
Za razliku od vezanog sistema držanja krava, koji omogućava individualnu brigu o svakoj kravi, u slobodnom sistemu držanja to nije izvodljivo i stoga je obavezno grupisanje krava.
 • Postoji više kriterijuma za grupisanje krava:prema nivou proizvodnje, prema fazi proizvodnog ciklusa, prema laktaciji po redu i prema reproduktivnom statusu.
 • Sva četiri kriterijuma imaju svoje i prednosti i nedostatke i uglavnom se kombinuju.
 • Što je veći broj grupa to je moguća adekvatnija ishrana krava, međutim to je sa organizacione tačke gledišta komplikovanije.
krave treba grupisati u minimalno pet grupa
Krave treba grupisati u minimalno pet grupa:
 • Sveže oteljene krave prvih 21 dan nakon telenja (porodilište)
 • Visoko proizvodna grupa
 • Niže proizvodna grupa
 • Zasušene krave u I fazi (od zasušenja do 21 dan pred telenje)
 • Zasušene krave u II fazi (od 21. dana do telenja)
principi grupisanja krava1
Principi grupisanja krava
 • Ako ima mogućnosti može se formirati i srednje proizvodna grupa.
 • Male farme mogu (nije poželjno) sve krave u laktaciji držati u jednoj grupi i hraniti sa 60% kabaste hrane i 40% koncentrata.
 • Krave u prvoj laktaciji trebalo bi držati u posebnoj grupi i hraniti obrokom kao visoko proizvodnu grupu, a kad uđu srednju fazu laktacije mogu se rasporediti u neku drugu grupu u zavisnosti od visine mlečnosti i kondicije.
principi grupisanja krava2
Principi grupisanja krava
 • Krave iz visoko proizvodne grupe ne bi trebalo prebacivati u niže proizvodnu grupu sve dok ocena telesne kondicije ne bude > 3 ili prinos mleka ne bude niži od proseka niže proizvodne grupe.
 • Pri selidbi krava dolazi često do pada prinosa mleka, da bi se to svelo na najmanju moguću meru treba: - seliti krave iz grupe u grupu prema ustaljenom rasporedu. - seliti više krava zajedno, a ne pojedinačna grla- seliti u vreme kad krave konzumiraju hranu
slide21
Pri grupnoj ishrani sastavljati obroke uz obavezno korišćenje faktora za korekciju:

1. Ako su krave u laktaciji u jednoj grupi – prosek uvećati za 30%.

2. Ako su krave u laktaciji u dve grupe – prosek uvećati za 20%.

3. Ako su krave u laktaciji u tri grupe – prosek uvećati za 10%.

slide24

Jedno zlo nikad ne ide samo

Zaostajanje posteljice

Sindrom debelih krava

Mlečna groznica

Ketoza

Metritis

Dislokacija sirišta

Mastitis