slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W DRODZE DO nowego egzaminu gimnazjalnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
W DRODZE DO nowego egzaminu gimnazjalnego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

W DRODZE DO nowego egzaminu gimnazjalnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

W DRODZE DO nowego egzaminu gimnazjalnego. Część OGÓLNA. Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych OKE w Krakowie. Zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe. Zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe. Podstawy prawne egzaminu od roku 2011/2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'W DRODZE DO nowego egzaminu gimnazjalnego' - ardelis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

W DRODZE DO nowego egzaminu gimnazjalnego

Część OGÓLNA

Pracownia Egzaminów Gimnazjalnych

OKE w Krakowie

zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe3
Zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe

Podstawy prawne egzaminu od roku 2011/2012

Zostały one zamieszczone na s. 5

w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012.

W przypadku Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.

(Dz. U. nr 156, poz. 1046) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania … szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę 88) §8 p. 2) w części dotyczącej egzaminu gimnazjalnego:

§ 32 ust. 2 i 3, §35 ust. 3, 4a i 6, § 38 ust. 5 i 6, § 42 ust. 2, 2a—2e,

§48 ust. 1, 5, 5a i 5b, … rozporządzenia wymienionego w §1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 roku.

zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe4
Zmiany w egzaminie gimnazjalnyminformacje podstawowe

Zakres wymagań egzaminacyjnych

 • EG do roku 2010/2011:
  • sprawdza umiejętności

i wiadomości opisane

w Standardach wymagań egzaminacyjnych

  • odnosi się do wybranych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych
 • EG od roku 2011/2012:
  • sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej
  • odnosi się do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych (w myśl zasady kumulatywności)
zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe5
Zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe

Struktura egzaminu gimnazjalnego

 • EG do roku 2010/2011:
  • składa się z 3 części:
   • humanistycznej
   • matematyczno-

-przyrodniczej

   • języka obcego nowożytnego (zdawanego na jednym poziomie)
 • EG od roku 2011/2012:
  • składa się z 3 części, ale każda część ma inną strukturę /zakres:
   • język polski
   • historia i wiedza o społeczeństwie
   • matematyka
   • przedmioty przyrodnicze (biol. geogr., fiz. i chem.)
   • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (III.0)
   • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym (III.1)
zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe6
Zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe

Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych

 • EG do roku 2010/2011:
  • arkusz humanistyczny:
   • 20 p. za ZZ WW
   • 30 p. za ZO
  • arkusz matematyczno-

-przyrodniczy:

   • 25 p. za ZZ WW
   • 25 p. za ZO
  • arkusz z języka obcego nowożytnego :
   • 50 p. za ZZ
 • EG od roku 2011/2012:
  • część humanistyczna:
   • j. polski – ZZ lub ZO, w tym dłuższa wypowiedź pisemna
   • hist. i wiedza o społ. – ZZ
  • część matematyczno-

-przyrodnicza:

   • matematyka – ZZ lub ZO
   • przedmioty przyrodnicze – ZZ
  • część dotycząca języka obcego nowożytnego :
   • poziom podstawowy – ZZ
   • poziom rozszerzony – ZZ i ZO
  • liczba punktów – sprawa otwarta
zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe7
Zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe

Czas trwania egzaminu gimnazjalnego

 • EG do roku 2010/2011:
  • część pierwsza i druga – po 120 minut
  • część trzecia - 90 minut
  • każda z części innego dnia

(3 dni)

  • możliwe przedłużenie czasu trwania egzaminu o:
   • 60 minut w przypadku pierwszej

i drugiej cz. egzaminu gimnazjalnego

   • 45 minut w przypadku trzeciej części egzaminu gimnazjalnego
 • EG od roku 2011/2012:
  • część pierwsza i druga – po 150 minut
  • część trzecia - 60 minut na każdym z poziomów
  • każda z części innego dnia

(3 dni)

  • możliwe przedłużenie czasu trwania egzaminu – bez zmian
zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe8
Zmiany w egzaminie gimnazjalnym informacje podstawowe

Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego

 • EG do roku 2010/2011:
  • wynik na zaświadczeniu przekazywany jestw punktach
  • wynik z języka obcego nowożytnego nie jest uwzględniany przy rekrutacji
 • EG od roku 2011/2012:
  • zaświadczenie o wynikach przekazywane będzie

w procentach i centylach

  • wynik z języka obcego nowożytnego będzie uwzględniany przy rekrutacji

(na poziomie rozszerzonym od roku szk. 2018/2019)