Nytt denne uken
Download
1 / 44

Nytt denne uken - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Nytt denne uken. California forbyr salg av voldelige spill til mindreårige. “Studies prove that playing these violent video games are bad for kids mental and physical health,” said Jim Steyer, “The health threat involved with kids playing such games is equivalent to smoking cigarettes.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nytt denne uken' - aqua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

California forbyr salg av voldelige spill til mindre rige
California forbyr salg av voldelige spill til mindreårige

 • “Studies prove that playing these violent video games are bad for kids mental and physical health,” said Jim Steyer, “The health threat involved with kids playing such games is equivalent to smoking cigarettes.”

  • ingen lov i Norge, men viss selvjustis i bransjen

  • felles, europeisk PEGI-merking


Salg av dataspill i norge ker
Salg av dataspill i Norge øker

 • regner med et salg på over 800 millioner

 • Reitan kjøper opp Spaceworld


Blogger brer om seg
Blogger brer om seg

 • VG starter blogg-tjeneste i forbindelse med 10 år på nett

 • Google lanserer blogg-leser-tjeneste på Web 2.0-konferanse


Demo blogg
Demo-blogg

 • http://mevit1700.blogspot.com


Forrige gang
Forrige gang

 • utviklingen av hypertekst

 • par digitale genrer

 • dataspill


Denne gang
Denne gang

 • kort om syndikalisering

 • nettverkssamfunnet

  • nettverkseffekten

  • virtuelle fellesskap

  • digitalt demokrati


Kort om syndikalisering
Kort om syndikalisering

 • hvordan spre innhold?

 • innhold som tjeneste

 • innhold som kan leses etc. utenfor normal kontekst

 • innhold som man kan abonnere på

 • eksempel:

  • blogger, nyheter, radio, e-læring


Tradisjonell modell
Tradisjonell modell

 • bruker surfer på ulike nettsteder

VG.no

Dagblad.no

NRK.no


Syndikaliseringsmodell
Syndikaliseringsmodell

 • aggregatorer kan være:

  • desktop-program, nettlesere med riktig funksjonalitet, nett-tjenester, nettsider, iTunes etc.

VG.no

aggre-

gator

Dagblad.no

NRK.noSyndikalisering
Syndikalisering

 • forutsetning for spredning av blogger

 • en del av personfiseringen av nett

  • jfr web 2.0

 • konkurrerer med tradisjonelle portaler

  • men en del av personlige portaler

  • jfr. ’Mine studier’ bruker/kunne brukt syndikaliseringsteknologi


Podcasts n r 1 1 3
Podcasts – når 1 + 1 = 3

 • når teknologi blir enkel, blir folk kreative

  • syndikaliseringsteknologi

  • + web-radio

  • + mp3

  • (+ mp3-spillere)

  • (+ distribusjonskanaler for musikk/lyd)

 • alle snakket om VoD, ingen om RoD!

 • standarder/enkelhet tvinger fram åpenhet/tilgjenglighet (jfr.web tv)


Syndikalisering og de fire kulturer
Syndikalisering og de fire kulturer

 • åpen, fri standard (og gjerne teknologi)

 • bygger på delekultur

  • designet av ’eliten’

  • utviklet av hackere

  • omfavnet av nett-folka

  • kommersialisert av gründerne

 • Apple prøver å gjøre det unikt :-)

 • Microsoft legger det inn i OS-et :-)Nettverkseffekten 1
Nettverkseffekten 1)

 • verdien av nettverket øker eksponensielt med antall noder

  • vi teller ikke bare noder,

  • men også mulige relasjoner mellom noder

  • jfr. telefon:


Nettverkseffekten 2
Nettverkseffekten 2)

 • med en telefon er det ingen å ringe til


Nettverkseffekten 3
Nettverkseffekten 3)

 • med to telefoner er det én mulig relasjon


Nettverkseffekten 4
Nettverkseffekten 4)

 • med tre telefoner er det tre mulige relasjoner


Nettverkseffekten 5
Nettverkseffekten 5)

 • med fire telefoner er det seks mulige relasjoner


Nettverkseffekten 6
Nettverkseffekten 6)

 • med fem telefoner er det 10 mulige relasjoner


Nettverkseffekten 7
Nettverkseffekten 7)

 • med ti telefoner er det 45 mulige relasjoner etc., etc., (tegn linjer selv:-)


Nettverkseffekten 8
Nettverkseffekten 8)

 • ergo:

 • det ligger et enormt potensiale i et globalt teknisk nettverk med et enormt antall mulige kommunikative relasjoner


Nettverkseffekten 9
Nettverkseffekten 9)

 • denne verdien tas ut av mindre sosiale, organisasjonelle og/eller økonomiske nettverk som bruker den tilgjenglige, underliggende, globale nettverksteknologien for kommunikasjon

  • jfr. virtuelle samfunn, onlinespill, fildeling, e-handel, e-læring, online-dating, etc., etc., ...

 • tjenestenes verdier ligger i å lage ’smarte relasjoner’


Nettverkseffekten 10
Nettverkseffekten 10)

 • eksempel på smarte relasjoner:

  • online-dating

  • Amazone.com med matching av personer og bøker

  • nettaviser med nyheter, brukere, annonsører, nye tjenester etc.

   • jfr. slankeklubbene


Virtuelle fellesskap 1
Virtuelle fellesskap 1)

 • felleskap: stabilt sett av sosiale relasjoner vedlikeholdt av vekselvirkning mellom normer og deltagere

 • på nett blir vekselvirkningen basert på verbal/symbolsk kommunikasjon

  • normal ikke-verbal kommunikasjon blir simulert :-)


Virtuelle fellesskap 2
Virtuelle fellesskap 2)

 • virtualitet – lettere å bruke enn å definere:

  • kommunikasjon og relasjoner er reelle, dvs. ikke virtuell forstått som kunstig

  • ikke-nærværende/ikke-materiell

  • hvor foregår telefonsamtalen?

  • ’virtuell’ er metafor for å begripe egenskaper som skiller fra ikke-virtuelle fellesskap (også kalt faktiske fellesskap i innføringsboken)


Bakgrunn
Bakgrunn

 • jfr. Castells fire kulturer

  • interessebasert fellesskap

 • teknologisk bakgrunn i BBS og USENET og IRC

  • usenet: dominerende preweb-internett

   • brukes ennå, telenor holdt på å fjerne tjenesten, men valgte å relansere den

  • irc: åpen, kanalbasert chatte-teknologi

   • brukes også ennå, men ulik web-chat og Messenger ol. har tatt over mye


Tre overlappende typer fellesskap
Tre (overlappende) typer fellesskap

 • små, sosiale fellesskap

  • familie, venner, nære kolleger/studiekamerater...

 • større, sosiale fellesskap

  • normer/verdier, region, språk, historie

 • formelle fellesskap

  • oppgaver, interesser

 • virtuelle fellesskap har trekk av alle tre typer


Egenskaper ved virtuelle fellesskap
Egenskaper ved virtuelle fellesskap

 • uavhengig av felles omgivelser

 • hovedsaklig skriftbasert kommunikasjon

 • mindre normativt bindende

 • mindre stabile

 • mer spesialiserte


Castell problematiserer fellesskap til fordel for nettverk
Castell problematiserer ’fellesskap’ til fordel for ’nettverk’

 • ’virtuelle fellesskap’ skaper et skille mellom tidligere og moderne sosialisering

 • ’fellesskap’ basert på en modell om deling av verdier og sosial organisering basert på kultur og lokalisering

 • ’nettverk’ basert på en modell om valg og strategier hos individer, familie og grupper

  • ”Communities are networks of interpersonal ties that provide sociability, support, information, a sense of belonging, and social identity” (Barry Wellman som sitert hos Castell)


Castell ser utviklingen i forlengelse av annen utvikling
Castell ser utviklingen i forlengelse av annen utvikling ’nettverk’

 • nettverk erstatter lokalisering som sos. grunnlag

 • individualisering og individsentrerte nettverk

 • utvikling av Internett støtter disse trendene

 • Castell skiller mellom intime, sterke og svake bånd. Bruk av Internett ...

  • vedlikeholder og utvider antall svake bånd (jfr. mobil og sms)

  • styrker sterke bånd over distanse

 • har ingen klar negativ effekt på normal ’real life’ sosialisering


Digitalt demokrati innf ringsboken 1
Digitalt demokrati – innføringsboken 1) ’nettverk’

 • to syn på vestlig demokrati

  • liberalistisk demokrati

   • valg, avstemninger og kanaler for ytringer

   • internett kan bidra til mer direktedemokrati

  • deliberativt demokrati

   • legitimt grunnlag basert på offentlighet/rådslaging

   • bidrar internett til offentligheten?


Digitalt demokrati innf ringsboken 2
Digitalt demokrati – innføringsboken 2) ’nettverk’

 • tre syn:

  • internett bryter med fornuftig offentlighet

  • internett forlenger den tradisjonelle offentligheten

  • internett utfyller/supplerer den tradisjonelle offentligheten

   • massemedier hindrer mer og mer offentligheten

   • jfr. bodycount-prosjektet og Irak-krigen


Digitalt demokrati innf ringsboken 3
Digitalt demokrati – innføringsboken 3) ’nettverk’

 • fem virkninger på offentlig debatt:

  • bredde i ytringer

  • ytterligående ytringer kommer frem

  • privat/offentlig debatt flyter over i hverandre

  • flere offentligheter – diversifisering

  • nasjonal offentlighet svekkes


Digitalt demokrati castell 1
Digitalt demokrati – Castell 1) ’nettverk’

 • internett et verktøy for sosiale bevegelser

 • men også et medium for sosial organisering av disse

  • kommunikasjon/mobilisering av/rundt verdier

  • adhoc-organisering framfor tradisjonell fagorganisering

 • internett i starten utg. for aktivisme og grasrotbevegelser

  • i starten ’alle’ revet med

  • modning og utvikling har medført en normal spredning og mindre politikk/idealisme


Digitalt demokrati castell 2
Digitalt demokrati – Castell 2) ’nettverk’

 • internett kan ikke ’fikse’ demokratiet

 • men spiller en rolle i ”informational politics”

  • ryktespredning og lekkasjer

  • skandale, skandale!

 • jfr. bloggere og Rathergate

  • dobbeltrolle – avslører, men understreker Castells poeng


Digitalt demokrati norge
Digitalt demokrati – Norge ’nettverk’

 • siste valg: eksperimentering med internett som verktøy for partier

  • nettsider, sms fra Erna og blogger

  • vellykket?

 • nett brukes i liten grad i Norge som medium for organisering

  • eksempler på nettverkslister via epost

   • ”Female Bonding” (kvinner fra mediene)

 • hvordan vurdere valget i forhold til internett og liberalistisk og deliberativt demokrati?

 • lettere å se utviklingen i forhold til Castells ”informational politics”


Digital organisasjon
Digital organisasjon ’nettverk’

 • webers beskrivelse:

  • hierarkisk autoritet

  • regulert arbeidsdeling

  • formelle regler for arbeidsoppgaver

  • ikke individuelt eierskap til ressurser

  • rekruttering basert på kvalifikasjoner

 • nyere: organisasjoner beskrevet ut fra dets informasjons- og kommunikasjonssystemer


Organisasjoner og internett
Organisasjoner og Internett ’nettverk’

 • organisasjoner forstått som kommunikasjonsnettverk

  • medier bestemmer effektiviteten

  • nye medier gir nye rutiner, muligheter og virkninger

 • internett brukes til det meste av intern og ekstern kommunikasjon mellom personer

  • epost, video-konferanser etc.

 • internett-/web-teknologi brukes i håndtering av ressurser

  • intranett/ekstranett


Nettverksorganisasjoner
Nettverksorganisasjoner ’nettverk’

 • mindre byråkrati og hierarki

 • betydningen av smarte relasjoner

  • jfr. nettverkseffekten

 • fleksibilitet

 • internett et medium for organisering

  • jfr Castell om organisering av sosiale bevegelser og internett


Castell om the network enterprise
Castell om ”the network enterprise” ’nettverk’

 • firmaet: sentral enhet for akkumulering av verdier, strategisk ledelse etc.

 • firmaets virksomhet: utført av adhoc-nettverk

  • behovsstyrt

  • fleksibilitet

  • avhengig av nettverksteknologi

  • kundeorientert (del av nettverket, så å si)

 • kunnskapsintensitive


Castell om the network enterprise1
Castell om ”the network enterprise” ’nettverk’

 • stiller krav til arbeidsstokk

  • kompetanse

  • videreopplæring

  • talent

 • men skiller mellom ’self-programmable -’ og ’generic labor’

  • begge møter krav om fleksibilitet


Hva som det ikke sies noe om
Hva som det ikke sies noe om: ’nettverk’

 • arbeidsforhold?

 • outsourcing?