MASINAELEMENDID I - PowerPoint PPT Presentation

arawn
masinaelemendid i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MASINAELEMENDID I PowerPoint Presentation
Download Presentation
MASINAELEMENDID I

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
MASINAELEMENDID I
479 Views
Download Presentation

MASINAELEMENDID I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MASINAELEMENDID I Harjutustunnid rühmad: MAHB, MATB, MASB Õppejõud: PhD Alina Sivitski e-post: alina.sivitski@ttu.ee Konsultatsioonid 2014.õ.a. kevad, ruum IVB- 115: esm. 13.30 – 15.00 teisip. 18.00 – 19.00 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 2. MASINAELEMENDID I Harjutustundide teemad ja õppeaine plaan 1. Õppenädal Sissejuhatus. Õppeaine tutvustus.Masinaelementide konstrueerimise alused. Masinaelementide struktuurianalüüs Masinaelementide jätkusuutlikkuse kriteeriumid. Varutegurite ja materjalide valik Masinaelementide vahetatavus, mõõtmestamine ja tolereerimine. Istude analüüs. KODUTÖÖ NR 1– Istu analüüs 2 . Õppenädal 4. Istu analüüs ja süntees. Mõõteahelad ja nende võrdlus 5. Keermesliidete arvutus 6. Keerukamad keermesliited. KODUTÖÖ NR 2 – Keermesliide (mittekohudtuslik, annab 5 lisapunkti kontrolltöös) 3 . Õppenädal 7. Keevisliited 8. Keerukam keevisliide. KODUTÖÖ NR 3 – Keerukam keevisliide 4 . Õppenädal Kontrolltöö nr 1. Tolerantsid, istu analüüs, keermesliited,keevisliited, jooteliited, liimliited* 5 . Õppenädal 9. Liistliide ja hammasliide. KODUTÖÖ nr 4 – Liistliide (hammasliide) 10. Neetliidete arvutus ja kujundamine 6 . Õppenädal 11. Pressliide. KODUTÖÖ NR 5 – Pressliide (mittekohudtuslik, annab 5 lisapunkti kontrolltöös) 12. Hõõrdliited, koonusliited ja klemmliited. 7 . Õppenädal 13. Sidurid. KODUTÖÖ NR 6 – Siduri valik 14. Pidurid 8 . Õppenädal Kontrolltöö nr 2 – Seondliited, Sidurid,piduridjne või Arvestustöö *v.a. MATB41 ja 41 rühmad. Nendel toimub kontrolltöö nr 1 viiendal õppenädalal! 4.09.2014 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 3. MASINAELEMENDID I Harjutustund nr 1 Sissejuhatus. Õppeaine tutvustus. Masinaelementide konstrueerimise alused. Masinaelementide struktuurianalüüs A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 4. MASINAELEMENDID I Harjutustund nr 1 Tunni kava Sissejuhatus. Õppeaine tutvustus Masinaelementide konstrueerimise alused Ülesanne 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Masinaelementide struktuurianalüüs Ülesanne 2. Toote (detaili) struktuur ja selle analüüs Ülesanne 3. Koostu struktuur ja selle analüüs Kordamisküsimused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 5. Aine MHE0041 Masinaelemendid I – hindeline arvestus Hinde saamiseks: Esitada min. 4 kodutööd (hinnatud hindega miinimum 1) Kirjutada 2 kontrolltööd või 1 koondkontrolltöö (hinnatud hindega min. 51 p) Koondhinne = Hinne 1 ∙ 0,3 + Hinne 2 ∙ 0,7 Hinne 1 – kodutööde hinnete aritm. keskm Hinne 2 – kontrolltööde hinnete aritm. keskm. Õppematerjal, abimaterjal, tulemused: http://www.mh.ttu.ee/alina/Masinaelemendid/ NB! Tutvuda tööplaaniga ja kodutööde vormistamise juhendiga! 1. Sissejuhatus. Õppeaine tutvustus A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 6. 2.1. Konstrueerimise üldülesanne: tagada, et konstruktsioon oleks piisavalt töökindel ja ohutu! Konsruktsioon e. konstrueerimise objekt s.o. mistahes tehniline süsteem e. masin, aparaat, seade jne. Tehniline süsteem on komponentide kombinatsioon, mis koos töötades tagab mingi ettenähtud funktsiooni täitmise. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 7. 2.2. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Masinaelement on tehnilise süsteemi (masina) elementaarosa, mis täidab konkreetset ülesannet masinas. Masinaelement võib olla: Detail s.o. osa, mis on valmistatud ühest materjali tükist ilma koostamisoperatsioonideta (polt, mutter, võll, hammasratas, rihmaratas, vedru, jne.) Detaili valmistamine (polt):http://www.youtube.com/watch?v=DAOg4_FwOCg Koost, s.o. kindlat funktsiooni täitev detailide kogum, ühendus (pidur, sidur, mootor, laager, reduktor, ülekanne, jne.) Koostu valmistamine (laager): http://www.youtube.com/watch?v=-e-oYUZ4ZhE Sõlm s.o detailide liide (keermesliide, neetliide, liistliide, jne.) 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 8. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused 4.09.2014 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 9. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused MHE0041 Masinaelemendid I MHE0041 Masinaelemendid I A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 10. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Detailid: - Hammasratas – ? - Telg –? - Võll –? - Vedru – ? Koostud: - Sidur – ? - Laager – ? - Reduktor – ? - Ülekanne – ? Sõlmed - Keermesliide – ? - Liistliide – ? - Neetliide – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 11. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Detailid: - Hammasratas – ? - Telg –? - Võll –? - Vedru – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused 4.09.2014 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 12. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Detailid: - Hammasratas – muundab hambumises ülekantva jõu rummu pöördemomendiks. - Telg –? - Võll –? - Vedru – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Reduktori hammasrattad http://pritamgear.com/index.php A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 13. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Detailid: - Hammasratas – muundab hambumises ülekantva jõu rummu pöördemomendiks. - Telg– kannab masinate pöörlevaid osi, kandedetail - Võll – ? - Vedru – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Vaguni ratta telg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Train_axle.jpg A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 14. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Detailid: - Hammasratas – muundab hambumises ülekantva jõu rummu pöördemomendiks. - Telg – kannab masinate pöörlevaid osi, kandedetail - Võll – kandedetail, lisaks edastab pöördemomenti - Vedru – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Reduktori võllid http://www.eotcranemanufacturer.com/helical-gearbox.htm Võll http://www.greatwallgear.com/pro_01.php?bigid=2&cata=2 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 15. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Detailid: - Hammasratas – muundab hambumises ülekantva jõu rummu pöördemomendiks. - Telg – kannab masinate pöörlevaid osi, kandedetail -Võll – kandedetail, lisaks edastab pöördemomenti - Vedru – olenevalt rakendusest, tagab detailidevahelise jõu; käivitab mehhanismi; amortisaatorina võtab vastu löögi seda summutades. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 16. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Kaitseklapp (vedruga, mis tagab detailidevahelise jõu). 4 – survevedru; 3 – klapitaldrik, mis teeb klapi lahti kui auru rõhk ületab teatud väärtust. A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 17. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Elektrilise pneumopüstoli vedru. Püstoli käivitamiseks kasutatakse vedru energiat, mis on tingitud vedru elastsusjõust. AEG for Automatic Electric Gun http://www.airsofteur.com/gearbox.php A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 18. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Elektrilise pneumopüstoli vedru. Püstoli käivitamiseks kasutatakse vedru energiat, mis on tingitud vedru elastsusjõust. AEG for Automatic Electric Gun http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gearbox.gif A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 19. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Auto vedrustus. Vedru täidab amortisaaroti rolli, võtab vastu löögid seda summutades. http://www.seriouswheels.com/abc/Audi-TT-Roadster-Suspension-Cutaway-1024x768.htm A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 20. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Koostud: - Sidur – ? - Laager – ? - Reduktor – ? - Ülekanne – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused 4.09.2014 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 21. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Koostud: - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine - Laager – ? - Reduktor – ? - Ülekanne – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Mootori ja pumba võlli ühendamine Rotex siduri abil http://www.ktr.com/de/home.htm A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 22. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Koostud: - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi - Reduktor – ? - Ülekanne – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 23. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Laagrid http://www.edlabquip.com/catalogue/mws-215-bearing-assembly-unit-cutaway-model/ http://www.bridgat.com/cylindrical_roller_bearings-o74067.html A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 24. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Koonusreduktori laagrid (1) Radiaalkuullaager 6010; (2) Tugikuullaager 7205 BE http://www.fag.de/content.fag.de/en/branches/industry/ power_transmission/applications_5/bevel_gearbox/bevel_gearbox_design_solution/bevel_gearbox_design_solution.jsp http://www.gears-gearbox.com/bevel-gearbox.html A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 25. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Koostud: - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi - Reduktor – ? - Ülekanne – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused 4.09.2014 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 26. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Koostud: - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi - Reduktor – pöördemomendi suurendamine, pöörlemiskiiruse vähendamine - Ülekanne – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 27. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Kolmeastmeline silindriline reduktor http://www.eotcranemanufacturer.com/helical-gearbox.htm A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 28. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Koostud: - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi - Reduktor – pöördemomendi suurendamine, pöörlemiskiiruse vähendamine - Ülekanne – ? 2. Masinaelementide konstrueerimise alused 4.09.2014 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 29. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Koostud: - Sidur – võllide vm komponentide ühendamine; masinate juhtimine - Laager – tugidetail, toetab masinate liikuvaid osi ning juhtib masinaelementide liikumisi - Reduktor – pöördemomendi suurendamine, pöörlemiskiiruse vähendamine - Ülekanne – võllilt võllile üle kanda koormusi, muuta võllide pöörlemiskiirusi ja ülekantavaid pöördemomente 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 30. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused A - Hammasülekanne; B - Kettülekanne; C - Hammasrihmülekanne http://www.sweethaven02.com/Automotive01/fig0366.gif A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 31. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Sõlmed - Keermesliide - Liistliide - Neetliide 2. Masinaelementide konstrueerimise alused ? A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 32. Ülesanne nr 1. Masinaelementide elementaarfunktsioonid Mis on masinaelemendi ülesandeks masinas? Sõlmed - Keermesliide - Liistliide - Neetliide 2. Masinaelementide konstrueerimise alused • Tagavad ühendatud komponentide liikumatu ühenduse, tehniliste süsteemide koostamiseks ja lahtivõtmiseks 4.09.2014 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 33. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Liidete detailid http://airgrip.tradeindia.com/Exporters_Suppliers/Exporter9425.124604/Brass-Fasteners.html A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 34. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused http://dbpedia.org/page/Bolted_joint http://www.ehow.com/facts_6019577_use-washers-bolted-joints_.html Poltliited A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 35. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Ainesliited - keevisliited http://www.millerwelds.com/resources/articles/MIG-GMAW-welding-street-rods-Ron-Covell http://www.motorcyclecruiser.com/tech/0906_crup_metal_melting_101/photo_02.html http://www.britishblogs.co.uk/search/workshop%20shed/page/2/ A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 36. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Hõõrdliited – koonusliited, pressliited http://docs.autodesk.com/INVPRO/2010/ENU/Autodesk%20Inventor%202010%20Help/ index.html?url=WS1a9193826455f5ffba679e112a6a190046971.htm,topicNumber=d0e458974 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 37. 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Hammasliide Liistliide Seondliited – liistliited, tihvtliited, hammasliited http://www.me.metu.edu.tr/courses/me114/Lectures/loc_key_spr_riv.htm Tihvtliide http://docs.autodesk.com/INVPRO/2010/ENU/Autodesk%20Inventor%202010%20Help /index.html?url=WS1a9193826455f5ffba679e112a6a190046971.htm,topicNumber=d0e458974 http://www.teausa.net/index.aspx?mid=5 A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 38. 2.3. Konstrueerimis-protsessi üldised faasid 2. Masinaelementide konstrueerimise alused KLIENDI NÕUDED 1. FUNKTSIOONID 2. NÕUDED ja PIIRANGUD 3. LAHENDUSTE HINDAMISKRITEERIUMID http://www.minifarthing.com/ http://www.tuvie.com/search/practical+bike+design http://bodiddleydiaries.blogspot.com/2010_06_01_archive.html A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 39. 2.3. Konstrueerimis-protsessi üldised faasid 2. Masinaelementide konstrueerimise alused Aine MEH0041 Masinaelemendid I [P. Põdra, Masinaelemendid I õppeaine loengumaterjal, 2011] A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 40. 3. Masinaelementide struktuuranalüüs • Detaili KOLM struktuurielementi: • TÖÖelement (TE)Detaili osa, mis täidab seda üleasannet, milleks antud detaili tarvis on. • BAASelement (BE) Detaili osa, mismäärab ära selle detaili • asendi teiste detailidesuhtes. • SIDEelement (SE) Detaili osa, mis tagabtööelemendi õige asendi • baaselemendi suhtes. Igat struktuurielementi saab konstrueerida erinevalt, lähuvalt inseneri teadmistest jakogemustest, tehnoloogilistest võimalustest, tehnilistest ja muudest nõuetest! A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 41. Ülesanne nr 2. Toote (detaili) struktuur ja selle analüüs 3. Masinaelementide struktuuranalüüs TÖÖelement (TE) ? BAASelement (BE) ? SIDEelement (SE) ? A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 42. Ülesanne nr 2. Toote (detaili) struktuur ja selle analüüs 3. Masinaelementide struktuuranalüüs • BAASelement (BE) • Piisavalt tugev • ergonoomiline – • e. kasutajale mugav • esteetilise välimusega SIDEelement (SE) piisavalt tugev jahea disainiga (kujundusega) TÖÖelement (TE) piisavalt tugev ja kulumiskindel A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 43. Ülesanne nr 3. Koostu struktuur ja selle analüüs 3. Masinaelementide struktuuranalüüs TÖÖelement (TE) ? BAASelement (BE) ? SIDEelement (SE) ? Koonusreduktorialamkoost: võll, koonusratas ja laagrid. A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut

 44. Ülesanne nr 3. Koostu struktuur ja selle analüüs 3. Masinaelementide struktuuranalüüs BAASelement (BE) laager SIDEelement (SE) võll TÖÖelement (TE) koonusratas Koonusreduktorialamkoost: võll, koonusratas ja laagrid. A. Sivitski, MHE0041 Masinaelemendid I TTÜ Mehhatroonikainstituut