halkla l k ler ve reklamcilikta yazim ve sunum tekn kler
Download
Skip this Video
Download Presentation
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ. HAFTA I. Hafta IV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ' - archer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sponsorluk i
Sponsorluk, kurumsal amaçlara ulaşmak için spor, sanat/kültür veya sosyal alanlarda, kişi veya organizasyonların para, araç/gereç ya da hizmet ile desteklenmesi ve tüm bu aktivitelerin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve kontrolüdür. SPONSORLUK I
sponsorluk ii
Sponsorluğu yardımseverlikten ayıran üç önemli özellik bulunmaktadır:
  • Sponsor, tüm yaptıklarına sponsore edilenin de karşılık vermesini bekler
  • Sponsorluk faaliyetleri para, araç/gereç kazandırabileceği gibi hizmet olarak da geri dönebilir
  • Sponsor verdiği desteğin panolarda firma logosunun yer almasını, çeşitli yöntemlerle medyaya açıklanmasını ister.
 • Sponsorluk her zaman iletişim stratejilerinin, reklam ve PR uygulamalarının bir tamamlayıcısı niteliğinde olmalı, reklam ve medya çalışmalarıyla desteklenmelidir.
SPONSORLUK II
kurumlar neden sponsor olur i
Kurumlar, kurum ve ürün imajını desteklemek, kurumsal kimliği yerleştirmek, hedef kitlede iyi niyet ve anlayışı oluşturmak gibi nedenlerle diğer iletişim yöntemlerine ek olarak sponsorluk üstlenilmektedir.
 • Sponsorluk faaliyetleri, defalarca tekrarlanan logo, kurumsal renk ve fiziksel görüntünün farkına varılmasına, kurumsal kimliğin tanınmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmaktadır.
 • Özellikle halkla ilişkiler açısından değerlendirildiğinde, kurum veya kişilere sağlanan imkanlar nedeniyle hedef kitle üzerinde iyi niyetin oluşturulmasında etkin rol oynamakta, uygulamalar medyanın dikkatini çekerek , medya ile ilişkileri güçlendirmektedir.
Kurumlar Neden Sponsor Olur? I
neden kurumlar sponsor olur ii
Sponsorluğun en önemli boyutu, işletmelere, eğitim, araştırma ve sanata destek vererek toplumsal konulardaki duyarlılıklarını dile getirme imkanı sağlamasıdır.
 • Bir ülkede bulunan reklam yasakları nedeniyle bir ürünün reklamı yapılamadığında ilgili kuruluş sponsorluk faaliyetlerinde bulunarak medyada yer bulur.
Neden kurumlar Sponsor Olur? II
sponsorlu un yap lma ama lar
Halkla ilişkiler amaçları
  • Kurum kimliğini pekiştirmek
  • Kuruluşun ismini hedef gruplara duyurmak
  • Kurum imajını pekiştirmek
  • Halkın olumlu duygularını kazanmak
  • Medyanın ilgisini çekmek
  • Kurum içi ilişkileri geliştirmek
 • Reklam amaçları
  • Medyada reklamı yasak olan ürünleri duyurmak
  • Ürünleri desteklemek
  • Başka reklam olanaklarını kullanmak
 • Pazarlama amaçları
  • Pazarlama politikasında değişiklik oluşturmak
  • Yeni bir ürünü tanıtmak
  • Ürün kullanımını desteklemek
  • Satıcıları desteklemek
  • Uluslar arası pazarlama faaliyetlerini desteklemek
Sponsorluğun Yapılma Amaçları
sponsorluk t rleri
Spor sponsorluğu
  • Bireysel sporcu
  • Takım sporları
  • Spor takımları
  • Spor organizasyonları
 • Kültür sanat sponsorluğu
 • Sosyal sponsorluk
  • Sağlık
  • Eğitim
  • Çevre
Sponsorluk Türleri
sponsorluk dosyas haz rlama
Projenin adı
 • Proje Sahibi
 • Proje genel koordinatörü
 • Proje tarihi
 • Projenin amacı
 • Proje uygulama yöntemi
 • Hedef kitle
 • Proje çalışmaları/planı
 • Destek vermesi öngörülen kurumlar
 • İşbirliği seçenekleri/sunulanlar ve fiyatlandırma
Sponsorluk Dosyası Hazırlama
kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk, bir organizasyonun hem iç, hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı �etik� ve �sorumlu� davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması şeklinde tanımlanabilir.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk, bir şirketin, algılanan sosyal sorumlulukları ile ilgili olan konumu ve etkinlikleridir.
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
sosyal sorumluluk alanlar
Güvenlik
 • Çevre kaygıları ve küresel ısınma
 • Yenilenebilir kaynaklar ve doğanın korunması
 • Fakirlikle savaş
 • İnsan hakları
 • Eğitim
 • Sosyal gelişim
 • Hayvan hakları
Sosyal Sorumluluk Alanları
payda kavrami i
İşletmeler günümüzde toplumu oluşturan birçok farklı kesimle ilişki içindedir ve başarıları bu öğelerle olan ilişkilerinin iyi yönetilmesine bağlıdır.
 • Paydaş, toplumda işletmenin ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm toplumsal taraflardır. Bir başka ifade ile paydaşlar, işletmelerden çıkarları olan bireyler ve kurumlardır.
 • Freeman’a göre, işletme dışı gruplarla ne kadar güçlü ilişkiler olursa, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi o kadar kolaylaşacak, aksi halde ilişkiler kötüleştikçe ortak hedeflere ulaşılması zorlaşacaktır.
 • Bu yaklaşım “paydaş teorisi”nin temel önermesini oluşturmaktadır. Paydaş teorisi öncelikle bir stratejik yönetim kavramıdır. Paydaş teorisinin amacı rekabet avantajı geliştirmek için organizasyonun iç ve dış çevresi ile olan ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmaktır.
PAYDAŞ KAVRAMI I
payda kavrami ii
Bu açıklamalar çerçvesinde paydaşları iki grupta sınıflandırmak mümkündür: “kurum içi paydaşlar” ve “kurum dışı paydaşlar”.
 • Kurum içi paydaşlar; kurucu ana sahipler, hissedarlar, yöneticiler ve çalışanlardan oluşur. Kurum dışı  paydaşlar ise toplum, hükümet, müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve saire kesimlerden oluşur.
 • Kkurumsal sosyal sorumluluk, kavram olarak hem iç, hem de dış çevredeki tüm aktörlere karşı olan sorumluluğu ifade eder. Bu sorumluluk alanlarını şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.
  • Çalışanlara karşı sorumluluk
  • Müşterilere (tüketicilere) yönelik sorumluluk
  • Hissedarlara yönelik sorumluluk
  • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk
  • Devlete karşı sorumluluk
  • Tedarikçilere karşı sorumluluk
  • Rakiplere yönelik sorumluluk
  • Topluma karşı sorumluluk
PAYDAŞ KAVRAMI II
kss al malar na hedef kitle tepkisi i
1. Grup
  • Şirketten beklentileri kaliteli ürünler sunması, kar etmesi ve çalışanlarına iyi davranmasıdır.
 • 2. Grup
  • KSS projelerine olumlu yaklaşırlar.
  • Ancak hangi şirketin hangi etkinliği yaptığı konusunda detaylı bilgi sahibi değildirler.
  • Bu girişimlerin kısıtlı sonuçları olduğunu düşünürler.
  • Kararlarını genellikle KSS kriterine dayandırmazlar.
KSS Çalışmalarına Hedef Kitle Tepkisi I
kss al malar na hedef kitle tepkisi ii
3. Grup
  • KSS etkinlikleri ile ilgili bilgileri araştırırlar.
  • Olumlu etkinliklerini gördükleri şirketleri ödüllendirerek kurumsal davranışları etkilemeyi amaçlarlar.
 • 4. Grup
  • KSS ile ilgili güçlü ve olumlu düşünceleri vardır.
  • Ancak tüketim kararlarını KSS’ye dayandırarak vermezler.
  • Bu etkinliklere şüphe ile yaklaşırlar.
  • KSS hakkında bilgi araştırmanın zor olduğunu düşünürler.
KSS Çalışmalarına Hedef Kitle Tepkisi II
bp hayata ba lanin
Hayata Bağlanın Kampanyası

Emniyet kemerinizi takın. Hayata bağlanın!

 • Türkiye’de her yıl yaklaşık 40 bin trafik kazası oluyor. Bu kazalarda yaralanan ya da sakat kalan kişi sayısı yaklaşık 125 bin. Her saat ortalama 50 kaza meydana geliyor, 14 kişi yaralanıyor. Her iki saatte bir, 1 kişi kaza yerinde hayatını kaybediyor.
 • Bu gerçeklerden hareketle BP Türkiye, 2004 yılında, ülkemizde "yol güvenliği" bilincini geliştirmeye yönelik toplumsal faaliyetlerini genişleterek Trafik Yılı`na destek vereceğini açıkladı. Trafik Yılı kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapan BP, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla çok kanallı bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanyanın sloganı “Emniyet kemerinizi takın... Hayata bağlanın!”
 • Trafik Yılı’nı destekleyen BP Türkiye, başlattığı kampanyada "yol güvenliği" bilincini yaygınlaştırmaya ve trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yol güvenliğine uzun yıllardır yatırım yapan BP Türkiye, Trafik Yılı kapsamındaki çalışmalarında Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile de işbirliği yaptı.
 • BP Türkiye'nin, Trafik Yılı kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle “yol güvenliği” bilincini yaygınlaştırmaya ve trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde, BP Türkiye Akaryakıt Müdürü Ahmet Yılmaz ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Bolcu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve BP çalışanları, 14 Mayıs'ta Boğaziçi Köprüsü gişelerinde sürücülere broşür dağıtarak emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çektiler.
BPHAYATA BAĞLANIN
nternet ve halkla li kiler i
Kurumlar, interneti sadece reklam ve pazarlama faaliyetleri için değil, aynı zamanda halkla ilişkilerini geliştirmek ve hedef gruplardan kuruluş, marka veya ürün hakkında geri bildirim elde etmek amacıyla da kullanmaktadırlar.
 • Web sitelerinin başlıca kullanım yerleri şunlardır:
  • Medya kuruluşlarına bilgi sağlamak
  • Tüm hedef gruplarla günü gününe iletişim kurmak
  • Farklı hedef gruplar hakkında bilgi toplamak
  • Kurum imajını geliştirmek
  • Kurum kimliğini güçlendirmek
İnternet ve Halkla İlişkiler I
nternet ve halkla li kiler ii
Çalışanlarla iletişimi sağlamak
 • Bir kuruluş için statü sembolü oluşturmak
 • Online satış yapmak
 • Uluslararası pazarlara ulaşmak
 • İnternette gezen bir kişiye ulaşmak
 • Diğer halkla ilişkiler fonksiyonlarını yerine getirmek
İnternet ve Halkla İlişkiler II
nternet ve halkla li kiler iii
Web içeriği kitleler ve kuruluşlar arasında doğrudan doğruya iletişimi sağlayan bir halkla ilişkiler aracı olarak düşünülebilir.
 • İnternet ortamı site ziyaretçilerinin kurum ile iletişimde olabilmesi için bir ortam görevi görmektedir.
İnternet ve Halkla İlişkiler III
ad