Download
bilgilendirme toplant s 2 0 0 9 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilgilendirme Toplantısı 2 0 0 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilgilendirme Toplantısı 2 0 0 9

Bilgilendirme Toplantısı 2 0 0 9

289 Views Download Presentation
Download Presentation

Bilgilendirme Toplantısı 2 0 0 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FATİH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgilendirme Toplantısı2 0 0 9 MÜDÜR Doç. Dr. Nurullah ARSLAN

 2. FATİH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü GÜNDEM Enstitü Hakkında Bilgilendirme Lisansüstü Programları Ders ve Seminer Süreci Tez Süreci ve Mezuniyet Doktora Bilgilendirme Öğrencilerden soru ve öneriler Görüş ve Öneriler

 3. FATİH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü MÜDÜR Doç. Dr. Nurullah ARSLAN MÜDÜR YARDIMCILARI Yard. Doç. Dr. Levent SARI Yard.Doç. Dr. Fatih CAMCI

 4. FATİH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İDARİ KADRO Servet ÇİÇEK Enstitü Sekreteri İskender ARSLAN Öğrenci İşleri Memuru Şenay KORKUSUZ Yazı İşleri Memuru

 5. FATİH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DOKTORA PROGRAMLARI ElektrikElektronik Mühendisliği Fizik Kimya Matematik

 6. FATİH ÜNİVERSİTESİ FATİH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Bilgisayar Mühendisliği Çevre Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Genetik ve Biyomühendislik Biyoloji Fizik Kimya Matematik

 7. FATİH ÜNİVERSİTESİ FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans YÜKSEK LİSAN SÜRECİ

 8. FATİH ÜNİVERSİTESİ FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 1. DERSLERE NASIL KAYIT YAPTIRABİLİRİM? Öğrenciler https://my.fatih.edu.tr sayfasından öğrenci numaralarını ve şifrelerini kullanarak almak istedikleri dersleri seçerler, ardından seçmiş oldukları dersleri danışmanlarıyla görüşüp,onaylattırdıktan sonra ders kayıtlarını tamamlarlar.

 9. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 2. DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ NELERE DİKKAT ETMEM GEREKİR? Öğrenciler her dönem başında kayıt yaptırmak zorundadır. Bir dönem kayıt olmayan öğrenci takip eden dönem içerisinde kayıt yaptırdığı takdirde devam etmediği dönem öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler her dönem kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin kaydı silinir.

 10. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 3. DERS SEÇERKEN NEYE DİKKAT ETMEM GEREKMEKTEDİR? Ders seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu zorunlu derslerin seçilmesidir. Öğrenciler programlarının zorunlu ve seçmeli derslerinin hangileri olduğunu öğrenci bilgi sistemlerinden https://my.fatih.edu.tr/ öğrenebilirler. Ayrıca her anabilim dalının zorunlu ve seçmeli dersleri internet sayfalarında bulunmaktadır.

 11. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 4. DERSLERİ NE ZAMANA KADAR BAŞARMAM GEREKİR? Öğrenciler mezuniyet için gerekli tüm dersleri ve seminer dersini en geç 4. yarıyılın sonuna kadar başarmak zorundadırlar. Aksi halde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora öğrencileri 8. yarıyılın sonunda derslerini bitirmek zorundadır.

 12. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 5. LİSANS PROGRAMLARINDAN DERS ALABİLİR MİYİM? Yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrenimleri sırasınca almamış olmak koşuluyla ve anabilim dalı başkanlığının uygun görmesi halinde, en çok 2 lisans dersi alabilirler. Doktora öğrencileri lisans programlarından ders alamazlar.

 13. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 6. SEMİNER DERSİ NEDİR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? Seminer dersi tez kaydını yapmış olan öğrencilerin, tezleriyle ilgili yapmış oldukları çalışmaları anlattıkları ve tez konularıyla ilgili jüri önünde yapmış oldukları bir sunumdan oluşur. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek Enstitüye bildiren tez aşamasındaki öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.

 14. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 7. TEZ DANIŞMANI VE PROGRAM KOORDİNATÖRÜ KİMDİR? Lisansüstü öğrenciliği hakkını kazanan her öğrenciye, bir Program Koordinatörü tanıtılır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin ders dönemi boyunca ders alma ve diğer işlemleri, ilgili Anabilim Dalının Program Koordinatörü tarafından organize edilir. En geç 3. dönemin başında ise tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerimize bir tez danışmanı atanır.

 15. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 8. TEZ DANIŞMANI VE PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Program Koordinatörü ve Tez Danışmanı, öğrencinin;a. Devam ve öğrenim durumunu sürekli izlemekleb. Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmaklac. Sosyal, kültürel ve diğer problemleri ile ilgilenmek ve yol göstermekled. Gerekli gördüğü hallerde uyarmakla yükümlüdür.

 16. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 9. TEZ KONUMU NE ZAMANA KADAR BELİRLEMEM GEREKMEKTEDİR? TEZ KONUSU NASIL ALINIR? DÖRDÜNCÜ YARIYILIN SONUNDA TEZ KONUM BİTMEZSE NE YAPMAM GEREKİR? https://my.fatih.edu.tr/ adresindeki ‘akademik’ bölümünden girerek, doküman ve formlardan Danışman Ataması Talebi Tez/Proje Konusu Bildirim Formu doldurulup ilgili yerlere imzalatıldıktan sonra Enstitü Sekreterliğine teslim edilir. Tezlerini 4. yarıyıl sonuna kadar bitiremeyen öğrenciler geçerli mazeretlerini https://my.fatih.edu.tr/ adresindeki ‘akademik’ bölümünden girerek, doküman ve formlardan Ek Süre Talep Formu na yazarak Enstitüye başvurur. Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrencilere en fazla 2 dönem ek süre verilir.

 17. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 10. TEZ KONUMU NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİREBİLİRİM? Öğrenciler tez konularını, tez savunmalarını yapmadan 6 ay öncesine kadar değiştirebilirler. Tez savunmalarına 6 aydan az bir süre kalan öğrencilerin tez konusu ve danışman değişiklik talepleri kabul edilmez.

 18. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 11. TEZ DANIŞMANIMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM, NE YAPMAM GEREKİR? https://my.fatih.edu.tr/ adresindeki ‘akademik’ bölümünden girerek, doküman ve formlar bölümünden Danışman Değişikliği Talep Formu nu doldurarak ilgili yerlere onaylattırdıktan sonra Enstitü Sekreterliğine teslim ederler. Talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan öğrencilerin tez danışmanları değişir.

 19. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Yüksek Lisans 12. TEZİMİ BİTİRDİM. ŞİMDİ NE YAPMAM GEREKMEKTEDİR? https://my.fatih.edu.tr/ adresinden temin edip ilgili yerlere onaylattırdıkları Tez Savunma Talebi ve Jüri Öneri Formu nu doldurarak Enstitü Sekreterliğine teslim ederler. Jüri önerileri Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen öğrenciler, jüri üyeleriyle görüşüp savunma tarihi belirlerler. Öğrenciler savunma tarihinden en geç 1 hafta öncesinden savunma tarihini ve yerini Enstitüye bildirip belirlenen tarihte savunmalarını yaparlar (gerekli belgeler https://my.fatih.edu.tr/ adresinden temin edilebilinir.). https://my.fatih.edu.tr// adresinden temin edilen Tez Sınav Tutanağına savunma sonucu işlenip 3 gün içerisinde Enstitüye teslim edilir.

 20. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora A - DOKTORA SÜRECİ KISA ŞEMA

 21. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora DOKTORA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ-1 1- Öğrenci ilgili anabilim dalına kabul edildikten sonra kendisine anabilim dalı başkanlığı tarafından bir danışman atanır. 2- Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciye, öğrencinin talebi, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve (EYK) kararı ile Yeterlilik jürisi oluşturulur ve ilgili jüri tarafından yapılan sınav sonucu Enstitüye bildirilir. 3- Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci ABD’nin önerisi ve (EYK ) kararı ile Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

 22. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora DOKTORA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ -2 4- Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci tez konusu önerisi hazırlar ve Tez İzleme Komitesi önünde savunur. Başarılı bulunan öğrenci ve tez konusu Enstitüye bildirilen öğrenci (EYK) kararı kararı ile teze başlamış olur. 5- Tez döneminde olan öğrenci tez ara raporlarını zamanında ilgili jüriye sunar. 6- Tezini ve ara raporlarını tamamlayan öğrenci tezini Enstitüye teslim eder. Kendisine oluşturulan jüri önünde tezini savunur. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci tezini ilgili formları doldurarak Enstitüye teslim eder. EYK’da yeterli görülen öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılır.

 23. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora 1- Doktora süresi 8 yarıyıl normal + 4 yarıyıl uzatmalıdır. Dersler 4 yarıyılda bitirilmelidir. 2- Öğrenci her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Her yarıyıl başında kaydını yenilemeyen öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı kaydı silinir. 3-Dört dönem sonunda genel ortalaması 3'ün altında olan öğrencilerin (EYK) kaydı silinir. 4- Öğrenci en geç derse yazıldıkları dönemden itibaren 5. yarıyılın sonuna kadar “Yeterlilik Sınavına” girmek zorundadır. Yeterlilikten başarısız olan öğrenci bu sınava 6. dönemin sonunda tekrar girer. Başarısız olan öğrencinin (EYK) kararı ile ilişiği kesilir. Önemli Notlar:

 24. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora 1- Ders Seçimi ve Gerekli Bilgiler: 1- Danışman hoca Anabilim Dalı (ABD) tarafından atanır. Öğrenci tarafında seçilen dersler süresi içinde danışman tarafından onaylanır. 2- Öğrenci isterse danışmanının onayı ile her dönem en az 2 derse kaydolabilir. Ancak ders dönemi 4 yarıyıla uzamış olur. 3- Her öğrenci almış olduğu derslere %70 devam etmek zorundadır. 4- Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme ve ders seçimi yapılmak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kayıt yaptırmayan öğrencinin (EYK) kararı ile ilişiği kesilir.

 25. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora 2- Doktora Yeterlilik Sınavı nedir ne zaman başvurulur? Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 26. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora 3- Yeterlilik sınavını geçtim “Tez Önerisi” Savunması yapmak istiyorum Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasını süresi içinde yapmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 27. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora Öğrenci kendisi için oluşturulan tez sınav jürisi önünde tezini savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 4- Doktora Tez Sınavı

 28. FATİH ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgiler Doktora Tezini ve ara raporlarını tamamlayan öğrenci tezini Enstitüye teslim eder. Kendisine oluşturulan jüri önünde tezini savunur. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci tezini ilgili formları doldurarak Enstitüye teslim eder. EYK’da yeterli görülen öğrencinin mezuniyet işlemleri başlatılır. 5- TEZ TESLİMİ MEZUNİYET