Download
el cos hum i la salut n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL COS HUMÀ I LA SALUT PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL COS HUMÀ I LA SALUT

EL COS HUMÀ I LA SALUT

1041 Views Download Presentation
Download Presentation

EL COS HUMÀ I LA SALUT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL COS HUMÀ I LA SALUT

 2. Tema 1: El cos humà i la salut 1.1 El cos humà - La cèl·lula - Els teixits - Els òrgans - Els sistemes i aparells 1.2 Salut mitjançant l’activitat física - Definició de salut - Definició d’activitat física - Tipus d’activitat física / despesa calòrica - Beneficis de l’activitat física - Càlcul FC

 3. EL COS HUMÀ

 4. El cos humà Cèl·lula (unitat bàsica) Teixits (reunió de cèl·lules amb una mateixa funció i estructura Aparells i sistemes Òrgans Sistema nerviós (Rep estímuls i emet respostes) Sistema endocrí (Control intern) Ap. cardiocirculatori (Transport de substàncies) Ap. digestiu (Ingestió i reducció d’aliments) Ap. locomotor (Moviment i funcions estructurals) Ap. respiratori (Obté O2 i elimina CO2) Ap. reproductor (Perpetuació de l’espècie) Ap. excretor (Eliminació de substàncies)

 5. Aparell locomotor • Conjunt d’òrgans que mantenen l’equilibri i permeten el moviment del cos, al qual donen forma, estructura i protecció. • Consta de 2 components: 1. Component passiu: ossos i articulacions 2. Component actiu: músculs OSSOS MÚSCULS ARTICULACIONS Parts dures i rígides del cos. Uneixen els ossos entre ells. Parts toves del cos, envolten els ossos.

 6. El sistema ossi - Tenim 206 ossos que formen l’esquelet.

 7. El cap • Els ossos del cap són els únics del cos humà que es troben units estretament impedint els seu moviment. (excepte el maxil·lar inferior)

 8. El tronc • Es divideix en: 1. Columna vertebral: està composada per: - 7 vèrtebres cervicals. - 12 vèrtebres dorsals. - 5 vèrtebres lumbars. - 5 vèrtebres sacres (fusionades) - 3 o 4 vèrtebres coccígies (fusionades) 2. Caixa toràcica: composada per: - 12 parells de costelles. - L’estèrnum a la part central del cos. - Clavícula i Omòplats. 3. Coxals: s’hi recolza la columna vertebral.

 9. Extremitat superior • Es divideix en: 1. Espatlla: articulació formada per l’húmer, clavícula i escàpula. 2. Braç: format per l’húmer. 3. Avantbraç: format per radi i cúbit. 4. Canell: articulació formada pel radi, cúbit i carp. 5. Mà: formada per falanges.

 10. Extremitat inferior 1. Maluc: part immòbil que articula el tronc amb les cames. 2. Cuixa: formada bàsicament pel fèmur. 3. Genoll: format pel fèmur, ròtula, tíbia i peroné. 4. Cama: formada per tíbia i peroné. 5. Turmell: Format per tíbia i peroné (part superior) i calcani i astràgal (part inferior). 6. Peu: Dividit en dos parts, tars (part posterior) i falanges (anterior).

 11. Extremitats superior i inferior

 12. Funcions del sistema ossi 1. Protectora: defensa els òrgans interns del nostre cos d’agressions externes. 2. Sosteniment: ofereix estabilitat als òrgans i situa el cos a l’espai. 3. Moviment: gràcies a la contracció i relaxació dels músculs que es troben inserits als ossos.

 13. El sistema muscular - Els músculs són les parts toves i elàstiques del cos que ens permeten fer els moviments. Tenim més de 600 músculs.

 14. Relaxació / contracció

 15. Funcions del sistema muscular • Cada múscul del cos ens permet fer alguna cosa: - Per flexionar i estendre el colze fem servir el bíceps i el tríceps - Per mastegar fem servir el masseter - Per flexionar i estendre la cama fem servir els isquiotibials i el quàdriceps - Per flexionar el tronc fem servir els abdominals

 16. Les articulacions - Són el lloc on s’uneixen dos o més ossos. Poden ser: 1. Mòbils (diartrosi): a les extremitats. (moviments amplis) 2. Semimòbils: a la columna vertebral. (petits moviments) 3. Fixes (sinartrosi): al crani. (no moviment) MÒBILS SEMIMÒBILS FIXES

 17. Articulacions mòbils (diartrosi) • Articulacions amb diverses possibilitats de moviment. • Els ossos es posen en contacte a través de superfícies llises recobertes de cartílag. • Components d’una diartrosi: - Superfícies articulars. - Membrana i líquid sinovial. - Lligaments. - Càpsula articular.

 18. Moviments articulars 1. LLISCAMENT 2. ROTACIÓ - Rotació interna / externa: sentit de gir cap al centre o cap a l’exterior del cos. 3. ANGULAR - Abducció / Adducció: l’os s’allunya o s’apropa de la línia mitja del cos. - Flexió / Extensió: angle o mateix pla entre els ossos. - Circumducció: combinació de moviments angulars.

 19. Plans i eixos (Moviments) Pla sagital: flexió / extensió Pla frontal: abducció / adducció

 20. Tenir cura del nostre cos • Per prevenir les malalties del nostre cos cal: • Dieta equilibrada. • Exercici físic. • Postura correcta.

 21. Accidents de l’aparell locomotor - Tipus de lesions: • Fractura: es trenca un os. (guix) • Esquinç muscular: es trenca un múscul. (repòs i immobilització) • Luxació: un os es desplaça de lloc. (reducció) FRACTURA ESQUINÇ MUSCULAR LUXACIÓ

 22. Aparell cardiocirculatori • Funcions: 1. Transportar substàncies nutritives i oxigen a tot el cos. 2. Recollir les substàncies de rebuig i expulsar-les. • Constitució: • Vasos sanguinis (artèries, venes i capil·lars) - Cor • Sang

 23. Vasos sanguinis • Artèries: porten sang del cor a les diferents parts del cos. • Venes: retornen la sang cap al cor. • Capil·lars: té lloc l’intercanvi de substàncies entre la sang i les diferents parts del cos.

 24. El cor • Múscul situat al pit, entre els dos pulmons, lleugerament desplaçat cap a l’esquerra. Té la mida d’un puny. • Presenta 4 cavitats: - Aurícula dreta. - Aurícula esquerra. - Ventricle dret. - Ventricle esquerre. (La sang entra al cor per les aurícules i surt pels ventricles)

 25. Funcionament del cor • Múscul que impulsa la sang pels vasos sanguinis. Aquest moviment s’anomena batec. • Cada batec té 2 fases: - Sístole: el cor es contreu i expulsa sang cap a les artèries. - Diàstole: el cor s’eixampla i s’omple de sang que prové de les venes.

 26. La circulació de la sang • La sang circula pels vasos sanguinis fins a recórrer un circuit tancat que té una circulació doble. • Circulació pulmonar: entre el cor i els pulmons (1ª volta). • 2. Circulació general: recorre tot el cos (2ª volta).

 27. Tenir cura de l’aparell circulatori • La circulació de la sang és indispensable per la vida. - Davant d’una aturada cardíaca anar a l’hospital. - Rentar i desinfectar les ferides. - Davant d’una pèrdua de sang caldrà una transfusió. - Bany amb aigua freda pot ocasionar tall de digestió. • Per prevenir les malalties de l’aparell circulatori cal: 1. Fer esport per enfortir el cor. 2. Seguir una dieta equilibrada. 3. No fumar per evitar infarts.

 28. Aparell respiratori • Format per un conjunt d’òrgans que ens permet respirar i parlar. 1. Les vies respiratòries: - Foses nasals - Faringe - Laringe - Tràquea - Bronquis - Bronquíols 2. Els pulmons.

 29. Els pulmons • Són els òrgans de la respiració; estan situats a tots dos costats del cor i entre les costelles. • El pulmó dret està format per 3 lòbuls i l’esquerre per 2. • Tots dos estan formats per milions d’alvèols, lloc on es produeix l’intercanvi gasós: l’O2 passa a la sang. • El CO2 que genera el nostre cos i que és transportat per la sang, passa als alvèols i és expulsat a l’exterior.

 30. La respiració - Inspiració: la caixa toràcica s’eixampla i entra aire als pulmons. - Expiració: la caixa toràcica i els pulmons s’encongeixen; l’aire surt a l’exterior. • Aquests moviments es produeixen gràcies al diafragma.

 31. Salut de l’aparell respiratori • Practica esport. • Beu molta aigua per eliminar les substàncies dolentes de la sang. 3. Fes una dieta sana. 4. Estigues en contacte amb la natura. 5. I sobretot.... No fumis!!!

 32. Malalties aparell respiratori • Refredat: afecció de les vies respiratòries altes, de natura vírica o al·lèrgica, produïda pel fred o la humitat. • Bronquitis: procés inflamatori que afecta als bronquis. • Pneumònia: inflamació dels alvèols pulmonars i dels bronquíols. • Tuberculosi: malaltia infecciosa dels pulmons. Es pot prevenir amb vacuna. 5. Asma: dificultats de ventilació. 6. Càncers de l’aparell respiratori.

 33. Sistema nerviós • Format principalment per: - cervell - cerebel - bulb raquidi - medul·la espinal - nervis raquidis • Encarregat de crear les ordres per poder fer funcionar tota la resta de sistemes del cos humà.

 34. Aparell digestiu • Format per: a) Boca: és per on entren i masteguem els aliments. b) Faringe: tub que va des de la boca fins l’esòfag. c) Esòfag: tub llarg per on hi passen els aliments de la faringe a l’estómac. d) Estómac: és on els aliments es transformen. e) Intestí prim: tub llarg i prim on els aliments es barregen amb els sucs que fabriquen el pàncrees i el fetge. f) Intestí gros: és el més ample i curt; hi passen els residus que fem fora del cos per l’anus.

 35. Aparell excretor • Elimina les substàncies tòxiques que produeix el cos humà i que ha recollit la sang en el seu recorregut. • Format per: a) Aparell urinari (ronyons i vies urinàries) b) Pell (suor)

 36. Aparell reproductor • Encarregat de la reproducció humana. • Format per diferents òrgans en l’home (penis i testicles), i en la dona (vagina, ovaris i úter).

 37. SALUT MITJANÇANT L’ACTIVITAT FÍSICA

 38. CONCEPTE DE SALUT • Estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament com l’absència d’afeccions o malalties”. (OMS)

 39. CONCEPTE ACTIVITAT FÍSICA • “L’activitat física avarca tots els moviments de l’activitat quotidiana incloent el treball, la recreació, l’exercici i les activitats esportives”. (OMS)

 40. Tipus d’activitat física Activitat física ≠ únicament fer esport.

 41. Activitats i despesa calòrica • Minuts necessaris per cremar 150 calories segons l’activitat física realitzada.

 42. Consum calòric en 1 hora

 43. Despesa energètica segons activitat

 44. Càlcul despesa calòrica 2700 kcal 2400 kcal 58 kg Jugar a bàsquet 45’ 0,14 x 58 kg x 45’ = 365 Kcal

 45. Índex Massa Corporal (IMC) IMC = pes (kg) / [alçada (m)]²

 46. Piràmide de l’activitat física

 47. Activitats piràmide de l’A.F • Base: Activitats físiques diàries de moderada intensitat que acumulin 30 minuts o més en la majoria dels dies de la setmana. • Nivell II: Activitats físiques aeròbiques. • Nivell III: Activitats físiques recreatives de baixa intensitat, exercicis d’estiraments i força de resistència. • Vèrtex: Activitats sedentàries que han de ser evitades. NOTA. Adaptat de: "The Activity Pyramid and the New Physical Activity Recommendations”, per: J. A. Norstrom, y W. E. Conroy, 1995, The Bulleting, 39 (20, pp. 109-111)

 48. Beneficis de l’activitat física

 49. Beneficis de l’activitat física APARELL LOCOMOTOR • Frena l’atrofia muscular. • Afavoreix la mobilitat articular. • Frena l’osteoporosi.

 50. Beneficis de l’activitat física APARELL CARDIOVASCULAR I RESPIRATORI • Increment en l’eficàcia de la contracció cardíaca. • Augmenta l’eliminació del colesterol. • Disminueix el risc de la formació de coàguls. • Disminueix el risc d’infart. • Disminueix el risc d’accidents vasocerebrals. • Millora la capacitat respiratòria. • Millora l’oxigenació de la sang.