poznajemy katalog alfabetyczny czyli kilka s w o katalogach formalnych
Download
Skip this Video
Download Presentation
POZNAJEMY KATALOG ALFABETYCZNY CZYLI KILKA SŁÓW O KATALOGACH FORMALNYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

POZNAJEMY KATALOG ALFABETYCZNY CZYLI KILKA SŁÓW O KATALOGACH FORMALNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

POZNAJEMY KATALOG ALFABETYCZNY CZYLI KILKA SŁÓW O KATALOGACH FORMALNYCH. Opracowała: Edyta Guznowska – nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 13 przy ZS-6 w Żorach www.sp13zory.neostrada.pl/biblioteka. Zbiory biblioteczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POZNAJEMY KATALOG ALFABETYCZNY CZYLI KILKA SŁÓW O KATALOGACH FORMALNYCH' - ariella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poznajemy katalog alfabetyczny czyli kilka s w o katalogach formalnych

POZNAJEMY KATALOG ALFABETYCZNYCZYLI KILKA SŁÓW O KATALOGACH FORMALNYCH

Opracowała: Edyta Guznowska – nauczyciel-bibliotekarz

Szkoły Podstawowej nr 13 przy ZS-6 w Żorach

www.sp13zory.neostrada.pl/biblioteka

zbiory biblioteczne
Zbiory biblioteczne
 • W bibliotekach gromadzone są różnorodne zbiory, między innymi: książki, filmy na kasetach VHS oraz DVD, różne programy multimedialne, czasopisma. Zarówno wielkość, jak i różnorodność zbiorów bibliotecznych, powoduję, że bibliotekarz i czytelnik musi dysponować jakimś narzędziem, które będzie umożliwiało szybkie dotarcie do potrzebnego źródła informacji.
 • Takim aparatem pomocniczym

jest katalog biblioteczny.

czym jest katalog
Czym jest katalog?
 • Katalog jest spisem dokumentów, obiektów, które należą do określonego zbioru. Spis ten uporządkowany jest według określonych zasad.

na przykład

- katalog samochodowy

- katalog mody

- itp.

czym jest katalog biblioteczny
Czym jest katalog biblioteczny?
 • Katalog biblioteczny jest spisem książek oraz innych zbiorów bibliotecznych, znajdujących się w danej bibliotece. Spis ten jest uszeregowany w określonym porządku i zawiera najważniejsze informacje o poszczególnych zbiorach bibliotecznych, zapisane na kartach katalogowych.
karta katalogowa
Karta katalogowa
 • Karta katalogowa zawiera: opis bibliograficzny dokumentu bibliotecznego, hasło, sygnaturę, nr inwentarzowy i znak klasyfikacji/symbol działu - książki lub innego dokumentu, znajdującego się w bibliotece.
opis bibliograficzny
Opis bibliograficzny
 • Dla każdego dokumentu w zbiorach bibliotecznych opracowuje się opis, który składa się z danych zaczerpniętych z tego dokumentu.
 • Podstawowe składniki tego opisu to:nazwisko i imię autora lub autorów książki; tytuł i dodatek do tytułu książki; imię i nazwisko tłumacza, ilustratora; kolejność wydania; adres wydawniczy (miejsce, rok wydania i nawa wydawnictwa); ilość stron, map, ilustracji; format książki itp.
has o
Hasło
 • W katalogach możemy spotkać się z następującymi rodzajami haseł:
  • HASŁO AUTORSKIE – czyli nazwisko i imię autora
  • HASŁO TYTUŁOWE – czyli tytuł
 • Hasło jest tym elementem, zamieszczonym na karcie katalogowej, który brany jest pod uwagę podczas porządkowania kart katalogowych.
slide9
HASŁO AUTORSKIRE (nazwisko i imię autora)

jest podstawowym hasłem w katalogach;

tylko w wyjątkowych sytuacjach hasło autorskie jest zastępowane hasłem tytułowym

HASŁO TYTUŁOWE (tytuł dzieła)

jest stosowane w katalogu tytułowym;

jest także stosowane w innych katalogach w wyjątkowych sytuacjach, gdy:

autor książki jest nieznany (książka jest napisana anonimowo)

autorów książki jest więcej niż 3

książka jest napisana pod redakcją naukową

uk ad kart katalogowych wed ug hase
Układ kart katalogowych według haseł
 • Karty katalogowe w katalogu bibliotecznym ułożone są alfabetycznie wg hasła autorskiego lub hasła tytułowego.
 • Podstawowym hasłem w katalogach jest hasło autorskie.
 • W katalogu tytułowym oraz w wyjątkowych przypadkach w katalogu alfabetycznym brane jest pod uwagę hasło tytułowe.
sygnatura
Sygnatura
 • Sygnatura jest to oznaczenie znaku miejsca książki lub innego dokumentu bibliotecznego, wraz z jego indywidualnym oznaczeniem.
 • Sygnatura pozwala odnaleźć daną książkę (lub inny dokument biblioteczny) na konkretnej półce.
znak klasyfikacji symbol dzia u
Znak klasyfikacji / Symbol działu
 • Jest to oznaczenie liczbowe lub literowe, które określa, do jakiego działu należy dana książka (lub inne dzieło biblioteczne). Zatem, po oznaczeniu znaku klasyfikacji lub symbolu działu, możemy zorientować się o czym jest dana książka (czy jest to na przykład książka geograficzna, czy powieść przygodowa itp.)
rodzaje katalog w
Rodzaje katalogów
 • Katalogi formalne (uwzględniają cechy formalne książki, czyli autora i tytuł dokumentu, cechy fizyczne dokumentu – czy jest to książka, czy kaseta wideo, czy płyta DVD itd. W przypadku tych katalogów nie jest uwzględniana treść dokumentu.):

- katalog alfabetyczny

- katalog tytułowy

- inne katalogi (np. katalog ilustrowany, katalog kaset wideo, itp.)

 • Katalogi rzeczowe (uwzględniają treść książki)
katalog alfabetyczny
Katalog alfabetyczny
 • Jest to zbiór kart katalogowych z opisem wszystkich książek, które znajdują się w danej bibliotece.
 • Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według hasła autorskiego (czyli nazwiska i imienia autora) – tylko w wyjątkowych przypadkach wykorzystywane jest tu hasło tytułowe (czyli tytuł książki):

1) książka napisana anonimowo; 2) praca napisana pod redakcją; 3) praca zbiorowa, gdzie autorów danej książki jest więcej niż 3.

 • Z katalogu alfabetycznego korzystamy, gdy znamy autora książki.
katalog tytu owy
Katalog tytułowy
 • Jest to zbiór kart katalogowych z opisem książek, które znajdują się w danej bibliotece.
 • Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według hasła tytułowego (czyli tytułu książki).
 • Z katalogu tytułowego korzystamy, gdy znamy tytuł książki lub przynajmniej początkowe wyrazy tytułu.
por wnanie katalogu alfabetycznego i katalogu tytu owego
KATALOG ALFABETYCZNY

karty katalogowe są ułożone alfabetycznie wg hasła autorskiego (nazwisko i imię autora);

korzystamy z niego gdy znamy autora książki;

korzystając z katalogu alfabetycznego możemy dowiedzieć się jakie książki danego autora znajdują się w danej bibliotece

KATALOG TYTUŁOWY

karty katalogowe są ułożone alfabetycznie wg hasła tytułowego (tytuł książki);

korzystamy z niego, gdy znamy tytuł książki, ale nie znamy autora danego dzieła

Porównanie katalogu alfabetycznego i katalogu tytułowego
utrwalenie wiadomo ci
Utrwalenie wiadomości
 • Podstawowym źródłem, w którym znajdziemy informacje na temat tego, jakie książki gromadzi dana biblioteka, jest ............... ..................
 • W katalogu znajdują się karty katalogowe, zawierające opis książki, zwany opisem ...................................
 • Wszystkie karty katalogowe w katalogu ułożone są ............................
 • Układ kart katalogowych wykorzystuje dwa rodzaje haseł:
  • Hasło ................. (czyli nazwisko i imię autora książki);
  • Hasło ................. (czyli tytuł książki), które stosowane jest w katalogu tytułowym, oraz w sytuacji, gdy książka napisana jest anonimowo, albo napisana pod redakcją naukową lub ma więcej niż 3 autorów.
 • Opis bibliograficzny książki zawiera: ............................................... ............................................................................................................

............................................................................................................

sprawd si
Sprawdź się
 • Podstawowym źródłem, w którym znajdziemy informacje na temat tego, jakie książki gromadzi dana biblioteka, jest katalog alfabetyczny.
 • W katalogu znajdują się karty katalogowe zawierające opis książki, zwany opisem bibliograficznym.
 • Wszystkie karty katalogowe w katalogu ułożone są alfabetycznie.
 • Układ kart katalogowych wykorzystuje dwa rodzaje haseł:
  • Hasło autorskie (czyli nazwisko i imię autora książki);
  • Hasło tytułowe (czyli tytuł książki), które stosowane jest w katalogu tytułowym, oraz w sytuacji gdy książka napisana jest anonimowo, albo napisana pod redakcją naukową lub ma więcej niż 3 autorów.
 • Opis bibliograficzny książki zawiera: nazwisko i imię autora książki; tytuł i dodatek do tytułu książki; imię i nazwisko tłumacza, ilustratora; kolejność wydania; miejsce, rok wydania i nawa wydawnictwa; ilość stron, map, ilustracji; format książki.
ad