RENÄSSANSEN - PowerPoint PPT Presentation

ren ssansen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RENÄSSANSEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
RENÄSSANSEN

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
RENÄSSANSEN
598 Views
argus
Download Presentation

RENÄSSANSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RENÄSSANSEN

 2. = PÅNYTTFÖDELSE • Antika kulturen återupptäcktes. Jaget blev viktigt! Man undersökte sin omvärld. Människan var nyfiken! Man levde ut sina intressen – målade, skrev, forskade, musicerade. • Boktryckarkonsten 1440 , tysken Johann Gutenberg Man började trycka på landets eget språk och inte bara på latin. + Litteraturen nådde ut till många fler människor, läskunnigheten ökade, nya yrken uppstod. - Medeltidens muntliga tradition dog ut.

 3. Under renässansen verkade flera författare. • Shakespeare (England), • Cervantes (Spanien), • Rabelais (Frankrike) och • Machiavelli (Italien). Det gemensamma för dessa är att de är intresserade av att ta reda på och beskriva vad som får människor att handla som de gör. Varför hatar människor varandra, varför krigar grupper mot varandra, vad är kärlek, vad är makt?

 4. Andra upptäckter: • Kopernikus – visade att jorden inte alls var universums medelpunkt. • Colombus – upptäckte nya kontinenter. • Människans inre organ utforskades genom obduktioner. • Krutet och kompassen uppfanns. • Banker grundades. • Den katolska kyrkan ifrågasattes – den som tidigare betraktats som fullkomligt ofelbar.

 5. Humanister… …kallades de som mest förespråkade att man skulle ta tillvara på antikens konst och litteratur.

 6. ”Don Quijote” • Den första moderna romanen av Cervantes. En spansk adelsman som förläst sig på riddarromaner. En parodi på folkböckerna som var böcker som skrevs av fattiga studenter som behövde pengar.

 7. Läs häftet från Carlson 2002 • stryk över/under viktig fakta • fyll i viktiga årtal i tidslinjen

 8. Antiken • Under 400-talet f Kr blev Aten i Grekland en kulturell och ekonomisk storstad. • Där uppstod den teaterkonst som sedan utvecklades till den moderna västerländska teatern.

 9. Dionysosfesten – flera dagar • Körer och solister sjöng sånger till gudarnas ära. • Solist (körledaren) och kör – teaterkonsten utvecklades. • Teatrarna var stora, utan tak och rymde flera tusen personer.

 10. Tragedier = sorgliga pjäser • Komedier = roliga och burleska pjäser där man drev med aktuella händelser och personer. (Lysistrate av Aristofanes =mycket känd). • Under tre dagar spelades 3 tragedier/dag. Festens fjärde dag uppfördes komedier. • Alla roller på teatrarna spelades av män. De bar masker (för att visa känslor), peruker och dräkter.

 11. Tragedin • Tragedin skapades av Aiskylos. Han kom på att man kunde ha två sångare – skådespelare – som kunde föra en dialog med varandra. • Hybris =övermod. Den som led av detta bröt mot ordningen och blev straffad av gudarna. Man trodde på ödet. Det var redan förutbestämt vad som skulle hända med tragedins hjälte.

 12. Romarna tog över – Grekland föll • När tiden närmade sig 00-talet. • Romarna var krigare och livsnjutare och gjorde den grekiska kulturen till sin. = grekiska kulturen bevarades med sin dramatik, litteratur, poesi och vetenskap. Grekerna blev slavar, men även lärare. Latin och grekiska. Grekland hörde till det romerska riket till 500 eKr då man räknar att antikens tid är över och medeltiden övertog.

 13. Ovidius 43 f Kr – 17 e Kr • Ovidius levde i Rom och skrev bla om kärlek. • Kärlekstips • Olycklig kärlek (Pyramus och Thisbe)

 14. Jesus föds • Jesus läror spreds genom lärjungarna över hela medelhavsområdet. Stor i Roms slumområden. • Efter hårt motstånd från det romerska kejsardömet segrade till sist kristendomen och den katolska kyrkan blev mäktig.

 15. Medeltiden = riddare • Riddaren skulle försvara en furste och hans välde och utbildades i krigskonst. • Riddarkulturen avspeglades i litteraturen. Hövisk poesi = kärleken mellan en riddare och hans tillbedda kvinna. Medeltiden är motsatsernas tid: • Att inget ha – frosseri • Kyskhet – svärmisk kärlek • Liv – död Döden var ett vanligt motiv i konsten. Kyrkan ville att människorna ständigt skulle tänka på att man kunde dö för att de skulle leva ett allvarligt och ordentligt liv.

 16. Keltiska riddarsagor • Kung Arthur och hans riddare runt runda bordet. • Tristan och Isolde