Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara online
Download
1 / 43

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 1078 Views
 • Uploaded on

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE. Oleh : BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM), KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) . SSDM ONLINE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MANUAL PENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE' - arav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Manual penggunaan sistem salahlaku disiplin murid secara online

MANUALPENGGUNAAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID SECARA ONLINE

Oleh :

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM),

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)


Ssdm online
SSDM ONLINE

 • Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan.

 • Melaksanakan beberapa tugas seperti:

 • Merekod kes-kes salahlaku murid

 • Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah

 • Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku


Laman utama ssdm online
LAMAN UTAMA SSDM ONLINE

Wajibmenggunakanpelayar/browser Internet Explorer (IE) versi 7 keatas.

http://apps.moe.gov.my/ssdm

Log masuk/Log In sistem

Emeladuan SSDM sekiranyaterdapatmasalahatauaduanberkenaansistem


Id dan katalaluan ssdm online
ID dan KATALALUAN SSDM Online

 • ID dan katalaluan buat masa ini adalah seperti di bawah. Katalaluan generik ini adalah hanya untuk tujuan LATIHAN/PERMULAAN sahaja. Fungsi/Menu pertukaran katalaluan telah disertakan dalam sistem untuk pengguna ubah katalaluan masuk sistem.

 • Melalui fungsi pertukaran katalaluan, katalaluan yang diubah akan dihantar ke emel pengguna untuk rujukan sekiranya terlupa. Pengguna juga boleh hubungi pegawai SSDM di JPN/Bahagian untuk mengetahuinya.

 • ID : [KOD SEKOLAH]

 • KATALALUAN : DISP[KOD SEKOLAH]

  Contoh :

 • ID: YBA0001

 • KATALALUAN: DISPYBA0001
Contoh bagaimana print screen
Contoh bagaimana print screen

 • Fungsi ‘print screen’ berbeza

  mengikut keyboard anda.


Tahap level sekolah
Tahap/ Level Sekolah

 • Menyediakan 6 menu utama;

 • Menu diklikapabilaselesaimenggunakansistem.


Carian murid

MAKLUMAT MURID

Carianmurid

Klik untuk

papar maklumat

Klik untuk

kemaskini

maklumat

Klik untuk backup

data murid

sekiranya pindah keluar


MAKLUMAT MURID

 • Murid Semasa

  - Paparmurid yang beradadisekolahtersebut:

  i)muridsemasa

  ii)murid yang telahberpindah

  - Tindakan yang bolehdilakukan:

  i)PaparMaklumat Murid

  ii)PengemaskinianMaklumat Murid

  iii)Backup/Simpanrekodkesdanmaklumatmuridtersebutsebagai backup sekiranyamuridberpindahkeluardarisekolah.

  iv)PaparKes – paparkesmuridtersebutsekiranyaada,jikamuridtersebuttiadarekodmaka ‘TiadaKes’ akandipaparkan.

  v)TambahKes – untukmasukkanrekodsalahlakumuridtersebut.

  vi) Hapus – Menghapuskan/Padammuridtersebut, digunakansekiranyasalahmasukmurid


Murid semasa
Murid Semasa

Klik untuk

papar maklumat

Klik untuk

kemaskini

maklumat

Hapus /Padam Murid

Klik untuk

backup

data murid

sekiranya

pindah keluar

Bermakna murid ini tiada kes

Papar kes yang dilakukan

Tambah kes baru
Tambah kes
TAMBAH KES

 • Tujuan untuk menambah/merekod,mengemaskini salahlaku murid.


Papar kes

Sekiranya murid ini telah ada

rekod kes yang dimasukkan

ke sistem sebelum ini

PAPAR KES

 • Tujuan untuk papar rekod kesalahan murid dan juga boleh terus Tambah Kes dengan menekan butang ‘Tambah Kes’

Klik pada kesalahan untuk papar perincian kesalahan tersebut

Klik jika mahu tambah rekod kesalahan bagi murid ini


Pengemaskinian rekod kes yang telah dimasukkan
Pengemaskinianrekodkes yang telahdimasukkan

Klik untuk mengemaskini kes/rekod tersebut


Maklumat murid
MAKLUMAT MURID

 • Tambah Murid Baru

  - Submenu ini disediakan sekiranya terdapat penambahan murid bagi sekolah tersebut iaitu sekiranya murid yang dicari tiada dalam sekolah anda (telah cari di Carian Murid atau telah semak di Murid Semasa)pada sistem.

  - Carian perlu dilakukan terlebih dahulu (di Carian Murid/Murid Semasa), kerana kemungkinan murid tersebut telah ada dalam pangkalan data kami tetapi berada di sekolah lain/negeri lain.

  - Masukkan maklumat wajib iaitu yang bertanda *. Walaubagaimanapun semua medan/perkara perlu dilengkapkan/dikemaskini


Cari murid dahulu sekiranya telah ada dalam sistem
Carimuriddahulusekiranyatelahadadalamsistem

-Paparkanmuridmengikutcarian yang telahdilakukan. Murid yang dipaparadalah yang beradadisekolah lain (kemungkinanmuridpindahmasuk)


Jika murid yang ingin ditambah masuk tiada dalam sistem
Jikamurid yang inginditambahmasuktiadadalamsistem

Jikatiadadalamsenarai

Klikuntuktambahmurid


Sekiranya kemasukan murid

ini atas dasar ‘Rayuan Semula

(dibuang dari sekolah lain

dan masuk ke sekolah ini),

maka pilih Rayuan Semula.

Jika tidak, pilih Bukan

Rayuan Semula


Selepas klik tambah
Selepasklik ‘TAMBAH’

Ahmad

AKA1234

Klik untuk masukkan

rekod kes bagi murid ini


MAKLUMAT SEKOLAH

 • Tujuan untuk mengemaskini maklumat sekolah pengguna tersebut, seperti alamat, daerah, nama guru besar dan sebagainya.

 • Sila kemaskini sekiranya terdapat pembetulan pada jenis kategori sekolah.

 • Setiap kekotak alamat hanya dapat mengisi sebanyak 30 aksara sahaja.Kategori kes yang disediakan ssdm
KATEGORI KES yang disediakan SSDM


Perincian bagi kategori kes
PERINCIAN bagi KATEGORI KES


Sekiranya kes yang hendak direkod tiada dalam senarai
Sekiranya kes yang hendak direkod tiada dalam senarai

 • Sekiranya perkara ini berlaku, maka boleh pilihKategori Kes : Q-Tiada dalam senarai

Cari dahulu sekiranya

Jenis kesalahan yang ingin dimasukkan telah disenaraikan di bawah kategori Q-Tiada dalam senarai


Tatacara kemasukan rekod ponteng
Tatacara kemasukan rekod PONTENG

 • Bagi kes ponteng, tatacara kemasukan mengikut yang telah dipersetujui pihak kementerian adalah seperti bahan edaran (tatacara key in rekod ponteng).

 • Bagi PONTENG SEKOLAH, setelah siasatan dan betul-betul terbukti murid ponteng dan disahkan oleh pengetua beserta surat amaran ponteng, maka barulah direkod ke sistem.

 • Contoh masukkan rekod ponteng ke sistem adalah seperti berikut:


Kes 1 ponteng berturut
KES 1: Ponteng berturut

 • Jumlah hari ponteng: 3 hari = amaran 1,10 hari=amaran 2,17 hari=amaran 3,31 hari=amaran 4/buang sekolah


Kes 2 ponteng tak berturut
KES 2: Ponteng tak berturut

 • Jumlah hari ponteng: 10 hari = amaran 1, 20 hari=amaran 2, 40 hari=amaran 3, 60 hari=amaran 4/buang sekolahPaparan statistik keseluruhan salahlaku bentuk graf
Paparan statistik keseluruhan salahlaku bentuk graf

Klik pada carta atau rujukan kesalahan untuk melihat bilangan lelaki dan perempuan yang terlibat kesalahan tersebut


Laporan bentuk cetakan

Silapilihsalahsatudarijenislaporan yang telahdisediakan.

Silapilihtempohlaporan yang ingindijana


Paparan laporan bentuk cetakan
Paparan laporan bentuk cetakan

Laporan boleh disimpan dalam bentuk pdf,excel atau terus mencetaknya dalam format paparan ini.


Mencetak laporan
MENCETAK LAPORAN

Hasilcetakanadalahsepertipaparandisistem


Muat turun
Muat Turun

 • Fungsi muatturun bertujuan memuatturun data salahlaku sekolah tersebut dalam bentuk excel.

 • Boleh digunakan sekiranya ingin mautnaik ke sistem lain atau e-disiplin.Pengesahan sekolah tiada kes

 • Pengesahan bagi status kes salah laku bagi sekolah tersebut harus dilakukan sekiranya tiada kes bagi suatu tempoh tertentu (memang tiada kes bagi suatu tempoh tertentu cthnya; dalam seminggu, tertakluk kepada penetapan JPN atau Bahagian).

 • Tempoh yang telah dipilih untuk lakukan pengesahan tersebut menunjukkan bahawa sepanjang tempoh tersebut sekolah itu tiada kes salah laku.

 • Setelah klik butang ‘Seterusnya’, pengguna diminta untuk klik butang ‘Diakui Sah’ untuk mendapat kepastian pengguna berkenaan maklumat tersebut.


Pengesahan sekolah tiada kes

 • Senarai rekod pengesahan yang pernah dibuat dipapar di bahagian bawah.Pengesahan tiada kes yang tidak berjaya
Pengesahan tiada kes yang tidak berjaya

 • Sekiranya terdapat kes dalam tempoh waktu pengesahan tiada kes dibuat,maka proses pengesahan tersebut tidak akan dilaksanakan oleh sistem sehingga rekod kes itu dipadam terlebih dahulu.

  Cthnya:

 • Terdapat kes pada 3/5/2011

 • Guru disiplin melakukan pengesahan tiada kes dlm tempoh 1/5/2011 hingga 5/5/2011.

 • Sistem akan paparkan pernyataan:

01 / MEI / 11

05 / MEI / 11 .


Hadapi masalah teknikal
HadapiMasalahTeknikal

 • Sila hubungi pegawai SSDM,Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM,KPM) di talian 03 8884 3664/3661/3862

 • ATAU

 • Emel maklumat diri,no telefon bimbit anda beserta aduan masalah (print screen masalah atau error sistem) ke

  [email protected]


ad