Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Комети - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Комети -

Комети -

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Комети -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. малітілаСонячноїсистеми Комети- Підготувала : Шепель Поліна

  2. Комети — цетілаСонячноїсистеми,  щорухаються по витягнутихорбітах. При наближенні до Сонцякометиутворюютьхвістіз газу та пилу, щоінодідосягає в довжинумільйонівкілометрів. Назва "Комета" походить віддавньогрецького слова "kometes" – довговолосий.Кома іхвісткомети — ценаслідкивипаровування ядра кометипіддієюсонячноговипромінювання. Ядро являє собою малу планету, щоскладаєтьсязкаменю, пилу та криги.

  3. ЗагальнівідомостізіспостереженьЗагальнівідомостізіспостережень Вважається, щоджереломбагатьох комет (довгоперіодичних) єхмараОорта, у якійперебуваютьмільйоникометних ядер. Походженняданої хмари пов'язане, очевидно, ізгравітаційнимвикидомкрижанихтіліззонипланет-гігантівпід час їхньогоутворення. ХмараОортамістить ~ 1011кометних ядер. У комет, щонаближаються до периферії хмари Оорта, орбітизмінюютьсяпіддієюсилитяжіннянайближчихзірок. При цьомудеякікометинабуваютьпараболічноїшвидкостівідносноСонцяіназавждипокидаютьСонячну систему. Яскравістькомет дуже сильно залежитьвідїхньоївідстані до Сонця. Ізвсіх комет тількидуже мала частинанаближається до СонцяйЗемлінастільки, щобїхможнабулопобачитинеозброєним оком. Анімаціярухукомети по еліптичнійорбітінавколозірки. Голубим кольоромпозначеногазовийхвіст, сірим — твердотілийхвіст.

  4. Будова комет Як правило, кометискладаютьсяз «голови» — невеликого яскравогозгустку-ядра, що оточена світлою туманною оболонкою (комою), яка складаєтьсяз газу та пилу. У комет знаближенням до Сонцяутворюється «хвіст» — слабкасвітнасмуга, що у результатідіїсонячноговітрунайчастішеспрямованаупротилежнувідСонця сторону. Хвостикомет розрізняютьсядовжиноюй формою, не маютьрізкихобрисіві практично прозорі — крізь них добре виднізірки, — тому щоутворенізнадзвичайнорозрідженоїречовини. Склад їїрізноманітний: газ чидрібний пил, або ж суміш того йіншого. Комета Макнота С/2004

  5. Вплив комет на іншікосмічнітіла Маси комет незначні — приблизно в мільярд раз меншемасиЗемлі, протечастинакратерів на Місяці, Меркурії, Марсові та іншихтілахутворилася в результатіударів ядер комет. Густинаречовиниз хвоста комети практично дорівнює нулю. Тому «небеснігості» ніяк не впливають на планетиСонячноїсистеми. Так, наприклад, у травні 1910 р. Земля, проходила крізьхвісткомети Галлея, аленіякихзмін у русінашоїпланети не відбулося.

  6. З іншого боку, зіткненнявеликоїкометиіз планетою можевикликатимасштабнінаслідки для атмосфериймагнітосферипланети. Гарним та доситьякіснодослідженим прикладом такого булозіткненняуламківкометиШумейкеров—Леві 9 зЮпітером у липні 1994 року. Дана комета підійшлазанадтоблизько до Юпітерайбула попросту розірванайогогравітаційним полем на 23 фрагмента розміром до 2 км. Ціуламки, розтягнувшись в одну лінію 1,1 млн. км (цевтроєбільше, ніжвідЗемлі до Місяця), продовжувалисвійполітназустрічЮпітерові, поки не зіштовхнулисяз ним. Цілийтиждень, з 16 по 22 липня 1994 року, тривавкометопад. Один за одним відбувалисягігантськіспалахи, коли черговийуламоккомети входив в атмосферу Юпітеразгігантськоюшвидкістю 64 км/с (230 тис. км/год). У процесіпадінняпорушення в структурірадіаційнихпоясівнавколопланетидосягли такого ступеня, що над Юпітеромз'явилосядужеінтенсивнеполярнесяйво.

  7. Майбутнідослідження Найцікавішимдослідженнямобіцяє стати місіяЄвропейськогокосмічногоагентства до комети. Цей новийетап у вивченні комет почався в 2004 році запуском автоматичноїстанціїRosetta. Планується, щостанціяRosetta уперше стане штучнимсупутникомкометиі буде приблизно два роки рухатися разом з нею, фіксуючивідомості про те, як у мірунаближення до Сонцянагріваєтьсяповерхня кометного ядра, викидаючиречовину, зякоговиникнейвиростегазово-пиловийхвіст. Станціяпідійде до комети у 2014 далеко відСонця — у холоднійобласті, де в кометищенемає хвоста. Потімвідбудетьсянайнезвичайнішаподія у всьомупольоті: відстанціївідділиться невеликий посадковий модуль Philae івпершездійснить посадку на кометне ядро. Післязіткненняз кометою посадковий модуль повинен прикріпитися «сухопутним якорем», щонагадує гарпун. Надалі «якір» удержитьйого на кометі, коли той почнебурінняїїповерхнімініатюрною буровою установкою. Отриманийзразокречовини буде проаналізованийміні-лабораторією, щоперебуваєусерединіPhilae. Відеокамера, установлена зовні, покаже ландшафт кометного ядра й те, щовідбувається на ньому при викидахгазовихструменівзнадр. Настількидокладнаінформаціянадійдевпершейдастьпояснення тому, як улаштованойізчогоскладаєтьсякометне ядро.

  8. Велика комета Великими кометами (англ. Great Comet) називаютьтакікомети, якістають особливо яскравими та помітними для спостерігача. Існуютьприпущення, що комета C/2012 S1 (ISON), щобулавідкрита у вересні 2012 року, стане Великою кометою 2013 року інайяскравішою кометою початку XXI століття. Спостерігатиза нею можна буде у грудні 2013—січні 2014 року. 1 жовтня 2013 року комета наблизиться до Марсу на 0,072 а.о., а 26 грудня2013 — до Землі на відстані 0,43 а.о. Деякіорбітальніелементикометиподібні до таких Великоїкомети 1680 року, щоможеозначати, щодвікометиє фрагментами одного небесного тіла[. Земля, як очікується, пройдеорбітоюкомети 14-15 січня 2014 року, існуютьшансиутворення метеоритного дощу. Комета C/2012 S1, знята космічним телескопом ім. Хаббла 10-11 квітня 2013

  9. Комета Гейла — Боппа. Спостереження 29 березня 1997 року у Пазині, Хорватія. Комета Голмса (17P/Holmes) в 2007 році, праворучблакитним видно іонізований газ.

  10. Презентація, ти просто космос!