velkommen til medisinsk avdeling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Medisinsk avdeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Medisinsk avdeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Velkommen til Medisinsk avdeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Medisinsk avdeling. Velkommen som ferievikar ved Medisinsk avdeling. Medisinsk avdeling har ansvar for utgreiing og behandling av pasientar med blodsjukdomar, hormonsjukdomar, fordøyingssjukdomar, nyresjukdomar og infeksjonssjukdomar. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen til Medisinsk avdeling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Velkommen til Medisinsk avdeling

  2. Velkommen som ferievikar ved Medisinsk avdeling Medisinsk avdeling har ansvar for utgreiing og behandling av pasientar med blodsjukdomar, hormonsjukdomar, fordøyingssjukdomar, nyresjukdomar og infeksjonssjukdomar. Vi har eit fagleg spennande og inkluderande arbeidsmiljø Våre verdiar:

  3. Medisinsk avdeling har seks sengepostar med tredelt turnus, og tre postar som driv dagbehandling. Alle postane er lokalisert i Sentralblokka. Sommaren 2014 har vi behov for ferievikarar ved: • Nefro/endo, post 1 nord er ein post med 18 senger spesialisert for utgreiing og behandling av nyresjukdomar. Vi behandlar pasientar med mellom anna kronisk og akutt nyresvikt, nefrotisk syndrom, pyelonefritt, oppstart med dialyse, hypertensjon, samt vanlege indremedisinske sjukdommar.Om sommaren har posten også ansvar for pasientar med endokrinologiske sjukdomar, til dømes diabetes mellitus. • Gastro, post 1 vest har 18 senger og greier ut pasientar med sjukdomar i mage- og tarmsystemet. Dette kan vera gastrointestinale blødningar, kreft eller ulike betennelses- sjukdomar som Ulcerøs colitt og Morbus Crohn. Pasientane blir lagt inn både akutt og elektivt. Pasientane kjem frå heile landet. Det er ei svært samansett gruppe både omsyn til diagnoser og alder. • Dialysen, post 2 behandlar pasientar med alvorleg kronisk nyresjukdom. Om lag 85 pasienter kjem til dialyseavdelinga for å få hemodialyse, peritonealdialyse eller lipid aferese. Dialyseavdelinga yt og service til akutt sjuke pasienter som ligg inne på sjukehuset. Vi har nært samarbeid med dialysesatellittane på Sotra, Voss og Kvam, og med sengeposten Nefro/endo post 1 Nord.

  4. Sommaren 2014 har vi behov for ferievikarar ved…forts: • Hematologisk, post 5 nordhar pasientar med leukemi, beinmargskreft eller andre hematologiske sjukdomar. Posten driv også beinmargstransplantasjon. Vi har mykje medikamentell behandling, og ein får god erfaring med stell av hickmankateter og beskyttande isolasjonsrutiner. Ei viktig sjukepleiaroppgåve hos oss er å møte menneske i krise, herunder barn som pårørande. Posten har 16 senger. • Infeksjon, post 5 vest har i hovudsak akutt innlagte pasientar med infeksjonssjukdomar som pneumoni, UVI, gastroenteritt, endocarditt og tuberkulose. Ei større gruppe av våre pasientar har rusrelaterte problemstillingar eller postoperative sårinfeksjonar. Her får ein god trening i basal hygiene og isolasjonsregimer. Posten har 19 senger. • Infeksjon, post 6 er ein infeksjonspost med 12 senger. Posten behandlar pasientar med akutte infeksjonssjukdomar og har administrativt ansvar for avdelinga si overvakingseining, der pasientar med indremedisinske tilstander og organdysfunksjon mottar diagnostikk og behandling. Posten behandlar mellom anna pasientar med isolasjonsbehov, endokarditt pre- og postoperative fasar, og er mottaksfunksjon for pasientar med meningitt.

  5. Våre ferievikarar får opplæringsvakter saman med erfarne sjukepleiarar Det blir gitt undervisning i elektronisk pasientjournal (DIPS) og DHLR, samt obligatoriske e-læringskurs. Som ferievikar arbeider du kvar 2. helg i perioden. Avdelingssjukepleiar er din nærmaste leiar.

  6. Velkommen til oss! • Helsing avdelingssjukepleiarane ved: • Nefro/endo, post 1 nord, Ine Holsen Skåtøy • Gastro, post 1 vest, Dag Olav Langeland • Dialysen, post 2, Ingebjørg Gangstø • Hematologisk, post 5, Ina Kobbeltvedt Endregaard • Infeksjon, post 5 vest, Hege Cecilie Sørby • Infeksjon, post 6, Hilde Margrethe Sørås Dale