Mezin rodn et en v esk republice
Download
1 / 33

Mezinárodní šetření v České republice - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Mezinárodní šetření v České republice. Jana Palečková Česká školní inspekce. Hodnocení výsledků vzdělávání. potřeba monitoringu efektivity vzdělávacího systému a tím kvality vzdělávání možnost využití výsledků mezinárodních projektů IEA* a OECD - reprezentativní vzorky za ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mezinárodní šetření v České republice' - arden-burke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mezin rodn et en v esk republice

Mezinárodní šetření v České republice

Jana Palečková

Česká školní inspekce


Hodnocen v sledk vzd l v n
Hodnocení výsledků vzdělávání

 • potřeba monitoringu efektivity vzdělávacího systému a tím kvality vzdělávání

 • možnost využití výsledků mezinárodních projektů IEA* a OECD - reprezentativní vzorky za ČR

 • nutná opatrnost při implementaci nástrojů hodnocení do českého systému

  * IEA- International AssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement


Mezin rodn et en v esk republice1
Mezinárodní šetření v České republice

IEA

 • Trendy v matematickém a přírodovědném vzdělávání

  (TIMSS) v letech 1995, 1999, 2007 a 2011,

 • Mezinárodní výzkum informačních a komunikačních technologií (SITES) v letech 1999 a 2001,

 • Mezinárodní výzkum výchovy k občanství

  (CivEda ICCS) v letech 1999 a 2009,

 • Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti

  (PIRLS) v letech 2001 a 2011,

 • Mezinárodní výzkum počítačové a informační gramotnosti (ICILS) v roce 2013.

  OECD

 • Program pro mezinárodní hodnocení žáků

  (PISA) v letech 2000, 2003, 2006, 2009 a 2012.


Projekt timss
Projekt TIMSS

 • Trendsin International Mathematic and Science Study

 • žáci 4. a 8. ročníků ZŠ (a odpovídajících ročníků VG), žáci posledních ročníků SŠ

 • matematika a přírodní vědy

 • čtyřleté cykly (ČR: 1995, 1999, 2007, 2011)

 • sledování trendů


Projekt oecd pisa
Projekt OECD PISA

 • Programmefor International Student Assessment

 • patnáctiletí žáci

 • čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost

 • tříleté cykly od roku 2000

 • sledování trendů

 • tematická šetření


V voj v sledk esk ch k
Vývoj výsledků českých žáků

TIMSS

PISA

matematika

matematika

?


Pisa 2012
PISA 2012

Mezinárodní zveřejnění výsledků PISA 2012

3. prosinec 2013

matematická, čtenářská a přírodovědná gramotnost

březen 2014

oblast řešení problémů

červen 2014

finanční gramotnost


P rava a r ealizace pisa 2015

PŘÍRAVA a REALIZACE PISA 2015


Pisa 2015
PISA 2015

Hlavní testovaná oblast v roce 2015:

 • přírodovědná gramotnost

  Nově:

 • gramotnost v oblasti týmového řešení problémů

  (CollaborativeProblemSolving)

 • dotazníky pro učitele

 • elektronické testování


P prava pisa 2015
Příprava PISA 2015

Příprava PISA 2015 probíhá v ČR od června 2012:

 • Koncepční rámec – expertní posouzení (nyní pracovní verze, v lednu 2014 finální verze)

 • Vývoj nových přírodovědných úloh

 • Diagnostika počítačového vybavení škol

 • Posuzování úloh pro pilotní šetření

 • Vývoj dotazníků a posouzení jednotlivých položek

 • Překlad a příprava testových nástrojů - nyní

 • Podklady pro výběr vzorku škol a žáků - nyní


P prava pisa 20151
Příprava PISA 2015

 • 2. pol. 2013 - příprava materiálů pro pilotní šetření, výběr vzorku škol a žáků, diagnostika počítačového vybavení škol…

 • 2014 pilotní šetření (březen - duben)

 • 2015 hlavní sběr dat (březen - duben)

 • 2016 zveřejnění výsledků


P rodov dn gramotnost

Přírodovědnágramotnost

Koncepční rámec

PISA 2015


Definice p rodov dn gramotnosti pisa
Definice přírodovědné gramotnosti PISA

Přírodovědná gramotnost je schopnost přemýšlet a jednat jako aktivní občanve všech věcech souvisejících s přírodními vědamia jejich principy.

Přírodovědně gramotný člověk je schopen a ochoten zapojit se do věcné debaty o přírodních vědách a technologiích, k čemuž musí mít následující kompetence:

 • Vysvětlovat jevy vědecky

 • Vyhodnocovat a navrhovat přírodovědný výzkum

 • Vědecky interpretovat data a důkazy


Definice p rodov dn gramotnosti pisa1
Definice přírodovědné gramotnosti PISA

 • Rozpoznávat, nabízet a hodnotit vysvětlení různorodých přírodních jevů a technologií.

 • Vysvětlovat jevy vědecky

 • Vyhodnocovat a navrhovat přírodovědný výzkum

 • Popisovat a hodnotit přírodovědná zkoumání a navrhovat vědeckovýzkumné otázky.

 • Vědecky interpretovat data a důkazy

 • Analyzovat a vyhodnocovat různé podoby dat, tvrzení a důkazů a vyvozovat odpovídající vědecké závěry.


P rodov dn znalosti pisa
Přírodovědné znalosti PISA

V koncepčním rámci přírodovědné gramotnosti PISA definovány znalosti:

 • Obsahová znalost

 • Procedurální znalost

 • Epistemická znalost


P rodov dn znalost
Přírodovědná znalost

 • Obsahová znalost

Významné přírodovědecké poznatky nebo zásadní principy, které jsou trvale platné

Má význam ve skutečných životních situacích

Je respektována znalostní vývojová úroveň patnáctiletých žáků


P rodov dn znalost1
Přírodovědná znalost

 • Procedurální znalost

  Znalost postupů a strategií používaných při vědeckém zkoumání


P rodov dn znalost2
Přírodovědná znalost

 • Epistemická znalost

  Znalost postupů ověřování a zdůvodňování vědeckých informací


Po adovan rovn pozn n
Požadované úrovně poznání

 • Nízká

  Provádění jednokrokových postupů

 • Střední

  Vysvětlení nebo použití postupu se dvěma a více kroky

 • Vysoká

  Analýza, shrnutí nebo zhodnocení složité informace s ověřením


Vysoká

Střední

Nízká
Postoje
Postoje

 • Zájem o vědu a techniku

 • Povědomí o životním prostředí

 • Vědecký přístup k problému

 • Budou zjišťovány prostřednictvím otázek v žákovském dotazníku


Konstrukce testu pisa 2015
Konstrukce testu PISA 2015

Úroveň poznání

Znalosti Dovednosti

Témata v kontextu

PostojeGramotnost
Gramotnost

 • má stupně:

 • základní/bázová

 • funkční

 • obecná

  • je souhrnem všech gramotností jedince.

 • má stupně:

 • základní/bázová

 • funkční

  • Umožňuje jedinci zapojení do všech aktivit, v nichž je pro efektivní fungování v jeho skupině a komunitě vyžadována gramotnost, a také do těch, které mu umožňují pokračovat ve využívání čtení, psaní a počítání v zájmu jeho vlastního a komunitního rozvoje (UNESCO, 1978).

 • má stupně:

 • základní/bázová

  • Zvládnutí znalostí, vědomostí, dovedností a schopností, které jedinci umožňují další vzdělávání.

 • je založena na intelektuálních schopnostech, jež jsou determinovány vnějším, především sociálně-kulturním prostředím, výchovou a vzděláváním.

  (Průcha, J. ed.: Pedagogická encyklopedie. Portál, Praha, 2009).


Kompetence x kompetentnost
Kompetence x kompetentnost

 • Slovní spojení klíčové kompetence je nesprávným překladem anglického competence, které používají materiály Evropské unie a OECD. Překlad slova competence je české kompetence, tedy oprávnění, povinnost, schopnost, způsobilost, pravomoc a podobně. Z toho vyplývá kolize klíčových kompetencí s původním úzkým významem českého termínu kompetence. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%A9_kompetence) Termín competencezavedl do lingvistiky NoamChomsky pro označení míry ovládání jazyka. Překlad anglického termínu competencemůže být i kompetentnost. Některé oblasti s ním pracují (http://aeronoviny.cz/2011/10/22/koeficient-kompetentnosti-experta-v-letectvi/) a pokud ho zaměníme za výraz kompetence a chápeme ve smyslu ideálního zvládnutí oboru, mnohé věty dostávají jiný smysl.
Vývoj výsledkůPISAmatematika hlavní testovanou oblastí v roce 2003 a 2012výsledky PISA 2012 budou zveřejněny letos v prosinci


ad