slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 3 Eylül 2014 Çarşamba İnt. Dr. Anıl Şahin. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Olgu Sunumu 3 EYLÜL 2014 Çarşamba İnt. Dr. Anıl ŞAHİN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 3 Eylül 2014 Çarşamba İnt. Dr. Anıl Şahin

  2. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Olgu Sunumu 3 EYLÜL 2014 Çarşamba İnt. Dr. Anıl ŞAHİN

  3. 7 yaş Kız Hasta • Şikayet:Yürüyememe, konuşamama, gözlerinde kayma, dengesizlik. • Hikaye:Yaklaşık 3 hafta önce halsizlik iştahsızlık şikayetleriyle dış merkeze başvurmuş. KBB’ye yönlendirilmiş. Burada kulağında iltihap olduğu söylenip antibiyotik verilmiş, ancak şikayetler gerilememiş. 10 gün sonra konuşamama ve gözlerinde kayma şikayeti başlamış.

  4. Göz polikliniğine başvurmuş. Gözde bir patoloji saptanmadığı söylenmiş. 4 gün sonra yürüyememe şikayeti de başlayınca Sakarya Tıp Fakültesi acile başvurulmuş. Burada MR çekilen hasta tarafımıza yönlendirilmiş.

  5. Özgeçmiş: • Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor ve USG kontrolü mevcut. USG kontrollerinde herhangi bir patoloji saptanmamış. • Natal: Hastanede, 36 GH’lık, 3300 g olarak doğmuş. Küvez bakımı almamış • Postnatal: • Beslenme: Anne sütü 3 ay almış, 3. aydan sonra ek gıda, D vit (+), Fe (+) • Büyüme-Gelişme: 5 aylık iken destekli oturma, 7. ayda desteksiz oturma, 12 aylıkken yürüme. • Aşılar: Sağlık ocağı aşıları tam. • Geçirdiği hastalıklar: Operasyon geçirme ve hastanede yatma öyküsü yok. Bilinen bir hastalığı yok.

  6. Soygeçmiş: • Anne: 31 yaş, ilkokul mezunu, ev hanımı, anne sağlıklı • Baba: 32 yaş, ilkokul mezunu, fabrikada işçi sağ sağlıklı • Anne-Baba arasında akrabalık yok. • 2. çocuk: Hastamız • Ailede sürekli hastalık: Dedede koroner kalp hastalığından vefat

  7. Fizik Muayene: • Ateş: 36 • Nabız: 117 /dk • TA: 124/86 mm Hg (95p: 113/75 mmHg) • SS: 28 /dk • Boy: 110 cm (25-50p) • Kilo: 17 kg (25-50p)

  8. Fizik Muayene: • Genel durumu iyi, bilinç açık,oryente koopere. • Cilt: Turgor, tonus doğal, peteşi-purpura yok • Baş boyun: Kafa yapısı simetrik, boyunda kitle, LAP yok.Saç ve saçlı deri doğal. • Göz: • KBB: Orofarenks ve tonsiller doğal • KVS: S1 (+), S2 (+), ek ses yok, üfürüm yok. • Solunum Sistemi: Solunum sesleri bilateral eşit, doğal. • GİS: Batın rahat, defans, rebound yok, organomegali yok

  9. Fizik Muayene: • Nörolojik Muayene:Bilinci açıki koopere, oriente; ancak çok ajite. Ense sertliği yok. IR +/+, pupiller izokorik, göz kürelerinin her yöne hareketi doğal, her iki gözde solda belirgin nistagmusu mevcut, DTR +/+, kas kitlesi ve tonusu doğal, babinski fleksör, patolojik refleks yok, kas gücü muayenesine koopere olamadı.. • Trunkal ataksisi mevcut.

  10. Laboratuvar: • WBC:10,500/mm³ • Lymp: 3770/mm³ • Plt: 434000/mm³ • Hb: 11,5g/dl • Sedim: 8 mm/saat • CRP: 0,09 mg/dl • BUN: 11 mg/dl • Kreatinin: 0,47 mg/dl • Glukoz: 86 mg/dl • AST: 25 U/L • ALT: 14 U/L • Na: 142 mEq/L • K: 4,3 mEq/L • Ca: 10,5 mg/dl • Mg: 2,67 mg/dl • P: 5 mg/dl • Ürik asit: 3,1 mg/dl

  11. Kranial MR: • Ventriküler sistem hafif dilate saptanmış. Bilateral frontal ve oksipital horn çevresinde transependimal bos geçişini düşündürenT2 hiperintensite izlendi.Akut hidrosefali olabilir Belirgin yer kaplayıcı lezyon saptanmadı.

  12. Serebellumda akut serebellit ile uyumlu değerlendirilen T2 sinyal ve volum artışı izlenmektedir. • Pons ve meduılla oblangata basılı görünümde olup prepontin sisterna silik izlenmektedir. • Aquadukt inferiorda belirgin basılı görünümde olup 3. ve lateral ventriküller geniş izlenmektedir.

  13. Ön tanIlarINIZ NEDİR???

  14. MSS enfeksiyonu Kafa içi yer kaplayıcı lezyon İntoksikasyon(ilaç) Hidrosefali (akut başlangıçlı) Postenfeksiyöz serebellar ataksi (serebellit vb) ADEM

  15. Tedavi: Yüksek doz intravenöz metil prednizolon (30 mg/kg/gün), 5 gün süreyle. Klinik bulguların gerilemesine bağlı olarak bu tedavinin ardından oral prednizolon 2 mg/kg/gün dozunda başlanıp, 4-6 haftada giderek azalan dozlarda devam edilmesi planlandı.

  16. Hasta Beyin Cerrahi ile konsülte edildi, klinik takip önerildi, şant vb. girişim düşünülmedi. (HT-bradikardi-mr bulguları…)

  17. Tedavi sonrası:

  18. Akut DissemineEnsefalomiyelit (ADEM) PostenfeksiyözEnsefalomyelit

  19. Tanım: • Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM), merkezi sinir sisteminin monofazik otoimmün demiyelinizan hastalığıdır.

  20. Epidemiyeloji: • Nadir gözlenir, erkeklerde biraz daha sık. • Sıklık ABD ‘de 0,4/100,000, Kanada’da 0,2/100,000 • Genellikle post veya paraenfeksiyöz bir hastalık olarak değerlendirilir. • Hastaların yaklaşık %75’inde yakında geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu veya aşılanma öyküsü mevcuttur. • Hastaların % 5’inden azında tetikleyici neden olarak aşı saptanmıştır.

  21. Epidemiyeloji: • Özellikle kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşılarının ADEM ile ilişkisi saptanmıştır. • Çeşitli enfeksiyöz etkenler bildirilmekle birlikte, özgül etyolojik etken (EBV, CMV, coronavirüs, coxackie, herpes, influenza, varicella, rubella) tanımlanmamıştır.

  22. Patoloji-Patogenez: • En önemli patolojik bulgu perivenözdemiyelinizasyon, lenfosit ve makrofaj infiltrasyonudur. • Ayrıca hiperemi, endotelyal şişkinlik, damar duvarında enflamatuar hücrelerin yayılması, perivasküler ödem, hemoraji saptanır. • Bu değişiklikler gri ve ak maddenin küçük damarlarındadır.

  23. Klinik: • Klinik başvuru genellikle ateş, baş ağrısı, miyalji, bulantı, kusma gibi sistemik bulguları takiben hızlı gelişen bilinç düzeyinde değişiklik, nöbet, kraniyal sinir felçleri ve fokal nörolojik bulgular şeklinde olur. • Tipik olarak nörolojik semptomlar enfeksiyon ve aşılamadan 4-13 gün sonra ortaya çıkar. • Nörolojik bulgular genellikle multifokaldir. Bilinç değişikliği, piramidal traktus bulguları, ataksi, kranyal sinir tutulumu, optik nörit sık olarak gözlenir. • Konvulziyon, meningeal bulgular ortaya çıkabilir. • İlginç olarak MR’daki lezyonların ciddiyeti ile bulgular arasında da ilişki yoktur.

  24. Laboratuvar: • Beyin omurilik sıvısı bulguları %25-75 hastada normaldir. • Ensefalopati veya ensefalitik tablo ile ilişkili olarak elektroensefalogramda zemin etkinliğinde yaygın yavaşlama gösterilebilir. Nadiren fokal epileptik etkinlik görülebilir.

  25. Tanı: • Klinik ve radyolojik görüntüleme ile konur. • Aşılama ya da viral enfeksiyon sonrası ensefalopati ile seyreden multifokal nörolojik bulgularla gelen hastalarda ADEM’den şüphelenilmelidir. • Beyin ve spinal kord MR • MR’da genelde bilateral, multiple, asimetrik, yama tarzında lezyonlar izlenir. Beyin sapı ve spinal kord tutulumu oldukça sıktır.

  26. Çocuklardaki Adem tanı kriterleri: • Klinik özellikler(hepsi bulunmalı) • Klinik santral sinir sistemi vakasıyla birlikte inflamatuar demyelinizan sebep olmalı • Enseflopati ateşle,sistemik bir hastalıkla ya da postiktal semptomlarla açıklanamamalı • 3 ay boyunca yeni klinik bulgular ve yeni MR bulguları olmamalı

  27. Beyin MR ındaki lezyonların tipik özellikleri: • Yaygın, kötü sınırlı, büyük;(>1-2cm) lezyonlar daha çok serebral beyaz cevherde oluşur • Derin beyaz cevherde lezyonlar da olur(örn; bazal gangliyonlar ya da talamusta;9 • Beyaz maddede T1 hipo intens lezyonlar nadirdir.

  28. Tedavi: • Yüksek doz intravenöz metil prednizolon (30 mg/kg/gün), 5 gün süreyle. • Klinik bulguların gerilemesine bağlı olarak bu tedavinin ardından oral prednizolon 2 mg/kg/gün dozunda başlanıp, 4-6 haftada giderek azalan dozlarda devam edilmesi • Tedaviye yeterli yanıt alınmaması durumunda intravenöz immunglobulinler veya plazmafarez diğer bir seçenek olarak düşünülebilir.

  29. Prognoz: • Vakaların çoğunda tam iyileşme sağlanır. Genellikle iyileşme süreci 4-6 hafta sürer. • %60-90 hastada tamamen ya da minimal nörolojik defisit ile iyileşme gözlenir. • Mortalite çok düşüktür. • Postenfeksiyöz ADEM’e bağlı mortalite %5’tir.

  30. Hastamız: • Oral prednizolon tedavisinin 4. Gününde. • Genel durumu stabil, kelime çıkışı başladı(anne baba sayı sayma), trunkal ataksisi devam ediyor, daha uyanık, huzursuzluğu azaldı. • Aralıklı HT atakları oluyor.