tanul k szabad s felel ss gteljes egy ni munk ja dalton tervvel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel. www.hungaro-dalton.hu. Iskolafejlesztés az Észak-nyugat-dunántúli régióban a Dalton-terv reformpedagógiai modellel CERNET- CERNEDALTON Projekt 2001-2007. Kiemelt iskolafejlesztési offenzíva a Közép-európai országokban.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel' - aria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tanul k szabad s felel ss gteljes egy ni munk ja dalton tervvel
Tanulókszabadésfelelősségteljesegyénimunkája Dalton-tervvel

www.hungaro-dalton.hu

slide2

Iskolafejlesztés az Észak-nyugat-dunántúli régióban a Dalton-terv reformpedagógiai modellelCERNET- CERNEDALTONProjekt 2001-2007

kiemelt iskolafejleszt si offenz va a k z p eur pai orsz gokban
Kiemelt iskolafejlesztési offenzíva a Közép-európai országokban
 • Miért ?
 • A tudás társadalmába vezető úton

felgyorsul az emberi erőforrás fejlődése.

 • Tömegoktatás helyett –individualizálás.

A megvalósítás egyik egyszerű módja

Dalton-terv.

mi rt mert megfelel a mai eur pai iskolarendszer elv r sainak
Miért?Mert megfelel a mai európai iskolarendszer elvárásainak.
 • Esélyegyenlőség ― saját magához képes legoptimálisabb személyiségfejlesztés,
 • tanulói teljesítmény növelése, hatékonyság.
 • Természetesebb, emberibb iskolai légkörben az integráció megvalósítható.
 • Igazságosabbá, demokratikusabbá válik az oktatási rendszer.
mi is az a dalton terv
Mi is az a Dalton-terv ?

Célja: önálló/önszabályozott tanulási képességek fejlesztése.

Általa tanulói „softskills” fejlődik:

― személyes,

― társas,

― intellektuális,

― szakmai-módszertani kompetenciái.

a dalton terv legfontosabb ism rvei
A Dalton-tervlegfontosabbismérvei
 • Meghatározott időre közvetlen tanári irányítás nélkül tanulnak a gyerekek:
 • a szabadság/felelősség
 • ez együttműködés
 • a „budgeting time” időbeosztás

alapelvei szerint.

az individualiz l s formai tartalmi felt tele a penzum az r sbeli munkautas t s
Az individualizálás formai, tartalmi feltételea PENZUM, az írásbeli munkautasítás

Általa megvalósítható a tanulók különböző

 • adottságainak,
 • előképzettségeinek,
 • munkatempójának,
 • érdeklődési körének,
 • gondozási igényének,
 • pillanatnyi attitüdjének stb. figyelembe vétele az önszabályozott tanulási folyamat során.
az individualiz l s formai tartalmi felt tele a penzum az r sbeli munkautas t s1
Az individualizálás formai, tartalmi feltételea PENZUM, az írásbeli munkautasítás

Általa megvalósítható a tanulók különböző

 • adottságainak,
 • előképzettségeinek,
 • munkatempójának,
 • érdeklődési körének,
 • gondozási igényének,
 • pillanatnyi attitüdjének stb. figyelembe vétele az önszabályozott tanulási folyamat során.
penzum kioszt sa tan ri instrukci k
Penzumkiosztása, tanári instrukciók
 • Problémahelyzet felismerése
 • „aha” élmény, meglévő tudásrendszerbe beépítés,
 • Tanár: rövid szóbeli instrukció a célról, (mit)

tananyagban elfoglalt szerep, (miért)

Tartalmi feldolgozás mérföldkövei,

tájékozódási pontok, kapaszkodók, vezérfonal („Advance Organiser”)

penzum kioszt sa tan ri instrukci k1
Penzumkiosztása, tanári instrukciók
 • Tanári ellenőrzés helyeinek megadása.
 • Önelellenőrzés, számonkérés tartalma, formája, ideje.
munkautas t s rtelmez se egy ni munka tervez se
Munkautasítás értelmezése, egyéni munka tervezése

Szabadság/felelősség az

egyéni célmeghatározásban.

A feladatválasztásban, és az

elvégzésben meghatározott

strukturált keretek között

mozgásteret ad a tanulóknak → motiváló

hatás.

felfedez cselekv sorient lt n ll tanul s
Felfedező, cselekvésorientált, önálló tanulás
 • Önállóan, tetszőleges társakkal tanulás.
 • Analizálás, releváns megoldási utak keresése, a hibázás a felfedező munka velejárója.
 • Bánásmód a szöveggel.
 • Feladat elvégzése más szinten, más-más utakon.
 • Kompetenciái - „mint az életben”- a tanulási

folyamat szerves részeként fejlődnek.

reflekt l sszehasonl t s
Reflektáló összehasonlítás
 • Lehetőség és megfelelő

keretfeltételek biztosítása.

 • Célja: stratégiák, metakognitív képességek bővítése, tudatosítása.
 • A legmegfelelőbb módszer kipróbálása.

Tapasztalatcsere, nyitott tanulást megerősítő fázisai az egyéni felelősség elmélyítését is szolgálja.

a munka n rt kel se nreflexi
A munka önértékelése, önreflexió
 • Elértem-e a célkitűzésemet?
 • Milyen szinten dolgoztam?
 • Megfelelő stratégiát alkalmaztam-e?
 • Mennyivel lettem több, mennyivel gyarapodtam, milyen kompetenciáim fejlődtek a folyamat során?
k pes vagyok tanul si c lkatal gus
Állítások a tanulási

kompetenciákhoz táblázat:

szakmai/tanulási stratégiákkal,

intra-,

interperszonális kapcsolatokkal,

gondolkodási mechanizmusokhoz

köthető általános állításokat

sorol fel.

Tudok egy témáról nyilatkozni:

beszélni, kommunikálni, írni.

A penzumban felkínált tananyaghoz

alapkészségek, kompetenciák

megnevezésével konkretizálhatja a tanuló

elért tudását,eredményét.

Szabadság és utazás:

- üdülési lehetőségekről beszélgetni,

- saját üdülésről tudósítani

- üdülési szokásokról interjút készíteni,

- utazási prospektusban eligazodni

- városomat, Magyarországot

idegenvezetőként bemutatni stb.

- német barátaimnak üdülési tervet

készíteni

Képes vagyok…, Tanulási célkatalógus
az iskol t a t vcs m sik fel r l szeml lni
„Az iskolát a távcső másik feléről szemlélni”
 • tudás megszerzése, tanulásirányítás a tanulóé;
 • tanári tervezőmunka, előkészítés hangsúlyosabb, ― monitoring ― önreflexió, portfolió
 • csapatmunka
 • az elsajátítás jellegéből adódóan a tananyag mennyiségi és minőségi összetevője megváltozik,
 • tananyagszerkezet változás; - kompetenciafejlesztés a tananyag szerves része
 • több tanár esetén osztály, iskolaszerkezet változik
dalton terv bevezet se iskolafejleszt s
Dalton-tervbevezetése, iskolafejlesztés
 • Szemléletváltás, tanárok, iskolavezetők, fenntartók,
 • a fenntartható fejlődés elérése; megelégedettség, de állandóan új utak kipróbálása,
 • életen át tartó tanulás, nyitottság.
hozz j rul e a dalton terv az j pedag giai kult ra kialakul s hoz
Hozzájárul-e a Dalton-terv az új pedagógiai kultúra kialakulásához?

IGEN, oktatáspolitikai jelentőséget nyerhet, mert

hozzájárul paradigmaváltáshoz.

 • mindenféle iskolában, minden szinten bevezethető;
 • NAT- kompatibilis
 • jól igazítható a helyi tantervhez
 • nem igényel különösebb anyagi ráfordítást
hozz j rul e a dalton terv az j pedag giai kult ra kialakul s hoz1
Hozzájárul-e a Dalton-terv az új pedagógiai kultúra kialakulásához?
 • rendkívül egyszerű
 • más módszerekkel kombinálható
 • állandóan alakítható – fenntartható fejlődés
 • akár egy tanár is bevezetheti munkájában
 • kellemesebb iskolai légkör, erőszakmentes iskola
 • tehetséggondozás, és lemaradók egyidejű fejlesztése,
tanulm nyi eredm nyek jobbak
Tanulmányi eredmények jobbak:

Osli Iskolában,összevont osztályokban matematika eredmények

10-15% nőttek

más iskolába átlépéskor eredményeiket megtartják.

Konziban:

belépő átlag: 4,2

érettségin: 4,6 - 4,7 Dalton - német

3,2 – 3,9 egyéb nem Dalton

közismereti tárgy

dalton akad mia programcsomag
Dalton-akadémiaprogramcsomag:
 • akkreditálttovábbképzések,
 • nyílt Dalton-szakmai napok rendezése, bekapcsolódás a Dalton-műhelymunkába,
 • iskolai Dalton-teamek segítése,
 • szakmai tanácsadás,
 • egyénre szabott iskolafejlesztési program

segítése

slide23

A kiadvány

megrendelhető az

info@hungaro-dalton.hu

címen.

k sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönömmegtisztelőfigyelmüket

Gömöryné Mészey Zsuzsa

info@hungaro-dalton.hu

www.hungaro-dalton.hu