u e e medicinske sestre u radu kabineta za ergometriju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UČE Š ĆE MEDICINSKE SESTRE U RADU KABINETA ZA ERGOMETRIJU PowerPoint Presentation
Download Presentation
UČE Š ĆE MEDICINSKE SESTRE U RADU KABINETA ZA ERGOMETRIJU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

UČE Š ĆE MEDICINSKE SESTRE U RADU KABINETA ZA ERGOMETRIJU - PowerPoint PPT Presentation


  • 180 Views
  • Uploaded on

KCU SARAJEVO KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZAM. UČE Š ĆE MEDICINSKE SESTRE U RADU KABINETA ZA ERGOMETRIJU. AUTOR: SADIKOVIĆ ALMA , PECIKOZA AMRA , MUJEZINOVIĆ RUŽICA. Ergometrija ili stres test je „ močna metoda u pravim ru k ama ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UČE Š ĆE MEDICINSKE SESTRE U RADU KABINETA ZA ERGOMETRIJU' - aquarius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
u e e medicinske sestre u radu kabineta za ergometriju

KCU SARAJEVO

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZAM

UČEŠĆE MEDICINSKE SESTRE U RADU KABINETA ZAERGOMETRIJU

AUTOR:

SADIKOVIĆALMA,

PECIKOZAAMRA,

MUJEZINOVIĆ RUŽICA

slide2

Ergometrijailistres test je „močnametoda u pravimrukama”.

To je važnaneinvazivnadijagnostička metodakojuradimonanašojKlinici.

Testom dokazujemopostojanjelatentnekoronarnebolesti.

Indikacijaza ergo test je sumnjanaanginu pectoris /anamnezauzeta

odpacijenta/, a kontraindikacijesu: ACS, poremećajsrčanogritma,hipertenzija, deformitetidonjihekstremiteta.

slide4

PriradukoristimoaparattipaMarqetesapokretnimtepihom-tredmilom. Opterećenje se vršipo protokolu Bruce-a.

U kabinetuergometrijetimskiradiljekarimedicinska sestra.

Dužnostimedicinske sestre je dapripremiusloveipacijentazapregled / udobneprostorijesaoptimalnomtemperaturom, materijal, Ntg., antiaritmike, antihipertenzive /.

Pacijent bi trebaoimatiodgovarajućuodjećuiobuću, lagan doručak, pomogučnostibezth. Koja bi moglauticatina test / beta blokeri, nitro-preparati, kardiotonici /.

Medicinska sestrapripremapacijentaza test.

slide5

U toku prošlegodinenanašojKliniciurađeno je 1343 ergometrijska testa.

Pretežnosuzastupljenimuškarcistarosnedobiod 30-65 godina.

Oko 40% /600 pacijenata/ je imalopozitivan test, 40-50% je imalohipertenzivnureakciju, a veomamalibrojispitanika je uradilocijeli

test /6%/.

slide6

Kodpozitivnognalazaergometrijskogtestaljekarpacijentaupućujeinvazivnomkardiologukojiindicirainvazivnudijagnostiku.Kodpozitivnognalazaergometrijskogtestaljekarpacijentaupućujeinvazivnomkardiologukojiindicirainvazivnudijagnostiku.

TaKođe, nanašojKlinici u saradnjisaInstitutomza nuklearnumedicinuradimoi scintigrafijumiokarda, gdje se u toku ergometrijskogopterećenjaapliciraradiofarmautik.