Nya malmsj skola och f rskola h llbar utveckling
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

Nya Malmsjö skola och förskola – Hållbar utveckling!. Solfångare och solceller. Kompostanläggning och Återvinning. LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten). Gröna tak - Sedumtak. Faktaruta. LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nya malmsj skola och f rskola h llbar utveckling

Faktaruta

LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten)

Inom hela Malmsjö skola gäller LOD dvs att vi tar hand om dagvattnet lokalt och inte släpper ut det i dagvattensystemet eller i sjöar/vattendrag direkt.  

Det vi har gjort för att följa "LOD" inom projektet är följande:

·         Sedumtakt (Vegtech) på förskolan

·         Minimerat hårdgjorda ytor dvs asfaltsytor och maximerat gräsytor som tar upp vattnet och leder det ner i marken dvs utökar infiltrationen ner till grundvattnet.

·         Perkulationsmagasin - Ett flertal perkulations-/ infiltrationsmagasin har byggts inom området. Dessa har samma syfte som en gräsyta men kan ta emot en större mängd vatten åt gången. Tekniken innebär i stora drag att det vatten som kommer i ledningar från hårdgjorda ytor och från tak landar i dessa magasin. Magasinen samlar vattnet och medför att vattnet kan infiltreras genom jorden och ner till grundvattnet. Det är endast vid stora vattenmängder då magasinen inte klarar av att ta hand om allt vatten som vattnet går orenat ut till sjöar och vattendrag. Dock inträffar detta väldigt sällan.  

Källsortering och Kompostanläggning

Kompostanläggningen är placerad utanför köket och skall ta hand om matrester enbart. Resterande sopor går till övrig sopsortering i soprummet. Vad man kort kan säga är att allt matavfall mals ner i komposten till mindre fraktioner och förmultnas/blir till jord. Denna "jord" kommer sedan hämtas eller tas om hand lokalt av skolan själva eller av grannar för egen odling etc.

Solfångar och solceller

På södra taket husen kommer vi att placera solfångare och solceller under glastakpannor. Dessa glastakpannor är helt tranparanta vilket medför maximal solenergi ner till solfångarna kontra cellerna. Solfångare är ett vattenburet system som värmer upp vatten som i sin tur landar i ackumulatortankar nere i undercentralen. Solcellerna kommer att omvandla solenergi till elektricitet. Elen kommer att nyttjas både av skolan själva som säljas ut mot nätet vid överproduktion.


Nya malmsj skola och f rskola h llbar utveckling

I Sveriges bästa skola har vi idéer som kvalitet!

Individuellt ansvar Kreativitet Kommunikation Samarbete

EDUCREATION

KREATIVT LÄRANDE I EN ANPASSAD OCH SPÄNNANDE MILJÖ

RÖRELSE

OCH

HÄLSA

SAMVERKAN

MED

OMVÄRLDEN

OCH

NÄRINGSLIVET

Miljömedvetna Malmsjö med en naturvetenskaplig inriktning

Fadderföretag Lärling/Prao Tellus Art Kompostering Återvinning 1-16 perspektiv Friluftsliv

Intressegrupper Snilleblixtar/Finn Upp Nätverk Föreläsare Kreativitet Tematiskt arbete

Alla barn är lika mycket värda!

1-16 års perspektiv!

Nya malmsj skola och f rskola h llbar utveckling

Bygga nätverk och vänskap för utbyte och kompetens tema Miljö

Skolor, politiker och organisationer
Nya malmsj skola och f rskola h llbar utveckling

Malmsjö skolas elevteckningar representerade i EU-paviljongen

på klimatkonferensen i Köpenhamn


Nya malmsj skola och f rskola h llbar utveckling

”Miljöarbete är ett sätt att vara, tänka och agera, utifrån Naturvetenskaplig kunskap, inom hela skolan - ALLTID”

M M M

Miljö Medvetna Malmsjö skola