python oop
Download
Skip this Video
Download Presentation
Python - OOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Python - OOP - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Python - OOP. Objekti. Ustvarjanje objektov. Razred je šablona, ki definira spremenljivke in metode skupne vsem objektom iste vrste . Dejansko gre za definiranje novega tipa podatkov class Načrt objekta, šablona Primerek razreda (instanca) – konkretni objekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Python - OOP' - arav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ustvarjanje objektov
Ustvarjanje objektov
 • Razred je šablona, ki definira spremenljivke in metode skupne vsem objektom iste vrste.
 • Dejansko gre za definiranje novega tipa podatkov
 • class
  • Načrt objekta, šablona
 • Primerek razreda (instanca) – konkretni objekt
  • Ustvarimo ga z ImeKn.ImeRazreda(morebitni parametri metode __init__)
  • Brez tega objekta NE MOREMO uporabiti
  • Ker ga ni ;-)
  • a = ImeKn.ImeRazreda()
   • aje IME objekta
   • natančneje
    • a je ime spremenljivke, kjer hranimo NASLOV objekta vrste ImeRazreda
problem
Problem
 • Banka Butale se intenzivno pripravlja na prihod nove valute arve
 • Med drugim bo potrebno nakovati nove kovance
 • Za ustrezno informacijsko podporo kovačnici najamejo tebe
 • Po nekajmesečnih pogovorih ugotoviš:
  • Potrebovali bomo objekte vrste Kovanec
  • Potrebujemo torej razred Kovanec
kako do svojega razreda

Kako do svojega razreda

Na tržišču ni niti približno ustreznega razreda

naredimo razred
Naredimo razred
 • Analiza
  • Pa ne matematični predmet
 • Katera so stanja/lastnosti
  • Kaj hočemo o objektih te vrste vedeti
  • Kakšne lastnosti imajo
 • Katere so metode
  • Kakšno je “znanje” objektov
  • Na katere “ukaze” se odzovejo
 • Način uporabe lastnosti objekta (podatke o objektu) skrijemo
  • Enkapsulacija
  • Pomeni dvoje
   • Združevanje podatkov "pod eno streho" (v isti kapsuli)
   • Združeni podatki in metode
okostje razreda
Okostje razreda

classRazred :

# konstruktor z deklaracijo lastnosti - komponent

# atributov - polj - ...

# metode

# __str__, __ repr __

razredi in objekti
Razredi in objekti
 • Sestavimo razred Kovanec, s katerim predstavimo kovance.
 • Naredimo analizo:
  • Denimo, da so kovanci okrogli, z danim polmerom in višino. Poleg konstruktorja in standardnih metod, ki nastavijo in vrnejo vrednosti lastnosti in za pretvorbo v niz, naj razred pozna še metodi, ki vrneta površino in volumen kovanca.
 • Odločitev o načinu predstavitve podatkov
  • Kje, kako bomo podatke (polmer, višina) hranili
kovanec
Kovanec

classKovanec :

# konstruktor

def __init__(self, r = 1, v = 1)

# int polmer

# intvisina

#"SET" metode

defnastaviPolmer(self, r)

defnastaviVisino(self, visina)

# "GET" metode

defpovejPolmer(self)

defpovejVisino(self)

# v niz

def __str__(self) # kako je objekt “videti” kot niz

def __repr__(self) # kako je objekt “predstavljen”

# "znanje"

def volumen(self)

defpovrsina(self)

le navedba metod

kovanec1
Kovanec

class Kovanec :

# konstruktor

def __init__(self, r = 1, v = 1)

# int polmer

# intvisina

# "SET" metode

defnastaviPolmer(self, r) :

self.polmer = r

defnastaviVisino(self, visina) :

# smiselna visina je le med 1 in 100

# drugače jo pustimo pri miru

if 1 <= visina <= 100 :

self.visina = visina

# "GET" metode

defpovejPolmer(self) :

returnself.polmer

defpovejVisino(self) :

returnself.visina

# v niz

def __str__(self) : # kako je objekt “videti” kot niz

return 'r = ' + str(self.povejPolmer()) + '\nvisina = ' + str(self.povejVisino())

def __repr__(self) : # kako je objekt “predstavljen”

return '(' + str(self.povejPolmer()) + ', ' + str(self.povejVisino()) + ')'

# "znanje"

def volumen(self)

defpovrsina(self)

le skica

uporaba
Uporaba
 • Državna kovnica te najame, da napišeš program, ki reši naslednji problem
 • Ali lahko iz bakrenega kvadra velikosti 20 x 12 x 30 naredimo n "običajnih" kovancev?
  • interpretacija odgovorov (DA/NE)
   • ne: nikakor to ne gre
   • da: mogoče, ni pa nujno
 • Kovanec() ustvari nov, “običajni” kovanec.
kovanci
Kovanci

importknjiznica

kvader_x = 20

kvader_y = 12

kvader_z = 30

volumenKvadra= kvader_x * kvader_y * kvader_z

n = int(input('Koliko kovancev potrebujemo: '))

enKovanec= knjiznica.Kovanec()

volKovanca= enKovanec.volumen()

if(volumenKvadra > n * volKovanca) :

print('DA')

else :

print('NE')

uporaba1
Uporaba
 • Državni zakladnik spremeni dimenzije "običajnih" kovancev. Je potrebno spremeniti tvoj program? Kje so potrebne spremembe?
 • Razrede sestavljamo tako, da uporabniki tega razreda niso prizadeti ob morebitnih spremembah razredov
  • Glave metod pustimo enake
  • Uporabniški programi ostanejo enaki
  • Potrebujejo le nove različice knjižnic
  • Za uporabnika se s tem dejansko ne spremeni nič!
razred kvader
Razred Kvader
 • Geometrijsko telo
 • Podatki
  • Komponente
  • opisujejo stanje objekta
 • Metode
  • Konstruktor (posebna metoda __init__)
   • Kaj se zgodi ko ustvarimo objekt
  • “znanje” objektov tega razreda
   • volumen, površina, ...
  • Metode za ravnanje s podatki
   • Nastavi podatek
   • Vrni podatek
  • __str__

Komponente:stranice

 • Metode:
 • konstruktor
 • volumen
 • povrsina
 • stranicaA
 • stranicaB
 • stranicaC
 • kolikoA
kvader podatki
Kvader - podatki
 • Podatki:
  • Stranice: a, b, c
  • Odločitev o načinu predstavitve
   • Kako bo imel objekt predstavljene stranice
   • Ena od možnosti:
    • 3x spremenljivka tipa int
   • Druga možnost
    • Seznam s tremi polji
   • Tretja možnost: ….
zakaj enkapsulacija
Zakaj enkapsulacija?
 • Način predstavitve uporabnika NE SME (;-) ) zanimati
 • Zato za dostop do lastnosti
  • Pripravimo ustrezne metode
 • Če se podpisi metod ne spreminjajo – ni težav s spreminjanjem razreda
  • Vsi programi, ki uporabljajo objekte določenega razreda, si podatke izmenjujejo le preko metod
  • Če se klic ne bo spremenil, je vseeno, kako je spremenjen razred!
kvader metode za delo s podatki
Kvader – metode za delo s podatki
 • Za podatke, za katere je smiselno, da jih uporabnik vidi:
  • Metode, ki povejo vrednost podatka
  • povejA(), …
 • Za podatke, za katere je smiselno, da jih uporabnik spremeni:
  • Metode, ki spremenijo vrednost podatka
  • Možnost kontrole
  • stranicaA(), …
kvader konstruktor
Kvader - konstruktor
 • Standardno – konstruktor brez parametrov
 • Naredi “privzeti” objekt
 • Denimo – kvader s stranicami 1 x 1 x 1
 • def __init__(self) :self.a= 1self.b= 1 self.c= 1
 • Kaj pa, če bi uporabniku radi ponudili več možnosti “začetnega” kvadra?
  • Uporaba parametrov s privzetimi vrednostmi
  • def __init__(self, a = 1, b = 1, c = 1) :self.a = aself.b = b self.c = c
slide18
__str__
 • Metoda, ki se uporabi avtomatično, če moramo objekt spremeniti v niz
 • Vedno obstaja (dedovanje), a verjetno nekoristna
 • Zato običajno – sestavljamo sami

def __str__(self) :

opis = str(self.a) + ' x '

opis = opis + str(self.b) + ' x '

opis = opis + str(self.c)

return opis

ad