u ivatelsk obec modelu caf v zem ch eu a perspektivy modelu caf n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uživatelská obec modelu CAF v zemích EU a perspektivy modelu CAF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uživatelská obec modelu CAF v zemích EU a perspektivy modelu CAF

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Uživatelská obec modelu CAF v zemích EU a perspektivy modelu CAF - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Uživatelská obec modelu CAF v zemích EU a perspektivy modelu CAF. 9. Národní konference kvality ve veřejné správě Brno, 19. – 21.2. 2013. Předpoklady. Jedna z hlavních perspektiv modelu CAF staví na počtu a struktuře jeho uživatelů („spokojených uživatelů“ ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uživatelská obec modelu CAF v zemích EU a perspektivy modelu CAF' - aretha-olsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
u ivatelsk obec modelu caf v zem ch eu a perspektivy modelu caf

Uživatelská obec modelu CAF v zemích EU a perspektivy modelu CAF

9. Národní konference kvality ve veřejné správě

Brno, 19. – 21.2. 2013

p edpoklady
Předpoklady
 • Jedna z hlavních perspektiv modelu CAF staví na počtu a struktuře jeho uživatelů („spokojených uživatelů“).
 • Hodnotu modelu CAF vytváří jeho aktivní uživatelé.
slide3
Cíl
 • Hodnocení počtu a struktury uživatelů v zemích EU.
 • Pohled na stav a strukturu uživatelů modelu CAF v ČR.
 • Vymezení nástrojů podpory implementace modelu CAF.
v chodiska
Východiska
 • Vlastní výzkum (SGS 2012, Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě, VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta).
 • European CAF ResourceCentre.
 • Páté setkání uživatelů modelu CAF v Norsku.
institucion ln z zem modelu caf v evrop
Institucionální zázemí modelu CAF v Evropě
 • Vývoj a prosazování modelu CAF na evropské úrovni je spojen s pravidelnými aktivitami a výstupy, za kterými stojí specifické instituce:
 • EUPAN – European Public Administration Network (Evropská síť veřejné správy);
 • IPSG – Innovative Public ServicesGroup (Inovační skupina pro veřejné služby);
 • EIPA – European Institute of Public Administration (Evropský institut pro veřejnou správu);
 • European CAF Resource Centre (Evropské centrum informačních zdrojů pro CAF).
d le it mezn ky ve v voji modelu caf 1998 2012
Důležité mezníky ve vývoji modelu CAF (1998–2012)
 • 1998 dohoda o zahájení prací na modelu CAF v rámci EUPAN;
 • 2000 představení modelu CAF na První evropské konferenci kvality ve veřejné správě v Portugalsku;
 • 2001vznik European CAF Resource Centre v rámci EIPA v Maastrichtu;
 • 2002 představení revidované verze modelu CAF– CAF 2002 na Druhé evropské konference kvality ve veřejné správě v Dánsku;
 • 2003 první setkání evropských uživatelů modelu CAF v Itálii;
 • 2005 druhé setkání evropských uživatelů modelu CAF v Luxenburgu;
 • 2006 vydání publikace CAF Works –Betterresultsforthecitizen by using CAF; představení revidované verze modelu CAF 2002 v podobě CAF 2006 na Čtvrté evropské konferenci kvality ve veřejné správě ve Finsku;
 • 2007 třetí setkání uživatelů modelu CAF v Portugalsku;
 • 2008 Pátá evropská konference kvality ve veřejné správě ve Francii;
 • 2009 představení nového evaluačního nástroje pro zvyšování kvality – CAF Externí zpětná vazba;
 • 2010 čtvrté setkání uživatelů modelu CAF v Rumunsku;
 • 2011 Šestá evropská konference kvality ve veřejné správě v Polsku;
 • 2012 páté setkání uživatelů modelu CAF v Norsku, představení revidované verze modelu CAF 2006 v podobě CAF 2013.
slide7
European CAF Resource Centre - náhled do databáze uživatelů modelu CAF http://caf.eipa.eu/3/108/&for=search
po ty u ivatel modelu caf k 30 4 2012 v zem ch eu
Počty uživatelů modelu CAF k 30.4.2012 v zemích EU

Celkový počet registrovaných uživatelů = 2048

struktura u ivatel modelu caf v zem ch eu
Struktura uživatelů modelu CAF v zemích EU

(A) Spravedlnost (soudy, státní zastupitelství, vězeňská služba); (B) Obrana, veřejný pořádek a bezpečnost(armáda, policie); (C) Veřejná správa (územní samospráva, státní správa); (D) Školství, věda a výzkum (školy, vysoké školy, grantové agentury); (E) Náboženství, kultura a sport (církve, náboženské společnosti, muzea, knihovny, speciální agentury a společenství); (F) Zdravotnictví a sociální služby (zdravotnická zařízení, domovy seniorů, agentury sociální péče); (G) Ostatní (doprava, spoje, bydlení, životní prostředí, průmysl)

po et a struktura u ivatel modelu caf v r
Počet a struktura uživatelů modelu CAF v ČR

Příklady:

- Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady;

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno ;

- Vyšší odborná škola, střední škola - centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí;

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 ;

- SOŠ a SOU Praha – Hostivař,

- ZŠ Javorník

Oblastní ředitelství SČK, SVČK – Hradec Králové, Obvodní oddělení Hustopeče

n stroje podpory implementace modelu caf v zem ch eu
Nástroje podpory implementace modelu CAF v zemích EU
 • Finance - Projekty strukturálních fondů EU, veřejné rozpočty (odbornou podporu, vzdělávání, publikační činnost);
 • Institucionální podpora (ústřední orgány státní správy – národní respondenti, příklad ze SR - http://www.unms.sk/?pouzivatelia-modelu-caf
 • Uživatelská setkání, konference (85% zemí EU);
 • Ocenění za kvalitu (70% zemí EU);
 • Databáze uživatelů, sítě (např. Belgie, Itálie, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Španělsko),
na z v r
Na závěr
 • Perspektivy modelu CAF jsou dány jak jeho funkčními možnostmi a snadnou dostupností, tak i rozličnou a stále se zvětšující uživatelskou obcí v rámci veřejné sektoru EU.
 • V ČR jsou možnosti jak pro rozšíření modelu CAF do jednotlivých oblastí veřejného sektoru, tak veřejné správy – především státní správya soudů.
 • V ČR schází funkční uživatelská databáze a výraznější institucionální podpora.
zdroje
Zdroje
 • Vrabková, I. Perspektivy řízení kvality ve veřejné správy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Přeji Vám hezký den

iveta.vrabkova@vsb.cz