Een opgebrand geval - PowerPoint PPT Presentation

arch
een opgebrand geval n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Een opgebrand geval PowerPoint Presentation
Download Presentation
Een opgebrand geval

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Een opgebrand geval
123 Views
Download Presentation

Een opgebrand geval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Een opgebrand geval Maarten De Gendt

  2. Een opgebrand geval • Wat ik heb meegemaakt • Wat ik heb veranderd • Wat ik kan aanbevelen

  3. Wat ik heb meegemaakt • Mijn verhaal: opgebrand.wordpress.com

  4. Wat ik heb veranderd • Mijn eigen werk • ‘Unitasken’ (focus) • Strikte planning • Rustmomenten • ‘Neen’ zeggen • Afspraken met collega’s • Andere attitudes • Deeltijds werken • …

  5. Wat ik heb veranderd • Binnen de organisatie * • Burn-out (meer) bespreekbaar maken • Stiltelokaal binnen onze afdeling • Open gesprek met ervaringsdeskundigen *samen met een heleboel collega’s, natuurlijk

  6. Wat ik kan aanbevelen • Twee oorzaken van burn-out: • Relatieproblemen… op het werk • Zie andere sprekers • Persoonlijkheidskenmerken

  7. Wat ik kan aanbevelen • Burn-out door persoonlijkheidskenmerken • Misschien niet altijd te vermijden • Welke rol spelen privé-omstandigheden? • Misschien moeten sommige mensen met hun kop tegen de muur lopen voor ze kunnen veranderen? • Maar misschien ook wel • Geef als organisatie de ruimte aan je mensen om zichzelf te zoeken, om uit te vissen wat energie geeft en wat energie vreet

  8. Wat ik kan aanbevelen • Organisatie op mensenmaat: verschillende persoonlijkheidskenmerken hebben andere noden • Vb. introverten vs. extraverten • Vb. perfectionisten • Vb. hoogsensitieve personen • Vb. ‘nicepeople’ • Vb. ‘beelddenkers’ (associatief, organisch) vs. ‘begripsdenkers’ (analytisch, sequentieel)

  9. Wat ik kan aanbevelen • Dit vergt vooral veel van leidinggevenden: • Mensenkennis (of bijscholing basispsychologie?) • Leiding geven op maat, faciliteren op maat • Boven hun eigen persoonlijkheidskenmerken, hun eigen natuurlijke manier van denken en werken kunnen uitstijgen

  10. Wat ik kan aanbevelen • Stop nooit met luisteren.