de zuiderzeewerken en de deltawerken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Zuiderzeewerken en de deltawerken PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Zuiderzeewerken en de deltawerken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 91

De Zuiderzeewerken en de deltawerken - PowerPoint PPT Presentation


  • 320 Views
  • Uploaded on

De Zuiderzeewerken en de deltawerken. Het Zuiderzeeproject (1920-1968) . Wat was de aanleiding?. Watersnoodramp 1916 Voedseltekorten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Zuiderzeewerken en de deltawerken' - aquene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wat was de aanleiding
Wat was de aanleiding?
  • Watersnoodramp 1916
  • Voedseltekorten tijdens de Eerste Wereldoorlog
slide5

Watersnoodramp van 1916Door een storm in de nacht van 13 op 14 januari 1916 kwamen grote delen van de Zuiderzeekust onder water te staan. De schade was zeer groot, met name in Noord-Holland, en er waren vele doden te betreuren.

slide7

Eerste Wereldoorlog

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland bleef neutraal. De aanvoer van levensmiddelen en veevoer van overzee, met name uit Amerika, ondervond veel hinder  van de Britse blokkade tegen Duitsland en van de Duitse onderzeebootoorlog tegen Groot-Brittannië. Daarom was er behoefte aan landbouwgrond

slide10

Om Nederland in de toekomst minder afhankelijk te maken van het buitenland, moest de eigen voedselproductie worden verhoogd. Dit kon door de Zuiderzeewet. Uitvoering van deze wet zou Nederland niet alleen beter tegen overstromingen beschermen, maar ook duizenden hectaren goede landbouwgrond opleveren.

slide12

Het Zuiderzeeproject bestond uit de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee.

Er waren in het verleden al eerder plannen gemaakt om de Zuiderzee te beteugelen.

slide13

Hendric Stevin: In het Twaalfde Boek van zijn Wisconstich Filosofisch Bedrijf uit 1667, stelde hij voor om "het gewelt en vergif der Noortzee uytter Verenigt Nederlant” te verdrijven

slide29

De Wieringermeer werd een soort proefpolder voor de inrichting van het nieuwe land en de opbouw van een samenleving. De kennis, opgedaan in de Wieringermeer, kon bij de latere, grotere polders worden benut.

slide32

De Afsluitdijk sluit sinds 1932 het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee) af van de Waddenzee en loopt van Den Oever op het voormalige eiland Wieringen (Noord Holland) naar Zurich (Friesland). De waterkering is tweeëndertig kilometer lang en zo'n 90 meter breed, en is een onderdeel van de Zuiderzeewerken ontworpen door Cornelis Lely.

slide41

De Noordoostpolder werd, net als de Wieringermeer, aan het oude land vastgelegd. Door de lage ligging van de nieuwe polders onttrokken zij water aan het vasteland. Verdroging en verzakkingen waren hiervan het gevolg.

slide43

Bij de latere aanleg van Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland heeft men daarom besloten de polders geheel te omringen met een dijk en met randmeren van het oude land te scheiden.

slide44

De Noordoostpolder kreeg een agrarische bestemming.De nieuwe boeren werden streng geselecteerd. Ze kwamen voornamelijk uit Friesland, Noord-Holland, en Zeeland (onder andere uit Walcheren dat in oktober 1944 door de geallieerden onder water was gezet).En later na de watersnood van 1953 boeren van Schouwen-Duiveland, Tholen en Zuid-Beveland.

slide45

Voormalige eilanden

In de Zuiderzee:

Urk en Schokland

slide51

Na inpoldering van de Noordoostpolder

werden op de voormalige zeebodem diverse

Scheepswrakken gevonden

slide54

De droogmaking van Oostelijk Flevoland begon in 1950. Zeven jaar duurde het in totaal: het maken van een ringdijk en het droogmalen van het ingesloten gebied. Met 54.000 hectare land is Oostelijk Flevoland tot op heden de grootste Nederlandse polder.

slide55

In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland was het winnen van landbouwgronden niet langer het voornaamste doel van de inpoldering. Huisvesting en recreatiemogelijkheden voor mensen uit de overbevolkte randstad waren nu belangrijker.

slide58

Twee jaar na de drooglegging van Oostelijk Flevoland begon men met de aanleg van de volgende polder. In het zuidelijk deel van het IJsselmeer werd een nieuwe dijk aangelegd, die aansloot op de dijk rond Oostelijk Flevoland.Na het droogpompen ontstond zo in 1968 Zuidelijk Flevoland.

slide59

Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de Randstad had Zuidelijk Flevoland een grote aantrekkingskracht. Velen verhuisden naar de nieuwe polder. Met name de nieuwe nederzetting Almere groeide in snel tempo, tot 181.092 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS), en de achtste gemeente van Nederland.

slide66

De Markerwaard had in 1980 gereed moeten zijn. Tegen de plannen tot inpoldering rees echter steeds meer verzet en daarom besloot de regering in 1990 om voorlopig van inpoldering af te zien.

slide68

In 1953 werd de Nederlandse bevolking opnieuw gewezen op de kracht van de zee. Op 1 februari van dat jaar vond de Watersnoodramp plaats, een van de grootste overstromingen uit de geschiedenis van Nederland. Hoe kwam deze overstroming tot stand en wat waren de gevolgen?

slide69

Extreem hoog water door springvloed en een noordwesterstorm

om 03.24 uur de hoogste waterstand bereikt: 4,55 meter boven NAP.

slide70

De dijken zijn , onder andere door achterstallig onderhoud niet op deze hoge waterstanden berekend, en om ongeveer 3 uur 's nachts breken de eerste dijken.

slide74

Het duurt een jaar voordat alle

Gebieden weer droog zijn

doelen
Doelen:
  • Dijken op deltahoogte
  • Afsluiten van zeearmen en inhammen
  • Kustlijnverkorting
slide77

De Deltawerken bestaan uit de volgende bouwwerken:

Stormvloedkering Hollandse IJssel (1958)

Zandkreekdam (1960)

Veerse Gatdam (1961)

Grevelingendam (1965)

Volkerakdam (1969)

Haringvlietdam (1971)

Brouwersdam (1971)

Markiezaatskade (1983)

Oosterscheldekering (1986)

Oesterdam (1987)

Philipsdam (1987)

Bathse spuisluis (1987)

Hartelkering (1997)

Maeslantkering (1997)

Van deze drie met pijlen

Aangegeven werken moet je in

Detail iets afweten. Van de

Overige dammen alleen hun

Algemene functie

slide80

De Hollandse IJssel verbindt Rotterdam met de Noordzee. In het geval van een overstroming kan de rivier zijn water moeilijk kwijt, omdat het opkomende zeewater het rivierwater tegenhoudt. Daardoor zou de Hollandse IJssel gemakkelijk buiten haar oevers kunnen treden. Dan zou Zuid-Holland gevaar kunnen lopen. In geval van nood kunnen de schuiven naar beneden gelaten worden

slide84

Brouwersdam

Grevelingendam

slide86

De Oosterscheldekering of

Oosterscheldedam ook wel

Stormvloedkering genoemd

slide87

Er is gekozen voor een hafdoorlatende dam om het

zoutwater-getijde-milieu van de Oosterschelde te behouden.

Vooral de oester- en mosselvissers hebben zout stromend water

Nodig. Wanneer men voor een ondoorlatende dam (veel goedkoper)

gekozen zou hebben, zou het unieke zoutwater-milieu zijn verdwenen.

slide88

De dam is negen kilometer lang, waarvan vier kilometer open en dicht kan. Dit gedeelte van de dam bestaat uit grote betonnen pijlers, van wel 30 tot 40 meter hoog. Tussen die pijlers hangen grote schuiven. Er zijn er 62 in totaal. De schuiven zijn van staal en bijna 42 meter lang.

slide91

Als de Maeslantkering gesloten wordt, zal Rotterdam beschermd worden tegen een hoge waterstand .

In de oorspronkelijke Deltaplannen was geen afsluiting opgenomen van de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg, dit om de havens van Antwerpen en Rotterdam toegankelijk te houden. In plaats daarvan zouden dijken worden aangelegd. Halverwege de jaren '80 van de 20e eeuw bleek echter dat de geplande dijken langs de Nieuwe Waterweg niet hoog genoeg waren om het dichtbevolkte gebied van Zuid-Holland Zuid te beschermen. Het aanleggen van de (verhoogde) dijken zou een bijzonder kostbare zaak worden.