digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_MH.1.40

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“' - aqua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_MH.1.40

Vytvořeno: 5.5.2013

Ověřeno: 14.5.2013 Třída: EK1

fenologie
Fenologie

Vzdělávací oblast: Enviromentální vzdělávání

Předmět: Meteorologie a hydrologie

Ročník: 1.

Autor: Radomíra Hradilová

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Pomůcky: dataprojektor, notebook s připojením na internet

Klíčová slova: klimatologie, fenologie

Anotace:

Materiál je určen pro výuku předmětu meteorologie. Slouží k seznámení žáků s typy a úkoly meteorologických stanic a obsahuje prvky k aktivizaci žáků a lepšímu seznámení s problematikou. Poskytuje také možnost pro zápis do sešitu.

fenologie1
Fenologie
 • je nauka o časovém průběhu periodicky se opakujících životních projevů - fenologických fází rostlin (fytofenologie) a živočichů (zoofenologie) v závislosti na střídání povětrnostních a půdních podmínek během ročního období.
 • zabývá se načasováním opakovaného vývoje organizmů během roku. Díky získaným fenologickým údajům je možno např. vývoj vegetace meziročně srovnávat.
fenologick f ze fenof ze
Fenologické fáze (fenofáze)
 • Je dobře rozeznatelný a zpravidla každoročně se opakující projev orgánů vývoje sledovaných rostlin, např.:
  • vzejití semen
  • nástup olistění
  • přílet a odlet stěhovavých ptáků
  • kvetení
  • dozrávání plodů
  • zbarvení a opad listí
  • říje
  • hnízdění
  • rození a vyvádění mláďat
  • změny osrstění
 • S fenofázemi často souvisí i jména měsíců - květen (kvetení), červen (červené třešně), listopad
v znam
Význam

Sledování fenologických fází může napomoci

 • organizaci a plánování pěstebních úkonů v lesnictví a zemědělství
 • v boji proti škůdcům
 • Plánování opatření ve včelařství
 • Při posuzování klimatologických poměrů v určité oblasti
fenologick obdob
Fenologická období

- jsou části roku definovaná na základě určitých dějů v přírodě

Období VEGETAČNÍ

 • předjaří (Praevernal)
 • jaro (Vernal)
 • časné léto (Praeaestival)
 • plné léto (Aestival)
 • podletí (Serotinal)
 • podzim (Autumnal)

Období VEGETAČNÍHO KLIDU

 • zima (Hiemal)
charakteristika fenologick ch obdob
Charakteristika fenologických období
 • Fenologické předjaří je charakterizováno počátkem květu sněženek, rozkvétají lísky, jívy, dřín a olše (kvetou před olistěním), přilétají stěhovaví ptáci (skřivan, špaček).
 • Úkol:
  • s pomocí internetu zjistěte fenologickou charakteristiku zbývajících období
  • vytvořte si vlastní fenologický kalendář v elektronické nebo papírové podobě jako koláž (alespoň 1 stránka A4 pro každé období).
  • doplňte obrázky z přírody, ale i lidských činností, které symbolizují danou roční dobu
  • Inspirace
fenologick stanice
Fenologické stanice
 • Fenologická data rostlin – pravidle sledování vybraných fenologických jevů a ukázka profesionálně získaných dat
 • Mapa fenologických stanic v ČR
zaj mavost mezin rodn fenologick zahr dka ipg
Zajímavost: Mezinárodní fenologická zahrádka (IPG)
 • Síť mezinárodních fenologických zahrádek byla v rámci Evropy založena v roce 1959, k 31. 12. 2010 existovalo 89 stanic rozmístěných v 19 evropských zemích.
 • Hlášení o nástupu fenofází jsou zasílána průběžně na Humboldtovu univerzitu v Berlíně, databáze pozorování je pro všechny účastníky projektu volně dostupná..
 • V České republice se nacházejí 3 mezinárodní fenologické zahrádky, jedna z nich je v arboretu v Kostelci nad Černými lesy (viz foto). V této zahrádce je celkem vysázeno 23 dřevin (různé druhy smrků, buků, topolů, vrb a další).
 • správce IPG - prof. Chmielewskiz Humboldtovy univerzity v Berlíně.
dal v dy zab vaj c se fenologi p i a te
Další vědy zabývající se fenologií. Přiřaďte.
 • Fenoklimatologie
 • Fenoekologie
 • Mikrofenologie
 • Fenometrie
 • studuje časový průběh mikromorfologických změn organizmů ve vztahu k meteorologickým činitelům a zkoumá nástup jednotlivých etap tvorby významných orgánů rostliny (tzv. organogenese) 7
 • měří přírůstky rostlinných orgánů v závislosti na průběhu povětrnostních činitelů.
 • je nauka o vlivu prostředí na nástup a trvání fenologických fází.
 • se zabývá klimatickou charakteristikou daného místa na základě fenologických údajů.
pou it zdroje
Použité zdroje
 • http://portal.chmi.cz/

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.