Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DATE PowerPoint Presentation

DATE

137 Views Download Presentation
Download Presentation

DATE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Intermodalni prijevoz tereta u funkciji razvoja sjeverne HrvatskeZadaća HŽ Carga d.o.o. u razvoju intermodalnog prijevoza teretaF5

 2. AGIT d.o.o. PRODUCTION Ivica Vrankić CREATED WITH DATE SCENES TAKE 10 1 Lipanj 2010.

 3. 5 4 3 2 1

 4. AGIT d.o.o. Crokombi d.o.o. HŽ Cargo d.o.o. Partneri u intermodalnom prijevozu SCENE 1 AGIT d.o.o. HŽ Cargo d.o.o. Crokombi d.o.o.

 5. Usluge u intermodalnom prijevozu SCENE 2 Crokombi • CROKOMBI je nastao kao izraz potreba za ostvarivanjem kooperacije cestovnog i željezničkog prometa, sa ciljem uspostave jeftinijeg , bržeg i produktivnijeg prijevoza roba za korisnike usluge. • Crokombi je nacionalno specijalizirano poduzeće koje se prvenstveno bavi organizacijom prijevoza kontejnera, organizacijom prijevoza cestovnih vozila ( izmjenjivih kamionskih sanduka, kamionskih poluprikolica i kamiona ) po sistemu uprtnih prijevoza ("huckepack").

 6. Usluge u intermodalnom prijevozu SCENE 3 AGIT d.o.o. • Agit d.o.o. je vodeća kompanija u Hrvatskoj u intermodalnom prijevozu . Uspješno rješavamo sve zahtjevniju problematiku integralnog transporta, ispunjavajući realna očekivanja rastućeg broja poslovnih partnera. • Kompanija Agit d.o.o., kao kontejnerski operator i korisnik • terminala, svojim snažnim komercijalnim djelovanjem i pružanjem • kvalitetnih usluga nastoji što više kontejnera usmjeriti na prijevoz • željeznicom u unutarnjem i međunarodnom prijevozu. • U svibnju 1992. godine otvoren je jedini kopneni kontejnerski • terminal u Republici Hrvatskoj– Kontejnerski terminal Vrapče • .

 7. Prekrcaj kontejnera u Luci Rijeka SCENE 4 Prekrcaj kontejnera u luci Rijeka u TEU jedinicama Pad prometa na KT Brajdica u organizaciji AGIT-a je 22,96% odnosno 36.207 teu u 2008. do 27.895 teu u 2009.god.

 8. Udio željezničkog prijevoza SCENE 5 Udio željezničkog prijevoza u ukupnom prometu na Kontejnerskom terminalu Brajdica Udio AGIT-a u ukupnom željezničkom prijevozu

 9. Ostali pravci Zagreb KT Vrapče – 3912 ctr Srbija via Tovarnik – 4138 ctr Promet kontejnera SCENE 6 Promet kontejnera željeznicom iz Luke Rijeka u 2009. god. Varaždin 464 ctr Koprivnica 334 ctr Čakovec 80 ctr

 10. Prednosti i nedostatci intermodalnog prijevoza u RH SCENE 7 Prednosti Nedostatci Contra • Ekološki prihvatljiviji • Energetski učinkovitiji • Ekonomski isplativiji • Loša infrastruktura • Manjak vučnih i vučenih sredstava • Nepovoljan transit time Pro

 11. Udaljenosti Graz – Varaždin željeznicom – 138 km cestom – 156 km Prijevozni troškovi SCENE 8

 12. SWOT analiza SCENE 9

 13. Kontakti SCENE 10 AGIT d.o.o. Heinzelova 51 10 000 Zagreb Tel: 01 2350 816 Fax: 01 378 3262 E-mail: ivica.vrankic@agit.hr Crokombi d.o.o. Heinzelova 51 10 000 Zagreb Tel: 01 6151867 Fax: 01 6151 869 E-mail: nenad.kojic@crokombi.hr

 14. Zahvaljujem na pažnji