hi ni obisk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hišni obisk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hišni obisk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hišni obisk - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Hišni obisk. ORGANIZIRAN NAČIN Zagotovljene oblike - zdravstvena služba (zdravnik, patronaža) - socialna služba Prostovoljne oblike - karitativne organizacije (Karitas, Rdeči Križ) - verske skupnosti. NEORGANIZIRAN NAČIN sorodniki, sosedje, laiki. NAČINI OSKRBE BOLNIKOV NA DOMU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hišni obisk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
na ini oskrbe bolnikov na domu
ORGANIZIRAN NAČIN

Zagotovljene oblike

- zdravstvena služba (zdravnik, patronaža)

- socialna služba

Prostovoljne oblike

- karitativne organizacije (Karitas, Rdeči Križ)

- verske skupnosti

NEORGANIZIRAN NAČIN

sorodniki, sosedje, laiki

NAČINI OSKRBE BOLNIKOV NA DOMU
hi ni obisk1
HIŠNI OBISK
 • oblika posveta zdravnika z bolnikom zunaj zdravniške ambulante
 • prvotna oblika zdravniškega dela
 • na periferiji opravi zdravnik 1-2 HO dnevno, v mestih 1-2 HO tedensko; v Evropi pogostnost HO večja
idealni bolniki za klasi ni hi ni obisk
IDEALNI BOLNIKI ZA KLASIČNI HIŠNI OBISK
 • otežen prevoz
 • vedenjsko moteni
 • kompleksne zdravstvene in psihiatrične težave
 • umirajoči
 • na zdravljenje neodzivna bolezen
 • tisti, ki se redko prikažejo v ambulanti
 • pri izgorevanju skrbnikov
 • pri sumu na zlorabo starostnikov
dobra stran
DOBRA STRAN
 • manj naporno za bolnika
 • bolnik v svojem domačem okolju
 • socialni status
 • odnosi med družinskimi člani
slaba stran
SLABA STRAN
 • dolgotrajnost
 • višji stroški
 • vsi diagnostični postopki iz ambulante niso na voljo
oblike hi nega obiska glede na okoli ine in indikacije
OBLIKE HIŠNEGA OBISKA (glede na okoliščine in indikacije)
 • zdravljenje na domu
 • nujni hišni obisk
 • hišni obisk v ožjem pomenu besede
 • druge oblike
z dravljenje na domu
ZDRAVLJENJE NA DOMU
 • vodenje hudih kroničnih bolnikov
 • spremljanje umirajočih
 • pogosto v sodelovanju s patronažno službo
 • obdobni hišni obiski starostnikov in invalidov
nujni hi ni obisk
NUJNI HIŠNI OBISK
 • sodelovanje v ekipi nujne medicinske pomoči (prometne nesreče, poškodbe)
 • nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč (AMI, CVI)
h i ni obisk v o jem pomenu besede
HIŠNI OBISK V OŽJEM POMENU BESEDE
 • novonastala bolezen (akutna bolečina v križu, akutni alkoholni opoj)
 • ponovni HO zaradi spremljanja in vodenja novonastalih bolezni
d ruge oblike hi nega obiska
DRUGE OBLIKE HIŠNEGA OBISKA
 • v bolnišnici, domu starostnikov
 • po odpustu iz bolnišnice po akutni bolezni/operaciji
 • pri svojcih bolnika s hudo boleznijo, pokojnika
 • pri starših novorojenca
 • preventivni hišni obisk
 • mrliški ogled
potek hi nega obiska
POTEK HIŠNEGA OBISKA
 • prošnja/poziv za hišni obisk
 • sporazumevanje o stanju bolnika ali poškodovanca
 • zdravnikova odločitev in priprava na obisk
 • pot do bolnika
 • posvet z bolnikom
 • evidentiranje hišnega obiska in dokumentacija
 • vrnitev
diagnosti ni vidiki pri ho
DIAGNOSTIČNI VIDIKI PRI HO
 • diagnoza bolezni (heteroanamneza, testni lističi, odvzem materiala za laboratorij, prenosni EKG)
 • diagnoza bolnika
 • diagnoza družine

TERAPIJA NA HO

slide14

Ko se ravnovesje v družini poruši, bodisi zaradi bolezni ali pa drugih težav, je družinski zdravnik največkrat prva oseba na katero se obrnejo po pomoč. Zdravniku predstavlja največ težav odločitev, kdaj obiskati bolnika. Dostikrat se mora zanesti le na lastne občutke, v primeru dvoma, ali gre za nujno stanje ali ne, se mora na hišni obisk odpraviti takoj.