Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у ...
Download
1 / 19

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчител ів основ здоров ’ я - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї. (В. Сухомлинський). Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчител ів основ здоров ’ я.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчител ів основ здоров ’ я' - aretha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї.

(В. Сухомлинський)

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів основ здоров’я

навчально-методичний кабінет

основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці


Адреси досвіду: школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї. Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВільшанської районної державної адміністрації Мотинга Світлана Володимирівна, вчитель основ здоров ’ я та безпеки життєдіяльностіпроблема:“ Формування в учнів мотивації до здорового способу життя ”


Адреси досвіду: школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї.

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради Волкова Анжеліка Дмитрівна,

вчитель основ здоров’я та безпеки життєдіяльностіпроблема:

“ Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках з основ здоров’я ”


Адреси досвіду: школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї.

Куколівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Олександрійської райдержадміністраціїЖуфалаян Віта Олександрівна,

проблема:

“ Впровадження тренінгових технологій навчання ”


Р школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї. еалізація вчителями даних проблем сприяє впровадженню концептуальних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, а саме: формування здорової особистості здатної вчитися протягом всього життя

Термін вивчення досвіду – 3 роки

(2008-2010 рр.)


Об школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї. ’єкт дослідження в досвіді– педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію та їх науково-методичні проблеми Предмет дослідження в досвіді – форми й методи організації пізнавальної діяльності школярів


Завдання вивчення досвіду школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї.

 • Аналіз досліджуваних проблем.

 • Вивчення системи навчально-методичної діяльності вчителя.

 • Організація навчально-пізнавального процесу та аналіз його ефективності.

 • Презентація досвіду серед педагогів області.


вивчення педагогічної школою полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах учителів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї.

документації

Методи вивчення досвіду

співбесіди

анкетування

Теоретичний

та

статистичний аналіз

співставлення

порівняння

спостереження

(відвідування уроків, виховних заходів) за діяльністю вчителя

узагальнення


Реалізація змісту та завдань шкільної освіти вимагають нових підходів до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування та розвиток пізнавальних здібностей у школярів

Актуальність проблеми досвіду


Ефективні підходи до впровадження та викладання предмета “ Основи здоров’я ” та здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес. А саме: - особистісно-орієнтоване навчання;- використання інтерактивних методів навчання, що базуються на залучення та співпраці;- більш енергійний та привабливий процес викладання;- надання можливості для негайного відпрацювання життєвих навичок;- акцент на соціально-психологічні уміння та навички.

Новизна досвіду


Провідна ідея досвіду впровадження та викладання предмета “ Основи здоров

навчання має здійснюватися на інтегрованому змісті, безпосередньо пов’язаномуз реальним життям учнів;

Спрямування навчально-виховного процесу на формування цінностей, ставлень, переконань, умінь і навичок, важливих для здорової і безпечної поведінки школярів у процесі навчання здоровому способу життя можливе за умов:

опанування методами активного навчання (тренінгові методики);

співпраці учителя та учнів на засадах діагностики, диференціації та індивідуалізації


Вивчення впровадження та викладання предмета “ Основи здоров

нормативно-

правової бази

Навчання

на основі

співробітництва

Організація

навчально

- виховного

процесу

Організація

масових

заходів

Напрямки роботи вчителя

Проведення

тренінгів

Державний

стандарт

Центр

соціальних

служб

для молоді

Школа

безпеки

Години

спілкування

ЮІР

Типові

навчальні плани

Бесіди

Рятувальні

служби

ДЮР

Виховні заходи

Тижні безпеки

Навчальна

програма

Громада

Профілактичні

програми

Методичні

рекомендації


Діяльність учителя впровадження та викладання предмета “ Основи здоров

Організація навчальної діяльності учнів

Сучасні методики (інтерактивні) викладання предмета

Змістовне наповнення урочної та позаурочної роботи

Забезпечення умов для навчання (створеннясприятливого середовища)

Аналіз діагностичних матеріалів

Підвищення рівня мотивації учнів до навчання


Тренінгові класи-кабінети впровадження та викладання предмета “ Основи здоров


Діяльність учнів впровадження та викладання предмета “ Основи здоров

 • Індивідуальна самостійна діяльність

 • самоконтроль;

 • самооцінювання;

 • виконання завдань та їх аналіз;

 • самоосвітня діяльність

Творча пошукова діяльність

- проектна діяльність;

- колективні практичні роботи

Взаємонавчання


Інтерактивні методи: впровадження та викладання предмета “ Основи здоровробота в групах, рольові ігри, мозковий штурм, рухавки, презентації тощо


Результат навчання учнів впровадження та викладання предмета “ Основи здоров

Розвиток соціально-психологічних навичок

Емоційно-вольові навички

Інтелектуальні навички

Соціальні навички

 • - самоконтроль;

 • мотивація успіху;

 • гартування волі

 • впевнена і гідна поведінка;

 • ефективне спілкування;

 • співпереживання;

 • розвиток дружніх стосунків;

 • колективна робота;

 • запобігання і протидія дискримінації

 • самосвідомість;

 • самооцінка;

 • усвідомлення загальнолюдських цінностей;

 • планування власного майбутнього;

 • аналіз проблем;

 • прийняття виважених рішень;

 • критичне і творче мислення


Результативність роботи впровадження та викладання предмета “ Основи здоров

 • Презентація досвіду на постійно-діючому семінарі методистів та керівників методичних об´єднань учителів основ здоров´я та безпеки життєдіяльності

 • Узагальнення та пропаганда матеріалів досвіду через виготовлення буклетів, брошур, методичних рекомендацій

 • Перемога в обласних конкурсах:

 • - “ Молодь Кіровоградщини проти НС ” :

 • 2008 рік - номінація “ Краща розробка уроку ”;

 • 2009 рік – номінація “ Кращий виховний захід ”;

 • - “ Тижні безпеки життєдіяльності “ :

 • 2010 рік - номінація “ Кращий опорний навчальний заклад з основ здоров´я та безпеки життєдіяльності ”;

 • - Огляд-конкурс на кращу роботу з питань збереження життя та здоров´я учнів:

 • 2008 рік – “ Кращий класний керівник року ”

 • 2009 рік – “ Кращий навчальний заклад з питань збереження життя та здоров´я учнів ”


Результативність роботи впровадження та викладання предмета “ Основи здоров

4. Висвітлення досвіду в фахових виданнях:

 • журнал “ Безпека життєдіяльності ”;

 • журнал “ Основи здоров’я та фізична культура ”

 • На базі шкіл, де працюють вищезазначені вчителі, створено постійно діючі консультпункти по впровадженню та викладанню “ Основ здоров´я ”

 • Вчителі, досвід яких вивчався, є членами обласної творчої групи вчителів “ Основ здоров’я ”


ad