t cniques culturals n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÈCNIQUES CULTURALS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÈCNIQUES CULTURALS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

TÈCNIQUES CULTURALS - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

TÈCNIQUES CULTURALS. Fonaments de l’educació sociocomunitària ÁLVAREZ, I.; CRESPO, E.; DURÁN, N.; FERNÁNDEZ, M.; MOLERO, A.; MORA, A. 1. Dimensions de l’ASC . Educativa: denominador comú Millora de la qualitat de vida Finalitats ( Caride , 1985 y Calvo, 2002)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÈCNIQUES CULTURALS' - arama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t cniques culturals

TÈCNIQUES CULTURALS

Fonaments de l’educació sociocomunitària

ÁLVAREZ, I.; CRESPO, E.; DURÁN, N.; FERNÁNDEZ, M.; MOLERO, A.; MORA, A.

1 dimensions de l asc
1. Dimensions de l’ASC
 • Educativa: denominador comú
  • Millora de la qualitat de vida
  • Finalitats (Caride, 1985 y Calvo, 2002)
   • Alliberament, participació i democràcia cultural, innovació, transformació social, identitat cultural, creativitat col·lectiva, desenvolupament autònom i integral.
  • Objectius
   • Canvi d’actituds, assimilació de valors, incorporació d’hàbits d’aprenentatge, desenvolupament de la creativitat.

Pose Porto, 2006

1 dimensions de l asc1
1. Dimensions de l’ASC
 • Social: filosofia motivadora
  • La societat s’ha de transformar per:
   • Minimitzar la desigualtati
   • Alliberar-se de la injustícia
  • Com?
   • Des de la consciència que cal canviar la realitat
   • A través d’una acció col·lectiva i organitzada
   • Mitjançant la participaciódirecta en l’acció
  • On?
   • En comunitats que necessiten una millora global de la qualitat de vida

Pose Porto, 2006

1 dimensions de l asc2
1. Dimensions de l’ASC
 • Cultural: art a l’abast de tothom
  • Concepte ampli més proper al de cultura popular
   • Imaginada i creada en la quotidianitat
   • No vinculada només a l’art sinó també a valors, hàbits i actituds socials
   • Reforça la identitat i els sentiments i valors de pertinença al grup (Calvo, 2002)

La cultura se crea día a día,

en la mejorimaginación de la cotidianidad

Pose Porto, 2006

2 qu s la cultura
2. Què és la cultura?
 • És una activitat processual
  • Es desenvolupa en diferents àmbits
   • Intel·lectual, social, simbòlic, relacional, creatiu, axiològic
  • Té un potencial expressiu i comunicatiu
  • Assumeix el conflicte i la contradicció
  • És un recurs pel desenvolupament comunitari

Pose Porto, 2006

3 hist ria
3. Història
 • L’interès per la cultura a Europa
 • Producció, intercanvi i utilització de significats en la vida quotidiana
 • Cultura i desenvol. cultural = nucli de tot procés de desenvol. sostenible
 • De la cultura economicista a la cultura constructivista
3 hist ria1
3. Història
 • Arribada del DCC a Catalunya
  • Implementació de processos comunitaris a través de l’art
   • Austràlia, Anglaterra, Mèxic, Canadà = pioners
  • Llatinoamèrica: iniciatives d’Augusto Boal
  • Inspirat en experiències anglosaxones
   • Community Cultural Development (Austràlia, 70’s)
   • Community Art Centers (Regne Unit)
   • Communities Arts Networks (Estats Units)
  • Necessitats = exigència de canvis
   • Situacions d’opressió, de desigualtat, de marginalitat, discriminació, etc.
4 l animaci cultural creadora
4. L’animació cultural creadora

L’ACC consisteix a estimular de manera tècnica als individus per tal que esdevinguin agents actius “creadors de la cultura”.

 • Cultura = producte de l’expressió creadora
 • Vincle evident entre cultura i creativitat
  • Cultura
   • Lletres, arts, expressió del jo, expressió multimèdia, història recreada
  • Creativitat
   • Variació, originalitat, imaginació, fantasia, inventiva

De Prado Díez, 1999

4 l animaci cultural creadora1
4. L’animació cultural creadora
 • Principis universals
  • Felicitat
  • Comoditat economitzadora
  • Perseverança
  • Llibertat i autonomia
  • Identitat
  • Pluralitat i flexibilitat
  • Contradicció i síntesi creadora
  • Creativitat
  • Expressió total
  • Intimitat

De Prado Díez, 1999

4 l animaci cultural creadora2
4. L’animació cultural creadora
 • Llenguatges creatius
  • Llenguatge i expressió lingüística literària
  • Llenguatge i expressió sonora-musical
  • Llenguatge i expressió plàstica-icònica
  • Llenguatge i expressió corporal
  • Llenguatge simbòlic-matemàtic
  • Creació tecnològica
  • Llenguatge total integrat

De Prado Díez, 1999

4 l animaci cultural creadora3
4. L’animació cultural creadora
 • La creativitat en la dinamització cultural

De Prado Díez, 1999

5 t cniques a trav s de casos reals
5. Tècniques a través de casos reals
 • Experiències culturals
  • Art visual a Argentina
  • Aprenentatge musical comunitari
  • TIC i desenvolupament comunitari
6 art visual a argentina
6. Art visual a Argentina
 • Característiques
  • Estimulació del diàleg entre la gent del carrer = donar veu a tothom
  • Recuperació de la creativitat
  • Generació de noves cultures de desenvolupament polític
  • Creixement de la ciutadania = més crítica, més conscient, més activa
  • Explotació d’espais públics
  • Participació de diversos col·lectius en les intervencions
6 art visual a argentina1
6. Art visual a Argentina
 • GAC (Grupo de ArteCallejero, 1997)
  • Grup d’art visual  accions de caire polític
   • Recursos que donen suport al discurs parlat
   • Donen veu al públic perquè s’alliberi d’emocions
  • Lluiten per un justícia històrica
   • Castigar als culpables i còmplices de la repressió militar
  • Evidencien la repressió dels governs democràtics
  • Intervencions:
   • Docentesayunando (escola pública)
   • Cartelesviales (denúncia centres cladestins de detenció)
   • Invasión (crítica a la globalització)
   • Aquí vivengenocidas (memòria històrica i justícia)
6 art visual a argentina2
6. Art visual a Argentina
 • Periferia (2002)
  • Accions de caire social, històric, filosòfic i polític
  • Finalitats:
   • Recrear la memòria col·lectiva (reflexió)
   • Reformar la identitat nacional (interès pels problemes ètics i socials)
  • Intervencions:
   • Sinpalabras (la globalitat els fets)
   • Arqueologia de la memòria (desenterrar fets històrics, creació d’identitat)
   • Testigo (imatges de revoltes + enquestes)
7 aprenentatge musical comunitari
7. Aprenentatge musical comunitari
 • Característiques
  • Música = mitjà i mètode educatiu
   • Transformar, divertir, emancipar, resoldre conflictes
  • Usos = terapèutics, d’oci, reivindicació social, resposta social, justícia
  • Explícitament
   • Aprenentatge musical (instruments, percussió, vocal, solfeig, improvisació)
  • Implícitament
   • Cooperació, treball en equip, evasió musical, cohesió comunitària, compromís, responsabilitat, motivació, participació activa
  • Destinataris de diversos col·lectius
8 tic i desenvolupament comunitari
8. TIC i desenvolupament comunitari
 • Característiques
  • Les TIC faciliten:
   • Compartir, participar, interactuar, desenvolupar la capacitat de decisió, pertànyer a una comunitat, tenir un espai per expressar amb llibertat el pensament, desenvolupar la voluntat d’aportar i de reconèixer.
  • A nivell comunitari suposa:
   • Apropar la cultura a les persones i a la gestió cultural
   • Generar continguts col·lectius amb un gran valor cultural
   • Afavorir la circulació d’informació, saber i coneixements

Les TIC generen espais per a la creació conjunta de coneixements, el treball cooperatiu a distància i la publicació a escala mundial de continguts diversos.

8 tic i desenvolupament comunitari1
8. TIC i desenvolupament comunitari
 • Punt Òmnia
  • Què és?
   • Un programa de la Generalitat orientat a la inclusió i la participació a través de les TIC en pro de la cohesió social.
  • Què pretén?
   • Crear espais socialitzadors, d’acollida, de relació, formació, informació i participació en la comunitat on es promogui l’adquisició de coneixement compartit.
   • Impulsar la participació, l’autonomia i la vinculació dels usuaris amb la comunitat.
   • Facilitar la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la convivència.
8 tic i desenvolupament comunitari2
8. TIC i desenvolupament comunitari
 • Punt Òmnia
  • Què ofereix?
   • Espais, equipaments, maquinari i programes informàtics d’ús públic i comunitari
   • Suport d’un professional dinamitzador i orientador
  • Quines són les línies d’actuació?
   • L’ús comunitari
   • L’ocupabilitat
   • La formació
  • Qui són els destinataris?
   • Qualsevol persona i, més concretament, els col·lectius en risc
8 tic i desenvolupament comunitari3
8. TIC i desenvolupament comunitari
 • Punt Òmnia

Aquí he conocido a personas de diferentespaïses y he podidocomunicarme con ellasverbalmente y por Internet. Ramona Dofani Sosa, 56 anys

9 t cniques culturals
9. Tècniques culturals
 • Trets comuns
 • Tècniques socials, preventives i educatives
 • Donen una resposta creativa a les necessitats individuals i col·lectives
 • Creen escenaris = espais socialitzadors
 • Tècniques participatives que afavoreixen:
  • La inclusió i la cohesió social, el treball en equip, la cooperació de la comunitat i la resolució de conflictes
 • Contribueixen a l’enfrontament de les desigualtats facilitant l’accés a la informació
  • + capital cultural  + autoestima  + participació  + integració en la societat
9 t cniques culturals1
9. Tècniques culturals
 • Trets comuns
 • Promouen la creació conjunta de coneixement mitjançant intervencions socialitzadores, inclusives i transferidores de valors.
  • L’art com a vehicle de transferència de valors
 • Fomenten l’enfortiment i la construcció de la comunitat i la seva identitat.
 • Aposten per una ciutadania crítica i responsable amb el passat, el present i el futur
 • Es tracta d’accions de difusió, promoció i creació cultural col·lectiva
10 bibliografia general
10. Bibliografia general
 • CASACUBERTA, D. et al. (2011). Acción cultural y desarrollocomunitario. Barceona: Graó.
 • DE PRADO DÍEZ, D. (1999). Principios y procesos en la animación sociocultural. En: 1os Encontros. Cultura e Concellos. Galicia: Consello da Cultura Gallega.
 • POSE PORTO, H. M. (2006). La cultura en las ciudades. Un quehacercívico-social. Barcelona: Graó, pp. 17-46.
conviv ncia i conflictes
Convivència i conflictes
 • Accions culturals per la convivència
 • En les interaccions quotidianes es generen conflictes.
 • Els conflictes són part de la naturalesa humana.
 • Els conflictes són potencials motors de canvi.
 • El diàleg i la creativitat faciliten la resolució constructiva, positiva i pacífica dels conflictes.
 • Les tècniques culturals ofereixen recursos per a la gestió de la convivència.
 • L’art = llenguatge participatiu facilitador de l’apropament i el coneixement de l’altre a través de la creació conjunta.
c asa carrer pla a
casa-carrer-plaça
 • Alex Carrascosa
  • Artivista = artista plàstic, investigador militant i performer
  • Colaborador al Centre d’Investigació per la Pau Gernika Gogoratuz
  • Confundador del col·lectiu Artamugarriak
  • Coinspirador de la iniciativa BatzART!
  • Des de 2004 treballa en el desenvolupament del DIA-TEKHNE o diàleg a través de l’art
c asa carrer pla a1
casa-carrer-plaça
 • Diàleg a través de l’art
 • Metodologia que consisteix a:
 • Activació d’espais estètics de confluència i relació (trobada, diàleg, dissens o consens)
 • Gestió dels dits espais a través de dues variables:
 • La Plàstica Relacional = de l’expressió individual a la sinergia col·lectiva
 • El BatzART o AssambleaCreAtiva= representació personal figurada i interrelació transformadora amb el grup, comunitat o emplaçament
10 webgrafia d inter s
10. Webgrafia d’interès
 • ARTAMUGARRIAK. Una iniciativa artística para apoyar el proceso de paz y la democracia participativa. (2011). URL: http://www.artamugarriak.org [darrera consulta: desembre de 2011]
 • Comité Vasco de ACNUR. (2008) DarfurVisible. URL: http://www.darfurvisible.org/alternativas/articulo.php?uuid=54 [darrera consulta: desembre de 2011]
 • Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz. (2011) URL: http://www.gernikagogoratuz.org/ [darrera consulta: desembre de 2011]