Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОМЕЛЬЯНЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОМЕЛЬЯНЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

ОМЕЛЬЯНЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

311 Views Download Presentation
Download Presentation

ОМЕЛЬЯНЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Державна установа "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ" ОМЕЛЬЯНЕНКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ Київ – 2012

  2. Джерела інформації щодо фінансування сфери поводження з відходами Державне Казначейство України КФК 0512 “Утилізація відходів” Агрегована інформація щодо витрат без необхідної деталізації • КПКВК 2401250 • “Поводження з відходами та • небезпечними хімічними речовинами”* Обсяг видатків державного ФОНПС на поводження з відходами Звіт Міністерства екології та природних ресурсів України “Про використання коштів Державного бюджету України” • КПКВК 2401320 • “Фінансова підтримка природоохоронної • діяльності, у т.ч. через механізм • здешевлення кредитів”* Обсяги коштів з державного ФОНПС на оплату відсотків Статистична звітність • Форма 1-“Витрати • на охорону навколишнього природного • середовища та екологічні платежі” Обсяги поточних витрат та капітальних інвестицій на поводження з відходами за різними джерелами • Форма 1-ТПВ – • “Звіт про поводження з • твердими побутовими відходами” Обсяги видатків у сферу поводження з ТПВ за різними напрямами та джерелами фінансування Звітність за Наказом Мінекоресурсів №609 від 26.11.2008р Фінансування регіональних програм поводження з відходами Звітність територіальних органів Мінекоресурсів Обсяги залучених коштів суб’єктів підприємницької діяльності для створення на місцях потужностей з перероблення та утилізації відходів Екологічні паспорти регіонів Фінансування поводження з відходами з обласних та державного ФОНПС Інші джерела інформації Рахункова Палата України Фактичне цільове використання коштів Постанови Кабінету Міністрів України про обсяги додаткового (разового) фінансування *З 2011 року вищезазначені програми разом із програмами, що стосуються захисту атмосферного повітря, водних ресурсів, та створення екологічної мережі обє’днуються у єдину програмуКПКВК 2401270 “Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів”

  3. Завдання підвищення рівня інформативності щодо фінансування сфери поводження з відходами 1. Відокремити в рамках функціональної класифікації державного бюджету КФК 0512 фінансування заходів, що стосуються радіоактивних відходів та відходів I-IV класів небезпеки. 2. В рамках звітування Мінекоресурсів України щодо витрачання коштів Державного бюджету України за КПКВК 2401270 “Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів”забезпечити виділення окремого підрозділу “Поводження з відходами”. 3. Зобов’язати ДП"Укрекоресурси“ до надання прозорої фінансової звітності про напрями витрачання коштів. 4. Доповнити статистичну звітність 1-”Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі” інформацією щодо “фактично сплаченого екологічного податку за розміщення відходів". 5. Покращити контроль за наданням та якістю звітності на регіональному рівні, стосовно фінансування сфери поводження з відходами з регіональних та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. 6. Створити банк даних щодо вартості реалізації проектів в сфері поводження відходами.

  4. Д Я К У Ю З А У В А Г У