Download
euro walut zjednoczonej europy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Euro walutą zjednoczonej Europy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Euro walutą zjednoczonej Europy

Euro walutą zjednoczonej Europy

210 Views Download Presentation
Download Presentation

Euro walutą zjednoczonej Europy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Euro walutą zjednoczonej Europy Autorzy: Patryk Stawik Jan Maciejewski Mateusz Tatarek

 2. Historia EURO • W 1994 roku, w Madrycie została nadana jej nazwa. Jest ona niczym innym jak wspólną walutą dla wielu krajów. Krajów tych jest 17 i tworzą one wspólnie strefę euro w Unii Europejskiej. DOKŁADNA HISTORIA EURO

 3. Niemcy Malta Kraje w strefie euro Francja Grecja Austria Słowenia Włochy Estonia Portugalia Hiszpania Finlandia Belgia Luksemburg Holandia Irlandia Aby przejść do konkretnych informacji o kraju kliknij na jego nazwę. Słowacja

 4. Niemcy w strefie euro • W Niemczech znajduje się Europejski Bank Centralny.EBC jest bankiem centralnym Unii Europejskiej i w tym charakterze odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii. Euro zastąpiło markę niemiecką w 2002 roku. Powrót do spisu krajów

 5. Francja w strefie euro • Przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro zastąpiło frank francuski w 2002 roku. Awersy francuskich monet euro wybrała specjalna komisja spośród 1200 zgłoszonych wzorów. Monety 1 i 2 euro przedstawiają drzewo wbudowane w sześciokąt.10, 20 i 50 centów przedstawiają wizerunek siewczyni w czapce frygijskiej.1, 2 i 5 centów przedstawiają portret Marianny. Autorką projektu jest FabienneCourtiade Powrót do spisu krajów

 6. Austria w strefie euro Austria wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Austrii zastąpiło szylinga austriackiego. Rewersy austriackich monet euro zaprojektował Josef Kaiser. Projekty są pogrupowane tematycznie w 3 serie. Monety od 1 do 5 centów przedstawiają wybrane alpejskie kwiaty. Monety od 10 do 50 centów ukazują architekturę Wiednia, a na monetach 1 i 2 euro ukazani są znani Austriacy. Powrót do spisu krajów

 7. Włochy w strefie euro Włochy przyjęły euro 1 stycznia 2002 roku. Euro we Włoszech zastąpiło lira włoskiego. Awersy włoskich monet euro promują włoską kulturę i nie zawierają żadnych oficjalnych symboli narodowych. Wzorowano się na arcydziełach słynnych artystów oraz zabytkach. Powrót do spisu krajów

 8. Portugalia w strefie euro Portugalia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Zamieniając eskudo portugalskie na euro. Awersy portugalskich monet euro wykonano według projektu Victora ManualaFernandesados Sando, zainspirowanego przez historyczne symbole oraz pieczęcie pierwszego króla Portugalii Alfonsa I Zdobywcy Powrót do spisu krajów

 9. Hiszpania w strefie euro Hiszpania weszła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Hiszpanii zastąpiło pesetę hiszpańską. Rewersy hiszpańskich monet euro: 1 i 2 euro przedstawiają obecnie panującego króla, Jana Karola I. 10, 20 i 50 centów przedstawiają Miguela de Cervantesa, autora Don Kichota 1, 2 i 5 centów przedstawiają katedrę w Santiago de Compostela. Powrót do spisu krajów

 10. Finlandia w strefie euro Finlandia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Finlandii zastąpiło markę fińską. Awersy fińskich monet euro nawiązują do motywów wykorzystywanych na dawnym bilonie waluty narodowej tego kraju. Wybijane są w Mennicy Fińskiej w Helsinkach. Powrót do spisu krajów

 11. Belgia w strefie euro Belgia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Przez euro w Belgii został zastąpiony frank belgijski. Wszystkie awersy belgijskich monet euro przedstawiają obecnie panującego króla Alberta II. Podobnie jak na większości z innych krajów, wizerunek otacza dwanaście gwiazd. Dodatkowo z prawej strony umieszczono monogram monarchy. Autorem projektu jest Jan Alfons Keustermans. Powrót do spisu krajów

 12. Luksemburg w strefie euro Luksemburg przystąpił do strefy euro 1 stycznia 2002 roku zamieniając frank luksemburski na euro. Wszystkie awersy luksemburskich monet euro przedstawiają profil obecnie panującego wielkiego księcia Henryka oraz słowo Lëtzebuerg, nazwę państwa w języku luksemburskim. Powrót do spisu krajów

 13. Holandia w strefie euro Holandia wstąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku zamieniając guldena holenderskiego na euro. Wszystkie awersy holenderskich monet euro przedstawiają wyidealizowany profil obecnie panującej monarchini Beatrix. Powrót do spisu krajów

 14. Irlandia w strefie euro Irlandia dołączyła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. W Irlandii funta irlandzkiego zastąpiło euro. Na wszystkich awersach irlandzkich monet euro umieszczono godło tego kraju oraz słowo ÉIRE – nazwę wyspy w języku irlandzkim. Powrót do spisu krajów

 15. Słowacja w strefie euro Słowacja weszła do strefy euro 1 stycznia 2009 roku zamieniając korony słowackie na euro. Rewersy monet euro bitych na Słowacji: 1 i 2 euro przedstawiają godło Słowacji 10, 20 i 50 centów przedstawiają Zamek Bratysławski 1, 2 i 5 centów przedstawiają górę Krywań w Tatrach Wysokich Powrót do spisu krajów

 16. Malta w strefie euro Malta przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2008 roku. Euro na Malcie zastąpiło lirę maltańską. Awersy monet euro bitych dla Malty: 1 i 2 euro przedstawia krzyż maltański 10, 20 i 50 centów przedstawiają godło Malty 1, 2 i 5 centów przedstawiają świątynie Mnajdra Powrót do spisu krajów

 17. Grecja w strefie euro Grecja przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2002 roku. Euro w Grecji zastąpiło drachmę grecką. Rewersy monet euro bitych w Grecji: 2 euro przedstawia scenę z mitologii greckiej: Bóg Zeus, przybrawszy postać byka uprowadza Europę, młodą kobietę, w której się zakochał. 1 euro przedstawia sowę, symbol mądrości Ateny 50 centów przedstawia EleftheriosaVenizelosa, siedmiokrotnego premiera i reformatora 20 centów przedstawia JoannisaKapodhistriasa, pierwszego prezydenta 10 centów przedstawia RigasaWelestinlisa greckiego rewolucjonistę 5 centów przedstawia współczesny tankowiec dalekomorski 2 centy przedstawia korwetę z początku XIX wieku, typ okrętu wprowadzony podczas greckiej wojny o niepodległość 1 cent przedstawia trierę, okręt z V wieku p.n.e. Powrót do spisu krajów

 18. Słowenia w strefie euro Słowenia dołączyła do strefy euro 1 stycznia 2007 roku. Euro na Słowenii zastąpiło tolary słoweńskie. Awersy słoweńskich monet euro: 2 euro przedstawia profil France Prešerena oraz pierwsze słowa hymnu Słowenii 1 euro przedstawia Primoža Trubara 50 centów przedstawia górę Triglav 20 centów przedstawia konie lipicańskie 10 centów przedstawia nigdy niewybudowany fragment parlamentu, zwany Katedrą Wolności 5 centów przedstawia obraz Siewca, pędzla Ivana Grohara 2 centy przedstawiają kamień książęcy 1 cent przedstawia bociana, jest to motyw, który występował na obowiązujących wcześniej tolarach Powrót do spisu krajów

 19. Estonia w strefie euro 1 stycznia 2011 roku do strefy euro wstąpiła Estonia zamieniając korony estońskie na euro. Wszystkie monety przestawiają mapę Estonii oraz napis Eesti – nazwę państwa w języku estońskim. Powrót do spisu krajów

 20. Dokładna historia strefy euro • Pierwsze plany utworzenia Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. XX wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano plan wprowadzenia wspólnej waluty, a w 1979 roku powstał Europejski System Walutowy. W 1986 ECU zostało trzecią walutą na świecie, w której emitowano obligacje międzynarodowe. • Genezy euro jako jednolitej waluty Unii Europejskiej należy szukać w historii Unii Europejskiej oraz w historii światowej gospodarki. Z jednej strony, w 1968 roku nastąpiła realna integracja gospodarcza w postaci unii celnej, z drugiej strony upadek systemu kursu walutowego doprowadził do zbyt mocno zmieniających się kursów walut, który w opinii polityków osłabiał handel. • W 1970 roku po raz pierwszy została skonkretyzowana idea europejskiej unii walutowej. W tak zwanym planie Wernera luksemburski premier Pierre Werner wypracował, wraz z ekspertami Unii Gospodarczej i Walutowej, ideę jednolitej waluty. Projekt ten poniósł fiasko z powodu upadku systemu z BrettonWoods. Ostateczna decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej zapadła w ramach traktatu z Maastricht, który powoływał do życia Unię Gospodarczą i Walutową. • W grudniu roku 1995 w Madrycie wspólnej walucie nadano nazwę euro. Ustanowiono też system TARGET – system automatycznych przeliczeń walut narodowych na euro. • 1 stycznia 1999 roku nastąpiła inauguracja euro w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach (bez Grecji), a od 1 stycznia 2002 wprowadzono tę walutę w formie gotówkowej w dwunastu państwach UE (oprócz Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii). 1 lipca 2002 ostatecznie wycofano z obiegu waluty narodowe 12 państw, które przystąpiły do strefy euro. Rozszerzenie strefy euro nastąpiło do tej pory czterokrotnie: 1 stycznia 2007 przez euro został zastąpiony tolar słoweński, 1 stycznia 2008 funt cypryjski i lira maltańska, 1 stycznia 2009 korona słowacka, a 1 stycznia 2011 korona estońska.

 21. Polska w strefie euro • Od 1 maja 2004 roku Polska uczestniczy w Unii Gospodarczej i Walutowej jednak objęta jest degradacją. Na dzień dzisiejszy nieznana jest data planowanego wprowadzenia euro w Polsce.Do zamiany złotego na euro niezbędna jest zmiana uprawnień NBP określonych w Konstytucji RP.

 22. Korzyści euro • Wyrównanie różnic cenowych między krajami Unii Europejskiej • Turyści nie muszą wymieniać walut • Połączenie rynków kapitałowych  • Przedsiębiorstwo handlujące w krajach UE nie muszą Prowadzić kilku rachunków bankowych z różnymi walutami.

 23. Wady przyjęcia euro • Utrata kursu walutowego • Kraje strefy euro muszą przestrzegać dyscypliny finansów publicznych • Kraje strefy euro muszą także dostosować poziom stóp procentowych do wymogów wspólnotowych

 24. QUIZ o strefie Euro Kiedy były pierwsze plany wprowadzenia unii walutowej ? A. Lata 60 XX wieku B. Lata 70 XX wieku C.1 Stycznia 2002 roku

 25. Jakie państwo wstąpiło do strefy euro 1 stycznia 2007 roku ? A. B. C.

 26. Które z tych państw należy do strefy euro? B. Dania A. Estonia C. Szwajcaria

 27. Kto widnieje na 20 centach w Grecji ? B. RigasWelestinlis A. EleftheriosVenizelos C. JoannisKapodhistrias D. Zeus

 28. KONIEC Dziękujemy za uwagę !!!