det humanistiske fakultet didaktiske virkemidler og metoder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder. Heidi Andersen – dansk og engelsk Odder Gymnasium. Fokus. Hvad er humanistisk didaktik? Mundtlighed og kompetencetræning Skriftlighed og kompetencetræning. Didaktik i humanistiske fag?. Steen Beck, SDU, om læring:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder' - ardara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det humanistiske fakultet didaktiske virkemidler og metoder

Det humanistiske fakultet – didaktiske virkemidler og metoder

Heidi Andersen – dansk og engelsk

Odder Gymnasium

fokus
Fokus
 • Hvad er humanistisk didaktik?
 • Mundtlighed og kompetencetræning
 • Skriftlighed og kompetencetræning
didaktik i humanistiske fag
Didaktik i humanistiske fag?

Steen Beck, SDU, om læring:

Der er to tilgange til at lære:

 • at lære ved at gøre det faglige (learning by doing)
 • at lære ved at vide, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Og dette er en afgørende forudsætning for studiekompetence!
 • Der er en sammenhæng mellem vidensformer og arbejdsformer: Man lærer noget forskelligt ved at bruge forskellige metoder.
 • Steen Beck anbefaler, at man træner delkompetencer. Det kan sammenlignes med at springe højdespring, hvor man ikke begynder med 10 meter vippen med 2 loops og dobbelt skrue. Vi bør træne delelementer, tage timer ud til at øve teknikker, som vi så bagefter bruger i vores undervisning.
elev student unders gelse som optakt til gymnasiereformen 2005
Elev/student-undersøgelse som optakt til gymnasiereformen 2005
 • "Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence" af Steen Beck og Birgitte Gottlieb, 2002
 • Elevernes oplevelse af danskfaget:
  • Svært at afkode, hvad meningen med faget er
  • Svært at se, hvad det skal bruges til
  • Ikke let at vide, hvornår man har gjort det ”godt nok”
hvordan im dekommer vi denne kritik via humanistisk didaktik
Hvordan imødekommer vi denne kritik via humanistisk didaktik?
 • Fra universitetsstuderende til underviser – hvis faglighed er i fokus?
 • Eksplicitering af den faglige kode (tydelighed)
 • Taksonomi som fælles arbejdsredskab
 • Delmålsdidaktik – giver målbarhed og fokus på udvikling (studieplan og kompetenceplan)
 • Stilladsering som undervisningsprincip
 • Knytte teori og praksis tættere sammen
 • Inddragelse af eleverne, ansvar og engagement
mundtlighed og kompetencetr ning
Mundtlighed og kompetencetræning
 • Øvelser bygges op ud fra tesen om, at kan man genkende god faglig kvalitet, kan man også bedre bedrive den
 • Læreren skal af, og eleverne skal på. Men stadig med fokus på faglig kvalitet. Induktiv læring skal kun bruges, når det giver mening
 • Anerkendelse af og brug af fagligt sprog til at tale om faget (opkvalificering af eleven i hver time)
 • Tydelige instruktioner og taksonomibevidsthed i alle opgaver
mundtlighed og kompetencetr ning et eksempel
Mundtlighed og kompetencetræning – et eksempel
 • CL-strukturer bruges til at få styr på teoretiske begreber, før disse skal anvendes i praksis
 • Eleverne er ansvarlige og taler mest
 • Eksempel:
 • A) Definer begreberne anafor, allitteration, antitese

og deres funktion idobbeltcirklen

 • B) Analyser i par en politisk tale med særligt fokus

på de tre virkemidler og diskuter effekten

af de stilistiske virkemidler i denne konkrete tale

 • http://www.cooperativelearning.dk/
skriftlighed og kompetencetr ning
Skriftlighed og kompetencetræning
 • Hvilke parametre gør det lettere at knække den faglige kode i skriftlighed?
  • At kende kravene før man skriver
  • At kunne afkode de faglige begreber i opgaveformuleringen
  • At tænke skriveprocessen som en faktisk proces (stilladsering, ny skriftlighed)
  • At kunne strukturere og disponere sit stof
  • At kunne indgå i en faglig samtale og dermed kunne modtage vejledning
at kende kravene f r man skriver
At kende kravene før man skriver
 • Retteark til skriftlige afleveringer synliggør fokuspunkt for opgaven og hvor ens svage punkt er – hvor skal indsatsen lægges. Desuden fremhæves opgavens delmængder (analyse, fortolkning, perspektivering)
 • Strukturerer tilbagemeldingen mellem lærer-elev, så den bliver overskuelig for begge parter
 • Et redskab til portefølje (udvikling)
skriveprocessen som en faktisk proces
Skriveprocessen som en faktisk proces
 • Stilladsering som didaktisk princip (delmål)
  • http://sophiestroem.files.wordpress.com/2012/10/ny-skriftlighed_egedal_okt20121.pdf
  • Ny skriftlighed:
  • Skriftlighed kan godt blive til i samarbejde med andre elever, med læreren, og med vejlederen
  • Skriftlighed og mundtlighed skal arbejde sammen
et eksempel p en eksamensopgave
Et eksempel på en eksamensopgave
 • Opgave 2
 • Reality-tv
 • Skriv en kronik om fascinationen af reality-tv (genrekendskab).
 • Din kronik skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformerne i uddraget af P1 Morgen: Debat om reality-tv (tekst 2).
 • Diskutersynspunkterne, idet du inddrager andre synspunkter om reality-tv, som du finder på internettet
 • (kildekritisk tilgang til nettet, informationssøgning, informationssortering, perspektivering)
 • I denne opgave skal du inddrage materiale fra internettet.
delm lstanken kompetenceplanl gning
Delmålstanken - kompetenceplanlægning
 • Odder Gymnasiums delmålstænkning på organisationsplan
  • Kompetenceportal: http://www.odder-gym.dk/kompetenceportal/
  • Skriftlighedsportal: http://www.odder-gym.dk/skriftlighedsportal/
  • Fagportaler: Se næste slide…