Podsumowanie kadencji 2006 2010
Download
1 / 44

Podsumowanie kadencji 2006-2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Podsumowanie kadencji 2006-2010. Goczałkowice-Zdrój. Podsumowanie kadencji 2006-2010. 4 lata działalności samorządu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podsumowanie kadencji 2006-2010' - arav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podsumowanie kadencji 2006 2010

Podsumowanie kadencji 2006-2010

Goczałkowice-Zdrój

Podsumowanie kadencji 2006-2010


4 lata dzia alno ci samorz du

4 lata działalności samorządu

Koniec kadencji to czas podsumowań i wyciągania wniosków na przyszłość. Zatem prezentujemy Państwu informację o tym, co udało się zrealizować, w układzie chronologicznym. Przedstawiamy również ważne wydarzenia z tego okresu.

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Gospodarka ciekowa

Gospodarka ściekowa

 • W 2008r zrealizowano ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie:

 • budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bór I iII,

 • budowa kanalizacji sanitarnej do nowych budynków przy ul. Polnej, Południowej i Azaliowej

 • Efekt rzeczowy:

 • 6803 mb sieci

 • 89 przyłączy

 • 1 przepompownia ścieków

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Kanalizacja sanitarna w liczbach 1993 2008

Kanalizacja sanitarna w liczbach 1993-2008

Efekty rzeczowe

69,5 km sieci głównej, bocznej i rozdzielczej

1486 szt. przyłączy domowych, o łącznej długości 29,8 km

10 przepompownie ścieków

1126,5m3 ścieków – przeciętny, dobowy zrzut ścieków do oczyszczalni w Czechowicach – Dziedzicach

Ludność objęta systemem kanalizacji sanitarnej - blisko 100%

Podsumowanie kadencji 2006-2010


R d a finansowania

Źródła finansowania:

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Modernizacja i budowa wodoci g w

Modernizacja i budowa wodociągów

2007r - sieć wodociągowa wraz z przyłączami

ul. Poprzeczna

ul. Górna

ul. Krzyżanowskiego

2009r – sieć rozdzielcza wraz z przyłączami wodociągowymi

ul. Źródlana

2010r – sieć wodociągowa

ul. Szkolna

ul. Krótka ul. Parkowa

ul. Uzdrowiskowa

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Modernizacja i budowa wodoci g w1

Modernizacja i budowa wodociągów

 • Efekt rzeczowy:

 • 8,2 km sieci wodociągowej głównej

 • 178 szt. przyłączy domowych o łącznej długości 1,74 km

 • 80% - wskaźnik zmodernizowanej sieci wodociągowej po przejęciuod RPWiKtj. od 2001roku.

Podsumowanie kadencji 2006-2010


R d a finansowania budowy sieci wodoci gowej w latach 2006 2010

Źródła finansowania budowy sieci wodociągowej w latach 2006 - 2010

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej 2006 - 2010

 • 2007r.

 • ul. Krzyżanowskiego

 • 2009r.

 • ul. Wiślna - odbudowa

 • 2010r

 • ul. Powstańców Śląskich - odbudowa

 • ul. Szkolna - budowa

 • Efekt rzeczowy:

 • 3,8 km – długość wybudowanej i odbudowanej kanalizacji deszczowej

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Przebudowa i remont dr g

Przebudowa i remont dróg 2006 - 2010

2007r - budowa

ul. Rolna

ul. Solankowa

2008r - budowa

ul. Poprzeczna

ul. Górna

ul. Krzyżanowskiego

2009r - remont

ul. Borowinowa - na odcinku od DK1 do rozwidlenia drogi

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Przebudowa i remont dr g1

Przebudowa i remont dróg 2006 - 2010

 • 2010r

 • ul. Szkolna oraz ul. Św. Anny - Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę wraz z odtworzeniem rowu; projekt partnerski z Powiatem Pszczyńskim

 • ul. Bór II – remont wraz z odtworzeniem rowu

 • ul. Stawowa – remont

 • ul. Warzywna – remont

 • ul. Wiślna (boczna) i Powstańców Śląskich (boczna) - remont

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Przebudowa i remont dr g2

Przebudowa i remont dróg 2006 - 2010

 • Efekt rzeczowy:

 • 7,5 km – długośćzmodernizowanych dróg na terenie gminy

 • Źródła finansowania:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

 • budżet Państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

 • Powiat Pszczyński

 • środki własne

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Inwestycje w plac wkach o wiatowych i kulturalnych

Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych 2006 - 2010

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Inwestycje w plac wkach o wiatowych i kulturalnych1

Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych 2006 - 2010

 • Szkoła Podstawowa nr 1

 • 2008r

 • łazienki - remont

 • 2009r

 • 5 sal lekcyjnych - wymiana podłogi, malowanie

 • pomieszczenia gospodarcze - remont

 • 2010r

 • Sala gimnastyczna – remont :

 • parkiet,

 • sufit,

 • drenaż wokół budynku

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Inwestycje w plac wkach o wiatowych i kulturalnych2

Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych 2006 - 2010

 • Przedszkole nr 1

 • 2009-2010

 • Przedszkole nr 1 - termomodernizacja

 • wymiana okien

 • wymiana centralnego ogrzewania

 • docieplenie elewacji

 • wymiana dachu

 • wykonanie drenażu wokół budynku

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Inwestycje w plac wkach o wiatowych i kulturalnych3

Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych 2006 - 2010

Przedszkole nr 2

2010r

remont kuchni wraz z zakupem wyposażenia

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Inwestycje w plac wkach o wiatowych i kulturalnych4

Inwestycje w placówkach oświatowych i kulturalnych 2006 - 2010

 • Budynek „Górnik”

 • 2008r

 • Adaptacja części parteru na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej

 • 2009r

 • Adaptacja pierwszego piętra na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury

 • 2010r

 • termomodernizacja budynku

  • wymiana okien

  • wymiana centralnego ogrzewania

  • modernizacja kotłowni

 • rewitalizacja budynku - odtworzenie werandy od strony wschodniej

Podsumowanie kadencji 2006-2010


R d a finansowania1

Źródła finansowania 2006 - 2010

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Zadania z zakresu ochrony powietrza

Zadania z zakresu 2006 - 2010ochrony powietrza

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Zadania z zakresu ochrony powietrza1

Zadania z zakresu 2006 - 2010ochrony powietrza

 • Program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery

 • Okres realizacji – lata 2004 – 2008

 • Założenia

  • Wymiana w budynkach wybudowanych przed 1992r.

  • Wymiana na kotły z paleniskiem retortowym lub gazowe

  • Dofinansowanie 70% lecz nie więcej niż 7.000 zł.

Podsumowanie kadencji 2006-2010


Zadania z zakresu ochrony powietrza2

Zadania z zakresu 2006 - 2010ochrony powietrza

 • Program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery

 • Rezultaty:

 • 679 - liczba wymienionych kotłów:

 • w tym:

  • 2004 – 173

  • 2005 – 200

  • 2006 – 200

  • 2007 – 46

  • 2008 – 60

 • Efekt ekologiczny:

 • 51 ton/rok - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

 • Podsumowanie kadencji 2006-2010


  R d a finansowania programu

  Źródła finansowania 2006 - 2010Programu

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Budowanie spo ecze stwa informacyjnego

  Budowanie społeczeństwa informacyjnego 2006 - 2010

  • Realizacja projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP”, projekt partnerski 7 gmin woj. śląskiego

  • Rezultaty:

  • wdrożenie oprogramowania Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy

  • uruchomienie skrzynki na platformie SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej)

  • współpraca z Platformą e-Usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP), którą administruje Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Budowanie spo ecze stwa informacyjnego1

  Budowanie społeczeństwa informacyjnego 2006 - 2010

  • Projekt e-struktura:

  • wielozadaniowa, światłowodowa sieć teleinformatyczna na obszarze Powiatu Pszczyńskiego,

  • zadanie przygotowywane do realizacji w partnerstwie z gminami powiatu pszczyńskiego oraz Starostwa

  • Projekt e-wrota:

  • system informatyczny zapewniający dostęp do informacji przestrzennej

  • zadanie przygotowywane do realizacji w partnerstwie z gminami powiatu pszczyńskiego oraz Starostwa

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Budowanie spo ecze stwa informacyjnego2

  Budowanie społeczeństwa informacyjnego 2006 - 2010

  • Źródła finansowania:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO Województwa Śląskiego

  • Program Rozwoju Subregionów

  • środki własne

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Czne wydatki na realizacj zada inwestycyjnych

  Łączne wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 2006 - 2010

  20 mln 291 tys. zł

  Podsumowanie kadencji 2006-2010
  Gmina gocza kowice zdr j6

  Gmina Goczałkowice-Zdrój 2006 - 2010

  Wydarzenia

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Wydarzenia

  Wydarzenia 2006 - 2010

  Rok 2007

  • kwiecień - 70-lecie wychowania przedszkolnego

  • kwiecień- utworzenie Gminnego Zespołu Oświaty

  • czerwiec - nadanie tytuł Honorowego Obywatela Panu Wincentemu Młodzikowioraz księdzu Henrykowi Burczykowi

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Wydarzenia1

  Wydarzenia 2006 - 2010

  Rok 2008

  • wrzesień - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Pani Prof. Wiesławie Korzeniowskiej

  • październik - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej (1993-2008)

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Wydarzenia2

  Wydarzenia 2006 - 2010

  Rok 2009

  • czerwiec - ostatni dzwonek w Szkole Podstawowej nr 2

  • czerwiec - powódź

  • lipiec - otwarcie ronda „Pod bocianem”

  • sierpień - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Pani Łucji Głąb

  • wrzesień - przekazanie budynku „Górnik” na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury

  • październik - Jubileusz X - lecia Gimnazjum

  • grudzień - wykonanie operatu uzdrowiskowego i uchwalenie statutu Uzdrowiska

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Wydarzenia3

  Wydarzenia 2006 - 2010

  Rok 2010

  • maj - powódź

  • sierpień - Jubileusz 100-lecia kościoła parafialnego św. Jerzego

  • wrzesień - nadanie tytułu Honorowego Obywatela

  • Panu Zbigniewowi Moli

  • wrzesień - uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  • wrzesień - publiczna prezentacja „Strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika Rontok Mały w Gminie Goczałkowice-Zdrój”

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Gmina gocza kowice zdr j7

  Gmina Goczałkowice-Zdrój 2006 - 2010

  Nagrody i wyróżnienia

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Nagrody i wyr nienia

  Nagrody i wyróżnienia 2006 - 2010

  2007r.

  • 9 miejsce w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska” - ranking „Rzeczpospolitej”

  • 17 miejsce w województwie śląskim - ranking samorządów, które wykorzystują najwięcej funduszy unijnych na 1 mieszkańca, zorganizowany przez dziennik „Rzeczpospolita”

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Nagrody i wyr nienia1

  2008r. 2006 - 2010

  • Nagroda w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Polskie Radio Katowice „Zielonym do góry czyli lato w plenerze”

  • Wyróżnienie „Najlepsze hale sportowe” - ranking „Gazety Wyborczej”

  • Certyfikat „Grunt na medal” dla terenu inwestycyjnego przy drodze krajowej nr 1 o powierzchni 2,87 ha - konkurs organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych

  • wyróżnienie i tytuł „INWESTOR NA MEDAL” - konkurs „Budowniczy Polskiego Sportu” organizowany przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej, pod patronatem Prezesa PKOL, PZPN

  Nagrody i wyróżnienia

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Nagrody i wyr nienia2

  Nagrody i wyróżnienia 2006 - 2010

  2009r.

  I miejsce i tytuł „EkoGmina 2009” - konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kategorii gmin poniżej 20 tys. mieszkańców

  2010r.

  68 miejsce w Polsce, w kategorii gmin wiejskich – ranking Politechniki Warszawskiej „Samorząd zrównoważonego rozwoju”

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Nagrody i wyr nienia3

  Nagrody i wyróżnienia 2006 - 2010

  Podsumowanie kadencji 2006-2010


  Dzi kuj za uwag

  Dziękuję za uwagę 2006 - 2010

  Gabriela Placha - Zastępca Wójta Gminy

  Opracowanie prezentacji:

  Gabriela Placha - Zastępca Wójta Gminy

  Maria Ożarowska - Sekretarz Gminy

  Tomasz Kloc - Informatyk

  Zdjęcia:

  Archiwum Urzędu Gminy

  Kolekcja Pana Andrzeja Siudego

  Podsumowanie kadencji 2006-2010