L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Lättläst på webben Mittuniversitet 2 och 23 april 2007. Det här är lättläst.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arawn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Lättläst på webben Mittuniversitet2 och 23 april 2007


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Det här är lättläst

Det finns alltså ett stort behov av textersom är enklare än vad texter vanligtvis är.Dessa texter ska vara lättlästaoch ha en klar struktur.Lättläst kan beskrivas på olika sätt.Beskrivningen av lättläst som här följerär den som Centrum för lättläst använder.För att en text ska vara lättlästmåste man tänka påinnehåll, språk, utseende och bilder.


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Renodlat innehåll

En text som handlar om ett ämnesom är välkänt för läsarenär lätt att läsa.Det är viktigt att inte ta kunskap för given.Det gäller att skriva så att läsaren behöverså lite förkunskaper som möjligt.


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Mycket enkelt språk

En lättläst text är skrivenmed vanliga och vardagliga ordsom de flesta människor kan förstå.Meningarna är ofta korta.Språket är klart och enkelt.Ovanliga ord förklaras.Bildspråk och liknelser kan vara svåra att förståför en ovan läsare och bör därför undvikas.


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Tydliga bilder

Det är bra att använda bilder i lättlästa texter.Med bildens hjälp kan man lyfta fram innehålletoch stärka förståelsen.Men man måste ställa krav på bilderna:de ska beskriva samma sak som texten.


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Personer med utvecklingsstörning

kronologisk struktur

få personer och platser

vardagliga ord

undvik siffror, tal, datum, tidsangivelser, årtal


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

aktiva verb

konkreta ord

undvik bildspråk, homonymer, synonymer


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Dyslektiker

många ledtrådar och förklaringarundvik ovanliga ordundvik homonymer, korta formord i rad undvik långa ord som liknar varandra


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

skriv ut förkortningardela upp siffrorrytm i språket kommatera


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

få bisatserundvik många skiljeteckentydlig orsak-verkan


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Annat modersmål

förklara kulturspecifika begrepp se upp med bildspråk vanliga ordöversätt


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Lättläst för alla?

Ge många möjligheter:klarspråklättlästöversättningteckenspråk


L ttl st p webben mittuniversitet 2 och 23 april 2007

Läs mer

Tillgängliga webbplatser i praktikenLättläst – så funkar detCentrum för lättläst www.lattlast.seSpråkaloss www.sprakaloss.seOribi www.oribi.seNationalencyclopedien www.ne.se