Obrada i prikaz
Download
1 / 32

Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof. dr. sc. Mladen Petrove?ki - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof. dr. sc. Mladen Petrovečki. ožujak 2007. Z nanstveno istraživanj e. znanost kao način razmišljanja znanstveno djelovanje privremeno tumačenje hipoteza zaključak provjerljivost tvrdnja obrazloženje znanje. Znanstveni postupci. postavke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof. dr. sc. Mladen Petrove?ki' - aqua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof dr sc mladen petrove ki

Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada

prof. dr. sc. Mladen Petrovečki

ožujak 2007.


Z nanstveno istra ivanj e
Znanstveno istraživanje

 • znanost kao način razmišljanja

 • znanstveno djelovanje

  • privremeno tumačenje

  • hipoteza

  • zaključak

 • provjerljivost

  • tvrdnja

  • obrazloženje

  • znanje


Znanstveni postupci
Znanstveni postupci

 • postavke

 • činjenice

 • znanje


Neznanstveni postupci

Neznanstveni postupci

 • ustrajnost(navika, stav, vjerovanje, inercija)

 • autoritet

 • intuicija (očiglednost)Istra iva ka logika
Istraživačka logika

 • deterministički model sustava

 • probabilistički model sustava

 • vjerojatnost događaja – p(D)

  0  p(D)  1Z a to istra ivati
Zašto istraživati?

SPOZNAJA O POPULACIJI

populacija mjereno obilježje

uzorak statistička obrada

podataka

    ...

pokazatelj = varijabla = (mjerno) obilježje


Odabir pokazatelja
Odabir pokazatelja

 • sve pokazatelje istraživanja

 • što više pokazatelja

 • pitanje kraja istraživanja

 • jednostavni  složeni (podatci)

 • mjerne ljestvice


Ljestvice mjerenja
Ljestvice mjerenja

NOMINALNA

ORDINALNA

INTERVALNA

OMJERNA


Statisti ka hipoteza
Statistička hipoteza

 • elementarna tvrdnja

 • točna (istinita) ili netočna (neistinita)

 • provjera hipoteze traženje istine


Statisti ka hipoteza1
Statistička hipoteza

 • istina – stvarno, objektivno stanje

 • probabilistički sustav:istina vjerojatnost

 • značajno – ono što se ostvaruje na svaki drugi način osim slučajno:iskaz vjerojatnosti razina značajnosti


Dokazivanje statisti ke hipoteze
Dokazivanje statističke hipoteze

hrana studenti studenti

u kantini iz Zagreba izvan Zagreba

dobra 19 (25%) 21 (28%)

loša 8 (11%) 27 (36%)

ukupno 27 48

Razlikuje li se mišljenje o kakvoći hrane među studentima?(3 dana x 25 prvih na redu, N=75)


1 p ostavljanje hipoteze
1. Postavljanje hipoteze

 • nulta – H0-hipoteza: razlike nema!

  “Nema razlike u mišljenju.”

 • suprotna – H1-hipoteza: razlike ima!

  “Razlika u mišljenju postoji.”

 • samo jedna može biti istinita

 • samo jedna može biti prihvaćena, dok će ona druga biti odbačena


2 odabir testa
2. Odabir testa

 • testovi dokazivanja statističkih hipoteza

 • ovisnost

  • osobine obilježja – mjerne ljestvice

  • osobine uzoraka

   • veličina

   • povezanost

  • osobine raspodjele

   • parametrijski

   • neparametrijski

  • broj obilježja - uni/bi/multivarijatni testovi


Nastavak
(nastavak)

Ljestvica Jedan uzorak Dva uzorka Tri i više uzoraka

Ovisni Neovisni Ovisni Neovisni

Nominalna binomni test McNemara Cohran

hi-kvadrat Fisher hi-kvad

hi-kvadrat/

Ordinalna Kol/Smir. Wilcoxon Friedman

homologni MW p/medijan

Moses KW

Intervalna

Omjerna . . .


3 odre ivanje razine zna ajnosti
3. Određivanje razine značajnosti

 • p

 • a ako se p određuje prije izračunavanja

 • a – vjerojatnost odbacivanja H0 kad je ona stvarno točna i istinita

 • tzv. a-pogrješka (pogrješka I. vrste)

 • što manja!

 • uobičajene vrijednosti, npr. p<0,05


P ogrje ke testiranja hipoteze
(pogrješke testiranja hipoteze)

PRAVO STANJE ZAKLJUČENO

RAZLIKA RAZLIKA

POSTOJI (H1) NE POSTOJI (H0)

ISPRAVAN a pogrješka RAZLIKA

ZAKLJUČAK (I. vrste) POSTOJI

(H0 odbac.)

b pogrješka ISPRAVAN RAZLIKE

(II. vrste) ZAKLJUČAK NEMA

(H0 prihvat.)


Nastavak1
(nastavak)

 • zašto upravo p<0,05?

  POKUS

  bacanje novčića: pismo/glava

 • 2x isto uzastopce = 0,5

 • 3x = 0,25

 • 4x = 0,125

 • 5x = 0,063

 • 6x = 0,031

 • 7x = 0,016

 • 8x = 0,008

 • ...


Vjerojatnost
Vjerojatnost

Machiavelli za početnike. Jesenki & Turk, Zagreb


4 izra unavanje
4. Izračunavanje

 • matematički račun

 • … p = egzaktna vrijednost

  (3 decimalna mjesta)


5 zaklju ivanje
5. Zaključivanje

 • mala vrijednost “p” = mala vjerojatnost da odbacujemo istinito

 • zaključivanje:

  • p < a

  • vjerojatnost istinitosti H0 je mala

  • odbacujemo (ne prihvaćamo) nultu hipotezu

  • prihvaćamo alternativnu, H1

  • potvrdimo je, iskažemo je, uz p=...


Nastavak zaklju ak
(nastavak – zaključak)

hrana studenti studenti

u kantini iz Zagreba izvan Zagreba

dobra 19 (25%) 21 (28%)

loša 8 (11%) 27 (36%)

ukupno 27 48

c2=3,91, df=1, p=0,048


Uzorak i populacija
Uzorak i populacija

SPOZNAJA O POPULACIJI

populacija mjereno obilježje

uzorak statistička obrada

podataka

UZORKOVANJE

PROCJENA

SPOZNAJA O

UZORKU


Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof dr sc mladen petrove ki

Razlikuje li se mišljenje o kakvoći hrane među studentima?(5 dana x 15 prvih na redu u omjeru 1:2)

hrana studenti studenti

u kantini iz Zagreba izvan Zagreba

dobra 10 (13%) 31 (42%)

loša 15 (20%) 19 (25%)

ukupno 25 50

c2=2,43, df=1, p=0,126


Maskiranje
Maskiranje

 • jednostruko

 • dvostruko

 • trostruko

 • četverostruko


Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof dr sc mladen petrove ki

Pogrješka temeljne prosudbe

Kahneman D, Tversky A. On prediction and judgement. Oregon Res Inst Bull 1972;371:100.


Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof dr sc mladen petrove ki

Stanje

Postupak postoji (npr. bolestan) ne postoji (npr. zdrav)

pozitivan ISPRAVNO POZITIVNI LAŽNO POZITIVNI

nalaz (TP) (FP)

negativan LAŽNO NEGATIVNI ISPRAVNO NEGATIVNI

nalaz (FN) (TN)

Osjetljivost testa = TP / (TP + FN)

Specifičnost testa = TN / (FP + TN)

Pozitivna prediktivna vrijednost = TP / (TP + FP)

Negativna prediktivna vrijednost = TN / (FN + TN)


Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof dr sc mladen petrove ki

Osjetljivost testa = 80%, Specifičnost testa = 80%

OČEVIDAC NEZGODE: “ZELENI TAXI”

p(zeleni) = ?

OSPORAVA SE IZJAVA, TESTIRANJE NOĆNE VIDLJIVOSTI

RAZLUČIVANJA BOJA:PREPOZNAVANJE 80%, GRIJEŠI 20% (OBJE)p(zeleni) = ?

15%

85%

PROMETNA NEZGODA, NOĆ, VOZAČ POBJEGNE

p(zeleni) = ?

p = 0,15 (15%)

p = 1 (100%)

p = 0,8 (80%)


Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof dr sc mladen petrove ki

Stvarna boja vozila

Svjedok

vidi

zeleno 12 17

plavo 03 68

ukupno 15 85

Osjetljivost testa = 80%, Specifičnost testa = 80%

Poz. PV = 12/(12+17) = 12/29 = 0,41

p = 0,41 (41%)


Mudrost zaklju ivanja
Mudrost zaključivanja!

ZNANOST

p = 0,41 (41%)


Obrada i prikaz rezultata znanstvenog rada prof dr sc mladen petrove ki

ZNANOST

Hvala na pozornosti 