bolesni ko pomazanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bolesničko pomazanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bolesničko pomazanje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Bolesničko pomazanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Bolesničko pomazanje. Priredila: Vlatka Panenić, dipl. theol. Biblijsko utemeljenje. Isus sam sebe predstavlja kao liječnika koji je došao radi bolesnih (usp. Mt 9, 12; Lk 5, 31; Mk 2, 1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bolesničko pomazanje' - archie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bolesni ko pomazanje

Bolesničko pomazanje

Priredila: Vlatka Panenić, dipl. theol.

biblijsko utemeljenje
Biblijsko utemeljenje
 • Isus sam sebe predstavlja kao liječnika koji je došao radi bolesnih (usp. Mt 9, 12; Lk 5, 31; Mk 2, 1).
 • Za Isusa liječenje bolesnih ide uz bok naviještanja kraljevstva Božjega (usp. Mt 4, 23-25; Mk 1, 39; Lk 6, 17-19).
apostoli nastavljaju kristovo djelo
Apostoli nastavljaju Kristovo djelo
 • Nalog liječenja i ozdravljanja Isus daje i apostolima (usp. Mt 10, 7). Apostoli su propovijedali obraćenje, izgonili zloduhe i mnoge nemoćnike mazali uljem, a oni su potom ozdravljali.
 • Ozdravljenja su vezana uz propovijedanje, ona su stoga znak onoga što čini Kristova riječ, no ozdravljenja su nužno vezana uz vjeru i molitvu.
temeljni tekst jak 5 14 15
Temeljni tekst: Jak 5, 14-15

Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići i, ako je sagriješio, oprostit će mu se.

iz ovog teksta je vidljivo sljede e
Iz ovog teksta je vidljivo sljedeće:
 • Ovdje se pretpostavlja da se radi o bolesniku koji leži.
 • Iako se ne mora raditi o zaređenim “starješinama” (tj. prezbiterima), očito je da se radi o određenim starješinama, predstavnicima hijerarhijske, a ne karizmatske Crkve.
 • Molitva vjere isključuje svaku magiju.
 • Izraz “podići” ima i duhovno i tjelesno značenje.
 • Spominjanje grešnosti bolesnika ne želi stavljati grijeh i bolest u uzročnu vezu. Bolest nipošto nije posljedica grijeha.
povijesni pregled
Povijesni pregled
 • Praksa molitve, polaganja ruku i mazanja bolesnika uljem nastavljena je i kasnije u Crkvi (Tertulijan, Hilarije, Ćiril Aleksandrijski…)
 • Od vremena teologa Petra Lombarda (1160.) ovaj sakramenat naziva se: posljednja pomast.
 • Pravoslavna crkva svrstava bolesničko pomazanje među sakramente; u bitnim stvarima slaže se s Katoličkom crkvom. No, u ovoj Crkvi ovaj sakramenat mogu primiti i zdrave osobe, koje žele ozdraviti od svojih duhovnih slabosti, bolesti.
 • Protestanti odbacuju sakramenat bolesničkog pomazanja. Naime, već je Luther odbacio Poslanicu sv. Jakova, koja u sebi krije temelje ovog sakramenta.
 • Tridentski sabor (1545.-1563.) je naglasio je bitne oznake ovog sakramenta, koje i danas vrijede. Djelitelj sakramenta isključivo je svećenik i biskup. Iako je ovaj Sabor naglasio da se bolesničko pomazanje podjeljuje bolesnicima, ipak je poslije njega u Crkvi prevladao stav da se ovaj sakramenat podjeljuje onima koji su u bližoj smrtnoj opasnosti, to jest umirućima.
bolesni ko pomazanje prema novom redu bolesni kog pomazanja i skrbi za bolesne iz 1973 godine
Bolesničko pomazanje prema novom Redu bolesničkog pomazanja i skrbi za bolesne iz 1973.godine
 • Drugi vatikanski sabor (1962.-1965.) donosi neke novosti u pogledu ovog sakramenta. Prije svega, on s pravom smatra da je ovaj sakramenat prikladnije nazivati bolesničkim pomazanjem, a ne posljednjom pomašću. Papa Pavao VI. 1972. godine ostvaruje smjernice Sabora u dokumentu “Sveto bolesničko pomazanje”.
 • Plodovi bolesničkog pomazanja su:
 • 1.     bolesnik se sjedinjuje s Kristovom mukom za svoje dobro i za dobro Crkve;
 • 2.     prima potporu, mir i ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti;
 • 3.     prima opraštanje grijeha, ako to nije mogao primiti u sakramentu ispovijedi;
 • 4.     dobiva zdravlje, ako to koristi duhovnom spasenju; pripravlja bolesnika za prijelaz u vječni život.
primatelji sakramenta
Primatelji sakramenta
 • Vjernici koji su zbog bolesti ili starosti pogibeljno bolesni.
 • Svaki put kada kršćanin teško oboli, može primiti sveto pomazanje; isto tako i nakon primanja, kad se bolest pogorša.
 • Prije operacije, starci kojima su snage znatno oslabile, te bolesna djeca koja razumiju da im ovaj sakramenat može biti okrepom.
 • Ako je bolesnik umro, onda mu se ne podjeljuje ovaj sakramenat; a ako se sumnja da je umro, onda mu se podjeljuje uvjetno
na in podjeljivanja bolesni kog pomazanja
Način podjeljivanja bolesničkog pomazanja
 • Podjeljivanje sakramenta bolesničkog pomazanja sastoji se u mazanju čela i ruku blagoslovljenim uljem, pri čemu se jedanput izgovaraju riječi tj. forma.

Ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosrđem neka te Gospodin milošću Duha Svetoga pomogne, neka te oslobođena od grijeha spasi i milostivo pridigne.

neke napomene
Neke napomene
 • Sakramenat bolesničkog pomazanja trebalo bi primati pri punoj svijesti.
 • Obitelj treba na prikladan način reći svom bolesnom članu da je teško bolestan i da se preko sakramenata ispovijedi, bolesničkog pomazanja i euharistije (pričesti-popudbine) treba pripremiti za susret s Bogom.
 • Prikladno je da se ovaj sakrament, ako je moguće, slavi u sklopu euharistijskog slavlja.
dru tvena percepcija bolesti patnje i smrti
Društvena percepcija bolesti, patnje i smrti
 • Zavjera šutnje: bolesnik ne smije znati da je teško bolestan, ne smije znati da će možda uskoro umrijeti i zato mu ne treba ni bolesničko pomazanje.
 • Patnja se nastoji izbjeći po svaku cijenu, nije osmišljena
 • Smrt je tabu tema, o njoj se ne govori, a ona je jedina sigurnost i neminovnost čovjekova života
bolest i patnja u kr anskoj perspektivi
Bolest i patnja u kršćanskoj perspektivi
 • Bolest je iskušenje za našu vjeru, za naše pouzdanje i za našu ljubav.
 • Naš stav prema Bogu i ljudima u trenucima suočenja s patnjom i sa smrću daje vrijednost svemu onome što činimo i svemu našem životu. Tako se pridružujemo Kristovu vazmenom otajstvu: njegovu prijelazu kroz smrt u život.
 • Krist nas je naučio kako i naša patnja i smrt mogu i trebaju biti “spasiteljske” i “osloboditeljske”, ako ih ljubavlju pridružimo njegovoj patnji i smrti.