konklusioner host nation support 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konklusioner Host Nation Support #1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konklusioner Host Nation Support #1

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
ariana-jordan

Konklusioner Host Nation Support #1 - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Konklusioner Host Nation Support #1
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KonklusionerHost Nation Support #1 Per Sloth Møller Nicolai Rauhe Kristensen

  2. Gruppens konklusioner Der er gruppens vurdering, at det vil väre muligt at modtage udenlandske styrker, men der kan stadig väre barrierer i nationale procedurer og lovgivning, f.eks. erstatningsansvar, som kan nedsätte hastigheden. Der er udbredt kendskab til samarbejdsaftalerne i de områder, der ligger op til gränsenäre områder. Ellers er der kun begränset lokalt kendskab til samarbejdsaftaler som NORDRED. Hvis der skal kunne ydes en kvalitetsmässig HNS, så forudsätter det lokalt forudgående kendskab til aftalerne og de underliggende procedurer. Anmodende lands HNS - og generel forklaring af beredskabssystemet – bör väre online, så informationen kan väre kendt indenafgang fra bistandslandet. Der skal reserveres nationale ressourcer til HNS, så disse ikke er brugt, når international assistance skal anmodes; og disse ressourcer bör kunne findes hos alle myndigheder i samfundet.