Download
lindpro a s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lindpro A/S PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lindpro A/S

Lindpro A/S

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Lindpro A/S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lindpro A/S

 2. Lindpro er en førende teknik- og servicevirksomhed Beskæftiger ca. 850 medarbejdere Aktiviteterne spænder bredt fra Danmarks største teknikentrepriser til serviceopgaver inden for el-installation, sikkerhed og tværfaglige discipliner Primært fokus på B2B markedet Lindpro blev etableret som selvstændigt brand og datterselskab til MT Højgaard 2002 Arssarnerit A/S er Lindpros datterselskab i Grønland om Lindpro

 3. Landsdækkende og lokal Lindpros lokalafdelinger har kompetente montører, der kender dine installationer. Med en professionel organisation i ryggen, sikrer de, at hjælpen er nær 24 timer i døgnet.

 4. Hurtig og målrettet indsats En flad organisationsstruktur sikrer, at vores lokale afdelinger i hele landet træffer beslutninger og igangsætter aktiviteter, der imødekommer dine individuelle behov.

 5. MT højgaard ”Vi inddrager Lindpro tidligt i samarbejdet omkring en sag, hvilket giver skarpe markedspriser og projektoptimering. Vi sætter pris på Lindpro, fordi de er brede både teknisk og vidensmæssigt, og de leverer god kvalitet til vores kunder. Vi ser Lindpro som en ligeværdig forretningspartner, hvor vi også på den lange bane får den bedste løsning. Lindpro er det sikre valg” Lars Fuhr, sektionsdirektør, MT Højgaard

 6. grønland • Lindpros datterselskab, Arssarnerit i Grønland har mere end 35 års solid erfaring på et komplekst marked. • ”Vi har fokus på omkostninger og kvalitet – men vi skal også sikre fortsat udvikling, så vi kan fastholde vores position som kundernes foretrukne samarbejdspartner til løsning af el-tekniske opgaver i Grønland” • Henrik Estrup, adm. direktør, Arssarnerit • Arssarnerits kompetencer: • Belysningsanlæg • Bygningsinstallationer • Netværksinstallationer • Servicekontrakter • Varme, ventilation og køling • Sikringsanlæg såsom adgangskontrol, tv-overvågning, automatisk brand- og indbrudsalarmering • Energioptimering • CTS-/SCADA-løsninger

 7. Virksomme Vi er produktive og tjener penge. Og vi ved, hvordan vi gør det effektivt. VISION Attraktive Vi er den mest attraktive samarbejdspartner for vores kunder og ejer. Og samtidig er vi også den mest attraktive arbejdsplads for vores medarbejdere. Teknik- og Servicevirksomhed Vi er mere end en traditionel el-installatør. Vi har en bred kompetenceplatform og leverer ydelser på tværs af beslægtede faggrupper og specialer, hvor teknik og service er i højsædet.

 8. strategi Fire fokusområder driver udviklingen frem mod vores målsætning om en overskudsgrad på 5 % i 2015

 9. markedet B-2-BLindpros primære marked er B-2-B, hvor vi sikrer små og store virksomheder kvalitet, rettidig levering og innovative løsninger. Offentlige kunderLindpro er SKI-leverandør – vi imødekommer komplekse krav og sikrer effektivitet, lønsomhed samt tilfredse interessenter gennem dialog, vejledning og brugertræning.

 10. Social ansvarlighed • Vi ønsker at påtage os et medansvar for miljø, mennesker og samfund. Vores indsatser skal være målbare, og de skal løbende revurderes for at sikre en vedvarende indsats: • Vores bilpark er brændselsbesparende og har partikelfiltre • Vi har konstant over 100 lærlinge under uddannelse, og mange vælger at blive hos os • Vi engagerer vores medarbejdere i at udbrede viden om energivenlige løsninger

 11. energioptimering Som en af Danmarks største teknik- og servicevirksomheder har vi ansvaret for at fremme energirigtige løsninger, der sparer miljøet og vores kunder for unødige udfordringer. Vores medarbejdere skal vejlede vores kunder om energirigtige løsninger, der ikke fraviger vores høje krav til kvalitet og rettidig levering. ”Vi har haft et reelt og godt samarbejde med Lindpro, der har vist os forskellige muligheder med energibesparende LED-belysning. De har sikret den ønskede kvalitet af både løsning og leverandør af lyskilder.” Mogens Rasmussen, inspektør på Øresundskollegiet

 12. certificering • Lindpro går ikke på kompromis med kvaliteten. • Lindpro: • er certificeret i henhold til Sikkerhedsstyrelsen SKS Retningslinjer • er inden for svagstrøm certificeret i henhold til • Forsikrings & Pensions AIA kravspecifikation • Sikringsgruppens TVO-kravspecifikation • SikkerhedsBranchens ITV-specifikation • DBI Retningslinje 003 på ABA • er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001-standarden • er miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden

 13. Kompetencer & specialer Lindpro har en bred, tværfaglig kompetenceplatform og erfarne specialister inden for alle kompetenceområder.

 14. service • En af Lindpros absolutte kernekompetencer er service. Vores serviceledere er i dialog med dig for at sikre optimale tekniske løsninger, der imødekommer dine arbejdsprocesser, funktionalitet og økonomi: • 24 timers vagtordning • Serviceaftaler med faste folk • Sparring og energivejledning • Forebyggende og lovpligtigt vedligehold • Skadesafhjælpning • Industriservice • Kvalitetssikring • Termografering

 15. sikkerhed • Lindpro leverer sikkerhedsløsninger med åbne systemer og frit valg af serviceleverandør. Vi hjælper dig hele vejen fra rådgivning til service med fokus på dine individuelle behov og den gældende lovgivning • SIKRING • Adgangskontrol • TV-overvågning • Tyverialarm • Tågesikring • BRAND • Automatisk brandalarmering • Tonevarsling • Talevarsling • KALD • Kaldeanlæg • Tryghedstelefoner • Dementsystemer

 16. Entreprise • Lindpro har erfaringen og mandskabsstyrken til at gennemføre fag- og teknikentrepriser. Professionel projektledelse er nøglen. En teknikentreprise kan indeholde: • El-installationer • VVS-installationer • Ventilation • BMS-, CTS- & IBI-anlæg • Brandalarmering (ABA), tyverisikring (AIA), kaldeanlæg, adgangskontrol (ADK), talevarsling og tv-overvågning (TVO/ITV) • Tele- og datainstallationer • Industriel automation & IT • Energioptimering • Servicekontrakt

 17. El-installation • El-installation er vores kernekompetence, der binder vores mange tekniske kompetencer og serviceforretning sammen. Ingen opgave er for stor eller for lille. • Intelligente bygningsinstallationer • Energivejledning • Industrianlæg • Automatisering • Lysstyring • Offshore • Skibselektronik • Energianlæg • Kraft-/varmeværker

 18. specialer • Lindpro har fokus på udvikling af spidskompetencer, der sikrer dig gode råd og skræddersyede tekniske løsninger og services. Lindpros specialer er kendetegnet ved innovation teknologi, godt håndværk og faglig stolthed hos vores passionerede medarbejdere. • Automation • Bygningsvedligehold • Gartneri • Instrumentering • Marine • Maskin-elektro • Petrokemisk industri • Solceller • Telecom • VVS

 19. samarbejdsformer • Lindpro omsætter dine behov til resultater med stærke processer, kompetente folk og tæt dialog. • Stærke kompetencer – sikrer optimale løsninger, den rette kvalitet, pris og levering • Kompetente fagfolk – bidrager aktivt med optimeringsforslag og løser akutte opgaver • Kvalitetskoncepter – sikrer dig de bedste kvalitetsløsninger på den lange bane • Certificering over hele linjen – er din garanti for sikkerhed og kvalitet • Unikke spidskompetencer – kombineres på tværs af løsninger og fagområder • Professionel rådgivning – om alt fra vedligeholdelse og projektering til energi- og driftsoptimering

 20. kunder ”Oppetid er afgørende, og vi vurderer derfor vores servicepartner ud fra loyalitet, kvalitet og selvfølgelig pris. Lindpros medarbejdere er ærekære og kvalitetsbevidste, de kender anlægget og rykker hurtigt ud, hvis behovet opstår. Vi har fået et bedre overblik og styring af vores anlæg sammen med Lindpro”. ”Lindpro er stærke på projektledelse, hvilket sikrer, at de driver aktiviteterne og har overblik over helheden i vores samarbejde. Vi kan regne med, at Lindpro lever op til krav om udstyr, hvilket er en stor øvelse ift. myndighedsgodkendelser”. ”Vores butikskæder med mange ansatte har valgt at etablere adgangskontrol. Det minimerer svind og skaber mere tryghed. Lindpro rådgiver os og hjælper med at tilpasse de rette løsninger til kæderne, og jeg synes, vi har et særdeles fornuftigt sikkerhedsniveau”. Søren Hansen, driftskoordinator, Montana Henrik Olafsen, ElectricalEngineer, Rambøll Sune Jakobsen, etableringschef, Coop DK

 21. Kunder

 22. samarbejdspartnere ”Lindpro er proaktive og hurtige til at komme med forslag til driftsoptimering. Lindpro er gode til at være medtænkende, fordi de holder sig opdaterede på, hvad der sker på markedet og påpeger muligheder, der er relevante for os. Vi har benyttet Lindpros brede kompetencer i en årrække, og der er mere tale om et partnerskab end et leverandørforhold”. ”Selvom Lindpro ejes af MT Højgaard, så er vi ikke mere i familie, end at samarbejdet først og fremmest skal sikre vores kunder den optimale byggetekniske løsning, levering og pris. Vi inddrager Lindpro tidligt i en sag, hvilket giver en god dialog med kunden omkring behov og udfordringer. Lindpro er det sikre valg”. ”Vi får et museum, hvor arkitektur, funktionalitet og teknik er integreret og i harmoni med vores naturskønne omgivelser. Lindpro har den totale tekniske entreprise, fordi de kan opfylde vores mange krav til løsninger, implementering og pris”. Claes Wilhelmsen, Head of FM, Danske Bank Lars Fuhr, sektionsdirektør, MT Højgaard Svend Erik Jensen, teknisk ansvarlig, Moesgaard