slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Példaértékű Határmenti együttműködés az Európai Unió támogatásával PowerPoint Presentation
Download Presentation
Példaértékű Határmenti együttműködés az Európai Unió támogatásával

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Példaértékű Határmenti együttműködés az Európai Unió támogatásával - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Példaértékű Határmenti együttműködés az Európai Unió támogatásával PRIMERNA PREKOGRANIČNA SARADNJA UZ PODRŠKU EVROPSKE UNIJE Dr Nenad Ivanišević Direktor Gerontološkog centra,Subotica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Példaértékű Határmenti együttműködés az Európai Unió támogatásával' - apu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Példaértékű Határmenti együttműködés az Európai Unió támogatásával

PRIMERNA PREKOGRANIČNA SARADNJA UZ PODRŠKU EVROPSKE UNIJE

Dr Nenad Ivanišević

Direktor

Gerontološkog centra,Subotica

slide2

GRAD SUBOTICAGrad Subotica se nalazi u širokoj ravnici na krajnjem severu Vojvodine u blizini granice Srbije i Mađarske . Grad pripada Severno Bačkom okrugu , a od 148.401 stanovnika , 23% populacije je starije od 65 godina

slide3
Zbog svog specifičnog geografskog (pograničnog) položaja, multietničkog sastava, kao i svoje veličine, Grad Subotica je oduvek razvijao relativno dinamičnu saradnju sa različitim subjektima iz inostranstva.
 • Kao što je nagovešteno, već sâm geografski položaj Subotice upućuje ovaj grad na dinamičnu prekograničnu saradnju. Naime, blizina granica sa Republikom Mađarskom i Republikom Hrvatskom omogućava kvalitetnu saradnju sa tamošnjim partnerima, o čemu će više reči biti kasnije u ovom izlaganju.
 • Drugi, veoma važan, činilac prekogranične saradnje predstavlja i činjenica da je Subotica po svom sastavu multietnička zajednica sa preko dvadeset nacija i naroda koji tradicionalno žive na ovom području. Ona je istovremeno i kulturno i političko sedište mađarske i hrvatske nacionalne manjine koje, zapravo, predstavljaju sponu između našeg grada i njihovih matičnih država (Mađarske i Hrvatske). Upravo iz ovog razloga, Subotica ima mogućnost da gradi neposrednu saradnju i odnose sa glavnim gradovima ovih država uprkos asimetričnosti u pogledu veličine, broja stanovnika i ranga.
slide4
Naposletku, i sama veličina Subotice, koja čini peti najveći grad u Republici Srbiji (150.000 stanovnika), otvara mogućnosti za uspostavljanje različitih oblika saradnje sa inostranim subjektima. Naime, zbog svoje veličine, Subotica je središte ekonomskog, privrednog, kulturnog i turističkog života severnog dela Vojvodine i kao takva je u situaciji da raznovrsnim sadržajima zainteresuje inostrane partnere.
slide5
Osnovu prekogranične saradnje Grada Subotice čine sledeća tri stuba:
 • Bilaterala. Bilateralna saradnja predstavlja jedan od najstarijih načina uspostavljanja odnosa sa inostranim partnerima. Ona se najčešće manifestuje kao saradnja sa gradovima, opštinama ili administrativnim regionima (poput županija i okruga) iz drugih država. Bilateralni odnosi svoj formalno-pravni oblik najčešće dobijaju u nekoj od sledećih forma: protokol o saradnji, povelja o prijateljstvu, ugovor o partnerstvu ili ugovor o bratimljenju. U kasnijem izlaganju biće reči o konkretnim primerima.
 • Ino-promocija je drugi važan način zasnivanja potencijalnih partnerstava sa subjektima u inostranstvu. Njen cilj je prevashodno privlačenje direktnih stranih investicija putem učešća na sajmovima privrede, turizma, i sl. Delatnost Gradonačelnika, Gradskog veća (relevantnih resora), Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kao i Agencije za mala i srednja preduzeća umnogome se zasniva na promiciji Grada u inostranstvu.
 • Apliciranje na konkurse za sufinansiranje projekata od među-regionalnog i prekograničnog značaja (npr. preko Interreg programa realizovana je prva faza projekta «Panonska 8» - prekogranične biciklističke staze; dok se preko programa Instrument za pred-pristupnu pomoć – IPA konkurisalo za preko 30 pojedinačnih projekata na poslednjim pozivima za Mađarsku i Hrvatsku, od kojih je čak 24 odobreno).
slide6

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР - GERONTOLOŠKI CENTAR

GERONTOLOGIAI KŐZPONT

СУБОТИЦА-SUBOTICA-SZABADKA

gerontoc@eunet.yu

www.gcsu.co.rs

Delatnost Ustanove je socijalna zaštita odraslih osoba u okviru koje se obavljaju usluge za potrebe penzionera, osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe.

Gerontološki centar čine tri dislocirana domska objekta, Radna jedinica “Dudova šuma”, “Dom za odrasla lica” i “Dom za negu”, ukupnog kapaciteta 530 mesta i Služba Otvorene zaštite, sa odeljenjima: pomoć i nega u kući i Gerontološki klubovi.

Usluge Službe Otvorena zaštita koristi preko 5000 naših najstarijih sugrađana.

slide7
Gerontološki centar je u saradnji sa partnerskom ustanovom iz Baje (R. Mađarska) - «KEDAR – Združena socijalna ustanova Reformatorske crkve» - učestvovao zajedničkim projektom na javnom pozivu u okviru Druge komponente: IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija : ,, Panonska nega,,.
 • Kada je reč o hronologiji evaluacije Projektnog predloga, ovim vas putem obaveštavamo da je 26. februara 2010. godine, Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje ustanovio da Projektni predlog ispunjava sve formalne uslove Poziva, te da je pozitivno ocenjen u tzv. formalno-proceduralnoj fazi.
 • Ukupna vrednost projekta iznosi 75.017,00 eura.
 • Naziv projekta : «Od očuvanja kulturno istorijske baštine do poboljšanja socijalne nege na području Panonske nizije», odnosno skraćeni naziv: «Panonska nega»
slide8
Opšti ciljprojekta je doprinos očuvanju i promociji kulturno-istorijske baštine Panonske regije kroz negovanje međuetničkog i međugeneracijskog dijaloga i saradnje.
 • Specifični cilj projekta je promocija starih i tradicionalnih zanata karakterističnih za županiju Bač-Kiškun i Severno-bački okrug, koji će se postići organizovanjem prekograničnih radionica gde će se učesnici obučavati tradicionalnim metodama i tehnikama izrade relevantnih predmeta. Budući da su ove radionice deo radno-okupacione terapije za starije, učesnici će takođe imati priliku da se na njima socijalizuju, štaviše upoznaće osobe iz druge države i sa njima razmeniti znanja i iskustva o starim zanatima i izradi rukotvorina ali i steći nova saznanja o tradiciji, kulturi i istoriji drugog naroda.
 • Takođe jedan od ciljeva predstavlja i uspostavljanje intergeneracijskog dijaloga i saradnje kroz učešće učenika is srednjih škola obe države.
 • Naposletku cilj je podizanje svesti i ukazivanje na potrebu za očuvanjem kulturno-istorijske baštine regiona, a koji će Projekat postići putem realizacije plana medijske promocije svih projektnih aktivnosti
slide9
Projekat predviđa sledeće aktivnosti:

1. Sprovođenje regionalnog istraživanja u formi ankete

 • Cilj ankete jeste utvrđivanje stepena postojećeg znanja i dodatnog interesovanja za tradicionalne rukotvorine i zanate u odnosu na ciljanu populaciju.

2. Renoviranje i opremanje zgrade u kojoj će se održavati radionice (Gerontološki klub „Bajmok”)

3. Organizovanje edukativnih radionica

 • Navedene radionice predstavljaju organizovanu aktivnost usmerenu na povezivanje osoba raličite starosne dobi i nacionalnosti. U radionicama će edukatori prenositi svoja znanja i veštine učesnicima radionica i podučavati ih raznim tehnikama kao što su: slikanje u tehnici slame, izrada predmeta od šuške, bunjevački beli šling, beli vez, heklanje, pustovanje vune, tkanje, izrada predmeta od gline, itd.

4. Prekogranična interakcija biće realizovana putem organizovanja umetničkih izložbi i nastupa folklornih i plesnih društava.

5. Izrada i objavljivanje monografije o starim zanatima i rukotvorinama

6. Medijska kampanja

7. Evaluacija i izveštavanje

slide10
Ovaj i slični projekti prekogranične saradnje predstavljaju dobar početak i smatramo ih samo uvodom za ozbiljnije i finansijski značajnije projekte koji će uslediti kada Republika Srbija bude još više se približila Evropskoj Uniji.

Tada kao i sada dragi prijatelji, računamo na Vašu pomoć i na dosadašnjoj pomoći Vam se zahvaljujemo.