อปสข.
Download
1 / 9

????. ?????? 3 ?????????? ????? ????? ?????????? ?????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง. องค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง. จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????. ?????? 3 ?????????? ????? ????? ?????????? ??????????????????????????????????????' - arien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3

อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาทอำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง


3
องค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง

 • จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี

 • เพิ่ม ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ หรือศูนย์ประสานงานภาคประชาชน หรือองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุขหรือคุ้มครองผู้บริโภคเท่ากับจำนวนจังหวัด ในเขตพื้นที่ (เดิมมี 2 คน)

 • เขตนำร่อง 2 (นครชัยบุรินทร์ กทม.) เขต 11 เขต


3
อำนาจ หน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย “หลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพ”

 • ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร (คน เงิน บริการ) สาธารณสุข และสุขภาวะของประชาชน

 • ด้านการพัฒนา (สุขภาพชุมชน การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน)

  • คนอายุต่างๆ

  • คนพิการด้อยโอกาส

  • กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต. เทศบาล


3
1. ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ

 • งบผู้ป่วยนอก

  • บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ

  • บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ

  • ส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด

 • งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ

  • เกณฑ์ประเมิน

  • คณะทำงาน

  • ติดตามงานและผลการดำเนินการ


3
1. ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ

 • งบบริการผู้ป่วยใน

  • กันเงินคุณภาพ 15 บาท

  • เป้าหมายเงิน และ DRG

  • กำหนดการจ่ายจูงใจ (ตา หัวใจ ศูนย์สำรองเตียง)

  • กำหนดเป็นอัตราเบื้องต้นจ่ายล่วงหน้า

 • งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

  • แบบโรคที่ต้องการส่งเสริมป้องกันเด่นชัด

  • ที่จังหวัดแบบพื้นที่พิจารณา มาก่อน ให้ อปสข พิจารณา


3
1. ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ

 • งบฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

  • จ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จุดจ่าย งบประมาณ (เครื่องอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง พิการทุกประเภท)

  • พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการคนพิการ (กับเครือข่าย กับ อบจ.)

 • งบค่าเสื่อม (จัดสรร เปลี่ยนแปลงรายการ)

  • รัฐ (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัด)

  • เอกชนในเขต


3
1. ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ

 • งบบริการควบคุมป้องกันโรคและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

  • บริการคัดกรอง จัดการความเสี่ยง

  • การแบ่งแยกโรคและความเสี่ยงและการจัดการที่ครอบครัวชุมชน

  • บริการเชื่อมต่อพัฒนาระบบ และศักยภาพ

   • ตา ไต ตีน

   • หัวใจหลอดเลือด

   • อาหาร โภชนาการ การปฏิบัติที่ดี


3

2. ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่องเข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่สังคมที่พัฒนายั่งยืน

 • ผ่านท้องถิ่น (อบจ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เทศบาล)

 • ผ่านเครือข่าย ประชาชน

 • ผ่านหน่วยบริการ วิชาชีพ

 • ผ่านประชาคม เครือข่ายต่างๆ เช่น 9 ด้านที่ระบุในกฎหมาย วิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


3

2. ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่องเข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่สังคมที่พัฒนายั่งยืน

 • การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สันติสุข และการดูแลกันและกัน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

  • แผนไทย การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวและสปา

  • พิการ (อบจ. พิจิตร)

  • ผู้สูงอายุ (เขาบ่อแก้ว) เด็กและพัฒนาการเด็ก (ศูนย์เด็กฯ)

 • ต้อกระจก SMBG ผู้ติดเชื้อ จิตเวช เนินมะกอก


ad