Transnationell migration och svenska invandrare i finland
Download
1 / 20

Transnationell migration och svenska invandrare i Finland - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Transnationell migration och svenska invandrare i Finland. Östen Wahlbeck universitetslektor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 26.10.2010. Varför forska om invandring ur ett sociologiskt perspektiv?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Transnationell migration och svenska invandrare i Finland' - argyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Transnationell migration och svenska invandrare i finland

Transnationell migration och svenska invandrare i Finland

Östen Wahlbeck

universitetslektor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

26.10.2010


Varf r forska om invandring ur ett sociologiskt perspektiv
Varför forska om invandring ur ett sociologiskt perspektiv?

 • 1. Migration och invandrares samhällsposition ger information om allmänna samhällsförändringar!

 • 2. Utanförskap ger en bild av medborgarskapets gränser och innehåll!

 • 3. Invandringens betydelse för samhället.

 • 4. Information om invandrargrupper.


Egen forskning
Egen forskning

 • Slutet av 80-talet: jobb inom flyktingmottagning i Finland

 • 1997: PhD in Ethnic Relations vid University of Warwick (UK): ”Kurdish Refugee Communities: The Diaspora in Finland and England”.

 • Diaspora som en transnationell social organisation


Transnationalism
”Transnationalism”

 • Till omfattningen nytt fenomen som har stor betydelse för migrationsprocesser, migrationens konsekvenser och etniska relationer.

 • Amerikansk antropologisk forskning: Invandring i USA sker inte längre som förr.

 • “We define ‘transnationalism’ as the processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations that link together their societies of origin and settlement. We call these processes transnationalism to emphasize that many immigrants today build social fields that cross geographic, cultural, and political borders.” (Basch, Glick-Schiller & Szanton Blanc, 1994: 7)


Transnationalism1
Transnationalism

 • Transnationella social rum

 • Thomas Faist (2000) The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces.

 • Transnationella relationer mellan Sverige och Finland!

 • - Emigrationen (50-70-tal) och återvandringen (70-80-tal) har övergått till komplexa rörelser inom ett transnationellt socialt fält.


Svenskt i finland finskt i sverige 2000 2003
”Svenskt i Finland – Finskt i Sverige” (2000-2003)

 • Finansiering fyra månader år 2002 för mitt projekt "Transnationalism och diasporisk etnicitet i finsk och svensk kontext” inom ramen för projektet "Etnicitet och kön" (projektledare prof. Harriet Silius, ÅA).

 • Litteraturstudier och två pilotintervjuer år 2002

 • Flera resultatlösa ansökningar om fortsatt finansiering under 2000-talet.

 • Begränsning och fokusering av forskningsfrågan: rikssvenskar i Finland.


Pilotintervju 1 familj i sydv stra finland 2002
Pilotintervju 1 (familj i sydvästra Finland, 2002)

 • Familjen flyttade från Sverige till Finland år 2001 för att barnen skulle gå i finländsk skola. Båda föräldrarna jobbar sedan länge på färjorna mellan Sverige och Finland och har bott på åtskilliga olika orter i Sverige och Finland. Pappan finsk medborgare född i Österbotten, där han gick i svenskspråkig skola, men växte upp i tvåspråkig familj, jobbar främst på finska och uppger sig idag vara officiellt finskspråkig. Mamman svensk medborgare född i Sverige där hon växte upp i finskspråkig ”sverigefinsk” familj, skolgång på svenska i Sverige. Har under sin barndom även bott på finskspråkig ort i Finland. Hon uppger sig vara officiellt svenskspråkig. Barnen har de uppmuntrat tala finska medan de bodde i Sverige, men familjen verkar idag i Finland ha svenska som hemspråk. Barnen är svenska medborgare, går i svenskspråkig skola i Finland och är officiellt svenskspråkiga.

 • Pappan uppger att han kanske är ”finlandsvensk”, men mamman uppger att hon och barnen inte är det.

 • (familjen flyttade sedermera efter två år i Finland återigen till Sverige).


Pilotintervju 2 herr a i helsingfors 2002
Pilotintervju 2(Herr ”A” i Helsingfors, 2002)

 • A är född i Sverige i början av 60-talet, uppvuxen i svenskspråkigt hem med svenskfödda föräldrar, skolgång i Sverige, svensk medborgare. Träffade på 1980-talet finlanssvenskan B som sommarjobbade i Sverige. Efter sällskapande, giftermål och B:s peridovisa boende i Sverige, beslöt paret att flytta till Finland . A jobbar på en internationell koncerns kontor i Helsingfors. A pratar främst engelska på jobbet och bristfälligt finska. Parets barn går i svenskspråkig skola och är officiellt svenskspråkigt. Hemspråket är enbart svenska.

 • A uppger att han defnitivt och absolut inte är ”finlandssvensk” men att hans fru är det och eventuellt deras barn.

 • A uppger att han planerar att flytta till ett tredje land där han kunde få ett bra jobb, men att familjen hittills hållit honom i Finland.


Syssels ttning n tverk och transnationalism 2001 2003
"Sysselsättning, nätverk och transnationalism" (2001-2003)

 • vietnamesiska och turkiska invandrare.

 • finansiering på 772 000 mk från FA

 • ansvarig projektledare: Östen Wahlbeck

 • forskare: docent Kathleen Valtonen, PD Zeki Kutuk.

 • forskningsassistenter.

 • anknutna seniorforskare: prof. Ulla Vuorela m.fl. (TaY), prof. Robin Cohen (Warwick), Erik Olsson (Svenska nätverket för transnationalism och diaspora (FAS))

 • transnationella nätverks positiva betydelse för invandrares integration på arbetsmarknaden!


Transnationellt och lokalt i nvandrargruppers sociala integration
Transnationellt och lokalt –invandrargruppers sociala integration”

 • finansiering från FA: 500 000 euro (2009-2013)

 • projektledare: Östen Wahlbeck

 • forskare: PD Salla Tuori, Dott.ssa Vanja La Vecchia, docent Kathleen Valtonen och docent Tuomas Martikainen.

 • doktorander: Zeinab Karimi, Kaisu Koskela. (CIMO, NordForsk)

 • forskningsassistenter.

 • anknutna seniorforskare: FiDiPro Peter Kivisto (TY), prof. Thomas Faist (Bielefeld), m.fl.


Svenska invandrare i finland etniska relationer i m tet mellan svenskt och finskt 2011 2012
Svenska invandrare i Finland – etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt (2011-2012)

 • finansieras av styrelsen för SLS (”Det svenska i Finland idagochimorgon”).

 • forskare Östen Wahlbeck.

 • I Finland bor idag ett betydande antal svenskspråkiga med ursprung i - och med olika ”transnationella” band till - andra länder, framförallt till Sverige.

 • Vilken social relation har ”rikssvenskar” till Svenskfinland och finlandssvenskar?

 • Tudelatsyfte:

 • Geinformationom de (riks)svenska invandrarna i Finland.

 • Geinformation om Svenskfinland genom en studie av rikssvenska erfarenheter.


Svenska invandrare i finland etniska relationer i m tet mellan svenskt och finskt 2011 20121
Svenska invandrare i Finland – etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt (2011-2012)

 • ”rikssvenskar” som ”invandrare”!

 • klassisk etnicitetsteori: socialantropologisk gränsdragningsteori och elitteori (Barth, Abner Cohen, Malesevic); etnicitet som social kategori (Brubaker (2006): Ethnicity without Groups).

 • finlandssvenskhet definierat i relation mellan svenskspråkiga och finskspråkiga finländare i Finland.

 • avvikelse och kontrastering som antropologisk arbetsmetod.

 • startseminarium på SLS i april 2011, välkommen!


K lla statistikcentralen 2010 http www stat fi
Källa: Statistikcentralen (2010): http: www.stat.fi mellan svenskt och finskt (2011-2012)


Transnationell migration och svenska invandrare i finland
Svenskspråkig invandring och utvandring (Fjalar Finnäs (2005) Finlandssvenskarna: en statistisk rapport, p. 20)

 • [Figur borttagen: Svenskspråkig invandring och utvandring. Källa: Fjalar Finnäs (2005) Finlandssvenskarna: en statistisk rapport, s. 20]


Transnationell migration och svenska invandrare i finland

Invandring och utvandring i Finland enligt medborgarskap och språk,1980-2001Källa: Korkiasaari (2003) Maahan- maastamuuttaneet kansalaisuuden ja kielen mukaan. http://www.migrationinstitute.fi/db/stat/fin/art.php?artid=6


Finns det vrig invandring av betydelse f r svenskfinland dvs icke svenskspr kiga
Finns det övrig invandring av betydelse för Svenskfinland? språk,1980-2001(dvs icke-svenskspråkiga)

Uppehållstillstånd givna år 2009 Källa: Migrationsverket (2010) Oleskeluluvat vuonna 2009.


Transnationell migration och svenska invandrare i finland

[ språk,1980-2001Figurborttagen: Karta överandelensomtalar ett främmandespråk i landetsolikaregioner. Källa: Horttanainen, Erja & Wikman-Immonen, Anu (2010) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajana. Helsingfors: kommunförbundet. s. 89]


Transnationell migration och svenska invandrare i finland

[ språk,1980-2001Figurborttagen: Lista över de kommunersomhardenstörstaandelenbefolkningregistreradmed ett främmandespråk. Källa: Horttanainen, Erja & Wikman-Immonen, Anu (2010) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajana. Helsingfors: kommunförbundet. s. 96]


Varf r forska om invandring inom finlandssvensk samh llsforskning
Varför forska om invandring inom finlandssvensk samhällsforskning?

 • 1. Migration och invandrares samhällsposition ger information om allmänna samhällsförändringar i Svenskfinland.

 • 2. Utanförskap ger en bild av ”finlandsvenskhetens” gränser och innehåll.

 • 3. Invandringens betydelse för Svenskfinland.

 • 4. Information om invandrargrupper.


Transnationell migration och svenska invandrare i finland