NEŠTO O AUTIZMU - PowerPoint PPT Presentation

arella
ne to o autizmu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEŠTO O AUTIZMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEŠTO O AUTIZMU

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
267 Views
Download Presentation

NEŠTO O AUTIZMU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NEŠTO O AUTIZMU RODITELJSKI SASTANAK u školskoj godini 2013./14. Učiteljica: Mirta Borovčić Kurir

  2. Dr Temple Grandin, osoba s visokofunkcionirajućim autizmom (koja je projektirala najmodernije stočne farme u SAD i drži predavanja o funkcioniranju osoba s autizmom) izjavila je : “....Ja sam razvila moje talente. Često se previše orijentiramo na teškoće. Trebate se usmjeriti na vještine u kojima ste dobri i pronaći načina da ih iskoristite u korist onoga što je vaša teškoća…”.


  3. Djevojka Carly Fleischmann iz Toronta, ima 17 godina, ne govori, ima vrlo izražene senzoričke smetnje, prije par godina je u toku jedne od svojih terapija na računalu počela pisati i od tada otkriva svijetu misli osobe s autizmom koja je vrlo inteligentna, ali zatvorena u svom tijelu. Uz pomoć svog oca izdala je knjigu, o njoj je snimljeno nekoliko priloga ABC, CNN, a sve o njenom svijetu se može naći na njenoj internetskoj stranici: Carly’s voice.

  4. ZNAČAJKE ASPERGEROVOGPOREMEĆAJA – jake strane • Izuzetno pamćenje- najprije se uočava u pamćenju pjesmica i dijelova teksta napamet, što često koriste kao kompenzaciju za pronalaženje adekvatnog odgovora, a kasnije u pamćenju niza podataka koji su većini nevažni (kao registarske oznake, redni brojevi vlakova, godine iz povijesti...) • Mišljenje u slikama– lakše pamte sadržaje prikazane kroz umne mape, a ako uspijete osobu naučiti pravila u npr. Šahu, vrlo vjerojatno da će uz adekvatan interes postati šahovski majstor  • Prepoznavanje redoslijeda – kad shvate redosljed riješavanja matematičkih radnji, bez teškoće će naučeno primjenjivati na svim primjerima (ali ćete se poprilično namučiti dok shvate). Ova sposobnost dobro dođe i u prostornoj orijentaciji, tako da će bez teškoće zapamtiti plan puta prema planu grada, (ali je također problem ako naprečac odlučite promijeniti plan kretanja) • Preferiranje društva odraslih osoba – u društvu odraslih osoba postoje točno određena pravila ponašanja (ili bi trebala postojati) pa se osoba s AP osjeća sigurnije, ipak nerazumijevanje dvosmislenosti, prenesenog značenja izraza, doslovno vjerovanje svemu izrečenom, život osobe s AP čini vrlo teškim u današnjem društvu.

  5. Kako postupati s djetetom (osobom) s PAS? • Započeti odnos kroz igru, zajednički interes, uvlačiti dijete u interakciju s drugom djecom • ponekad čak i prisilno, dosadno, uporno, kažemo dosljedno i kontinuirano • Imati na umu da siromašan govor ili izostanak govora, nemaju veze s razumijevanjem često dijete razumije, ako mu se obraća primjereno, a nedostatak razumijevanja mimike i gesti nadoknađuju razvijenom emocionalnom inteligencijom. Primjeri iz života: Knjiga Birgera Sellina i Blog Carly Fleishmann • Obraćati se djetetu kratkim rečenicama u početku dok ga ne upoznamo i ne utvrdimo razinu razumijevanja • Verbalni kontakt popratiti fizičkim dodirom čvrsto uhvatiti za ramena, nadlakticu, podlakticu, dlan... kod djece smanjene osjetljivosti na dodir, puno čvršće nego što bi smatrali pristojnim dodirom ili pak stati vrlo blizu djetetu, ali bez dodira ako je preosjetljivo na dodir • Zahtijevati pogled u oči ako dajemo neke važne upute, pohvale i prijekor, prije izrečenog naglasiti... „Gledaj me u oči” • Neprimjerenom smijehu ili plaču ne pridavati važnost vremenom se smanjuju s povećanjem socijalizacije...

  6. ZAŠTO INTEGRACIJA u redovni sustav školovanja? • ZATO što dijete s takvim poremećajem je često prosječne inteligencije (a u 5-10% slučajeva i nadprosječne) • ZATO što podatci govore da je svake godine sve više takve djece • ZATO što takvo dijete napreduje jedino u poticajnoj okolini • ZATO što drugu djecu u razredu odgajamo da postanu senzbilnije osobe i da cijene različitosti

  7. POMOĆNIK/ICA U NASTAVIasistent u nastavi, pomoćnik u odgojno-obrazovnom procesu • Osoba koja učeniku s teškoćama pomaže u nastavi • Učenik prati istu nastavu kao sva djeca u razredu, a pomoćnik mu daje dodatne upute, pomaže mu s priborom, s ponašanjem i uključuje ga u aktivnosti s drugom djecom. • Pomoćnik je uz učenika prije nastave, na nastavi i pod odmorima • Pomoćnik omogućuje učiteljici nesmetan rad s ostalom djecom. • Pomoćnik je posrednik u komunikaciji učenika s teškoćama i drugih učenika u razredu.

  8. Živimo zajedno, ali s razlikama: netko sporo hoda, netko lijepo piše, netko lako uči, netko teško diše, netko slabo pjeva, netko zbori čisto... • Ipak, svako dijete u biti je isto: malo toplo srce i želja puna glava da živimo zajedno, ali s razlikama. • Dragan Lendić

  9. SRETNA ZAJEDNICA • Naš razred čine redovni učenici, učenik s teškoćama koji radi po individualnom pristupu, pomoćnik/ica u nastavi, učiteljica engleskog jezika, časna sestra i razredna učiteljica. • Svi činimo jednu malu, ali raznoliku zajednicu kojoj je cilj uspješan rad, razvijanje svijesti o prihvaćanju različitosti i širenje ljubavi i prijateljstva u radnoj atmosferi. • Nadam se da ćemo svi uživati i napredovati prema svojim sposobnostima. • SRETNO I USPJEŠNO SVIMA U 2013./2014. školskoj godini.

  10. HVALA !