دبیرخانه بند « د » ماده 45
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


  • 255 Views
  • Uploaded on

دبیرخانه بند « د » ماده 45. اهداف اصلی. این دبیرخانه به منظور حمایت مالی از پروژه های کاربردی و تقاضا محور تاسیس شده است. اهداف اين دبيرخانه در تامين بخشي از تسهيلات مالي مورد نياز پژوهش هاي كاربردي عبارتند از:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

45

اهداف اصلی

این دبیرخانه به منظور حمایت مالی از پروژه های کاربردی و تقاضا محور تاسیس شده است. اهداف اين دبيرخانه در تامين بخشي از تسهيلات مالي مورد نياز پژوهشهاي كاربردي عبارتند از:

افزايش بهرهوري فعاليـتهاي مخـتلف دستگاههاي اجرايي از طريق انجام پژوهش و بكارگيري نتايج آن در فرآيندهاي مربوط

ايجاد پايههاي لازم براي تقاضاگرا كردن بخش پژوهش

ارتقاي سطح تصميمگيري ها بر اساس نتايج پژوهشهاي انجام شده

افزايش بهرهوري در بخش پژوهش در راستاي توسعه اقتصادى, اجتماعي و فرهنگي كشور


45

ماموريت دبیرخانه، به عنوان يك پايگاه مساله محور، مشاركت مبتني بر نياز و با رويكرد حل مساله با دستـگاههاي اجرايي كشور در حمايت مالي از پژوهشهاي كاربردي و تقاضامحور، در راستاي بند «د» ماده چهل و پنج قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است.

چشم انداز این دبیرخانه ايجاد يك پايگاه حرفه اي حل مساله و سرآمد ملي در ارائه تسهيلات حمايتي در حوزه پژوهش و فناوري و نهادينه سازي تصمصم گيري مبتني بر پژوهش است.

ماموریت و چشم انداز


45

آمار پروژه های دبیرخانه پايگاه مساله محور، مشاركت مبتني بر نياز و با رويكرد حل مساله با دستـگاههاي اجرايي كشور در حمايت مالي از پژوهشاز آغاز تاکنون


45

پروژه های دبیرخانه پايگاه مساله محور، مشاركت مبتني بر نياز و با رويكرد حل مساله با دستـگاههاي اجرايي كشور در حمايت مالي از پژوهشاز آغاز تاکنون به تفکیک گروه


45

اعتبار کل پروژه های جهاد دانشگاهی در دبیرخانه بند «د» ماده چهل و پنج مبلغ 42671 میلیون ریال است که این مبلغ معادل 9% از اعتبار کل پروژه های دبیرخانه از آغاز تاکنون می باشد. لازم به ذکر است تاکنون 74 پروژه از جهاد دانشگاهی توسط دبیرخانه مورد حمایت قرار گرفته است.


45

تعداد پروژه های حمایت شده به تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی


45

ضابطه اساسی تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی

هر پروژه به منظور دریافت حمایت مالی دبیرخانه لازم است با مشارکت یک سازمان اجرایی و یک موسسه پژوهشی انجام شود.


45
محدودیت ما! تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی

سالانه به دبیرخانه تعداد زیادی طرح پژوهشی با مبلغ تقریبی 20 میلیارد تومان ارسال می گردد.

بودجه متوسط ابلاغ شده به این دبیرخانه از سوی دولت سالیانه تنها 4 میلیارد تومان است.


45
چالش ها تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی

از کدام پروژه ها حمایت کنیم؟

از هر پروژه انتخاب شده چقدر و چگونه حمایت کنیم؟

چگونه بر پروژه های مصوب نظارت کنیم؟

چگونه از نتایج پروژه های خاتمه یافته بهتراستفاده کنیم؟


45
راه حل های ما تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی

اصلاح کامل رویه های دریافت و تشکیل پرونده برای طرح های پژوهشی

پیاده سازی سیستم داوری مبتنی بر ضوابط و استانداردهای بین المللی

پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه به منظور پرداخت های به موقع، عادلانه و موثر به پروژه ها

اجرایی شدن برنامه های نظارت مستمر بر پروژه ها

تعمیم نتایج به دست آمده از پروژه های پژوهشی خاتمه یافته


45
سیستم داوری تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی

داوری تخصصی

داوری داخلی

تطابق با دستورالعمل

اجرایی


45
دستورالعمل اجرایی تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی

پروژه غیرتکراری باشد.

موسسه پژوهشی باید دارای مجوز پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

حداقل یکی از طرفین قرارداد (موسسه پژوهشی و کارفرما)، دولتی باشد.

موسسه پژوهشی خود، کارفرمای پروژه نباشد.

محقق اصلی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی باشد.

مجری پروژه هم اکنون مجری پروژه ای با درصد پیشرفت کمتر از 75% نباشد.

کارفرما و موسسه پژوهشی غیردولتی دارای اساسنامه باشند.

پروژه پایان نامه دانشجویی نباشد.


45
داوری داخلی تفکیک واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی

آیا طرح پیشنهادی، پژوهش محسوب می شود؟

آیا پژوهش مذکور، کاربردی است؟


45
معیارهایی برای تعیین پژوهشی و کاربردی بودن پروژه

ابتکارات پروژه و وجه تمایز آن با سایر پروژه ها

حل مشکلات علمی و فنی (حل مساله)

اعلام نیاز از سوی کارفرما‎ ‎و تعهد وی برای مشارکت

تعریف شفاف مساله و مشکلات کارفرما و چگونگی بکارگیری نتایج پروژه

قابلیت تعمیم نتایج پروژه به سازمانهای دیگر برای حل مسائل مشابه

ایجاد یک روند پیوسته پژوهشی(یا عضویت در یک روند پیوسته پژوهشی)


45
داوری خارجی کاربردی بودن پروژه

در صورتی که پروژهای در داوری داخلی واجد شرایط شناخته شود یعنیپژوهشی و کاربردی باشد، وارد مرحله داوری خارجی شده و به داور یا داوران متخصص جهت بررسی امکان پذیری و امتیازگیری، ارسال میشود. به منظور امتیازدهی، طرحهای پژوهشی دریافت شده، در چارچوب چهار معیار کلان به شرح ذیل که هریک مشتمل بر تعدادی زیرمعیار هستند، مورد بررسی قرار میگیرد:

تایید پژوهشی و کاربردی بودن

امکانپذیری

جذابیت

اولویت های تحقیقاتی


45
امکان پذیری کاربردی بودن پروژه

قابل اجرا بودن روش ها با توجه به تخصص تیم مجری

قابل اجرا بودن روش ها با توجه به امکانات موسسه پژوهشی

امکان پذیر بودن طرح با توجه به هزینههای درخواستی مجری و تیم همکار وی

امکان دستیابی به خروجیهای طرح پژوهشی در زمان که مجری تعیین کرده است

تعیین ریسک رسیدن به نتایح نهایی پروژه

تعیین ریسک بکارگیری نتایج پروژه توسط کارفرما


45
میزان جذابیت پروژه ها کاربردی بودن پروژه

آثار اقتصادی

آثار اجتماعی و فرهنگی

آثار زیست محیطی


45
اولویت های تحقیقاتی ملی کاربردی بودن پروژه

نانوتکنولوژی

بیوتکنولوژی

فناوری اطلاعات

هسته ای

محیط زیست

هوافضا


45
مرحله پایانی کاربردی بودن پروژه

ساخت مدل ارزیابی بر اساس معیارهای مصوب

تهیه فرم های مناسب جهت پشتیبانی از مدل


45
دسته بندی معیارها کاربردی بودن پروژه

معیارهای ضروری

معیارهای اصلاح پذیر

معیارهای رتبه بندی


45
معیارهای ضروری کاربردی بودن پروژه

معیارهای ضروری، معیارهای هستند که برای پذیرفته شدن پروژه لازم اما کافی نیستند. در صورتی که طرح پژوهشی هر یک ا زمعیارهای مذکور را دارا نباشد، مردود اعلام می شود. این معیارها شامل مواردی مانند پژوهشی و کاربردی بودن، حل مسئله و ابتکار و نوآوری در روش و خروجی های طرح پژوهشی است.


45
معیارهای اصلاح پذیر کاربردی بودن پروژه

معیارهای اصلاح پذیر معیارهایی هستند که در صورت رعایت نشدن در پروژه با مذاکره مستقیم با مجریان پروژه، اصلاح می شوند. این معیارها شامل مواردی مانند زمان و هزینه می شوند.


45

مطابقت با ضوابط دبیرخانه کاربردی بودن پروژه

خیر

مردود

بله

خروجی پروژه پژوهشی با مسئله دستگاه سفارش دهنده پژوهش تطابق دارد.

خیر

مردود

معیارهای لازم

بله

مسئله کارفرما پروژه پس از اتمام پروژه حلی میشود.

خیر

مردود

بله

در خروجی یا روش اجرایی پروژه ابتکار و نوآوری وجود دارد.

خیر

مردود

بله

اصلاح

روشهای مطرح شده منجر به دستیابی کمی و کیفی به خروجیهای پروژه میشوند.

خیر

مردود

قابل اصلاح

بله

مردود

مجری و تیم وی با توجه به امکانات مورد نیاز علمی و فنی توانایی اجرای روشهای مطرح شده را دارا میباشد.

خیر

اصلاح

قابل اصلاح

بله

زمان پروژه با توجه به خروجیها و روشهای اجرای پروژه به خوبی تخمین زده شده است.

اصلاح

قابل اصلاح

بله

اصلاح

هزینههای تخمین زده شده توسط مجری با نتایج و خروجیهای پروژه هماهنگی دارد.

قابل اصلاح

بله

پروژه پژوهشی و کاربردی است و اجرای آن امکانپذیر است

معیارهای اصلاحپذیر


45
معیارهای رتبه بندی کاربردی بودن پروژه

معیارهای رتبه بندی معیارهایی هستند که پروژه ها بر اساس آن ها امتیازدهی و سپس مرتب می­شوند. این معیارها شامل دو دسته هستند،

دسته اول(معیارهای رتبه بندی نوع اول) شامل شاخص های جذابیت است که تاثیر اجرای پروژه را در هر یک از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نشان می دهد. داور متخصص میزان تاثیر اجرای پروژه را در هریک از زیرشاخص ها، در محدوده 0 تا 5 معین می کند، پس از آن تمامی این امتیازهای باهم جمع شده و حاصل جمع مذکور، میزان جذابیت هر پروژه را تعیین می کند.

معیارهای رتبه بندی دسته دوم شامل شاخص هایی مانند پیوستگی، تعمیم پذیری و ریسک های پروژه هستند که در جدول شماره 3 به صورت دقیق تشریح شده اند.


45

در مدل نهایی امتیازهای حاصل از معیارهای رتبه بندی دسته اول و دوم با یکدیگر جمع شده و نرمال سازی می شوند، لازم به ذکر است پروژه هایی که وارد مدل نهایی می­شوند پژوهشی و کاربردی بوده و حائز کلیه معیارهای ضروری دبیرخانه بوده و همچنین تمامی اصلاحات زمانی، هزینه ای و فنی مورد نظر داور متخصص در مورد آن ها انجام شده است.

پس از مرحله نرمال سازی پروژه ها بر اساس امتیازهایی که آورده اند به 6 دسته تقسیم می شوند و برای هر دسته به ترتیب درصد مشارکت 10، 20، 30، 40، 50 و 60 تصویب می گردد.

مدل نهایی


45
سیستم پرداخت به پروژه های مصوب معیارهای رتبه بندی دسته اول و دوم با یکدیگر جمع شده و نرمال سازی می شوند، لازم به ذکر است پروژه هایی که وارد مدل نهایی می­شوند پژوهشی و کاربردی بوده و حائز کلیه معیارهای ضروری دبیرخانه بوده و همچنین تمامی اصلاحات زمانی، هزینه ای و فنی مورد نظر داور متخصص در مورد آن ها انجام شده است.


45

پرداخت به هریک از پروژه های مصوب بر حسب موارد ذیل انجام می شود:

پرداخت کارفرما

نتایج بررسی گزارش فصلی و گزارش علمی در هر مرحله

میزان بودجه دبیرخانه در هر مرحله از ابلاغ اعتبار

بازخورد سیستم نظارت


45
تماس با دبیرخانه بند «د» ماده 45 بر حسب موارد ذیل انجام می شود:

پایگاه اینترنتی دبیرخانه:

research.gov.ir

تلفن های دبیرخانه:

021-82234316

021-82234329


45

با تشکر فراوان از توجه شما بر حسب موارد ذیل انجام می شود:


ad