21. siječnja 2014. Info dan za prijavitelje - PowerPoint PPT Presentation

21 sije nja 2014 info dan za prijavitelje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
21. siječnja 2014. Info dan za prijavitelje PowerPoint Presentation
Download Presentation
21. siječnja 2014. Info dan za prijavitelje

play fullscreen
1 / 16
21. siječnja 2014. Info dan za prijavitelje
103 Views
Download Presentation
april
Download Presentation

21. siječnja 2014. Info dan za prijavitelje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 21. siječnja 2014.Info dan za prijavitelje Erasmus+: Mogućnosti za mlade Sanja Posavec, voditeljica Odjela za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Mladi na djelu, mobilnost mladih i pripadne EU inicijative

 2. CiljeviErasmus+ • postizanje ciljeva najvažnijih EU strategija: Europa 2020 Europska suradnja u području obrazovanja i osposobljavanja Europska suradnja u području mladih • postizanje održivog razvoja u partnerskim zemljama kada je riječ o visokom obrazovanju • razvoj europske dimenzije u sportu, poglavito u tzv. popularnim sportovima • promicanje europskih vrijednosti u skladu s drugim člankom Ugovora o Europskoj uniji

 3. Prepoznavanje i vrednovanje vještina i kvalifikacija Višejezičnost Erasmus + Glavne značajke Širenje i korištenje rezultata Međunarodna dimenzija Zaštita i sigurnost sudionika Ravnopravnost i uključivanje Slobodan pristup materijalima, dokumentima i medijima

 4. Struktura ERASMUS+ KA1 KA2 KA3 • Mobilnost osoba koje rade s mladima • Mobilnost studenata i učenika • Združeni diplomski studiji • Mobilnost mladih (Razmjene mladih & Europska volonterska služba) • Strateška partnerstva • Partnerstva velikih razmjera između obrazovnih ustanova te poslovnog svijeta: Knowledge alliances, Sector skills alliances • IT platforme (Etwinning, EPALE, EYP) • Suradnja s partnerskim zemljama te izgradnja kapaciteta • Otvorena metoda koordinacije (Sastanci mladih i donositelja odluka) • EU alati za implementaciju i valorizaciju • Dijalog o javnim politikama • EU inicijative (Eurodesk) Mobilnost u svrhu učenja Podrška reformi javnih politika Suradnja za inovacije i dobru praksu

 5. MLADI

 6. Erasmus+: Mladi Ciljevi • unaprijediti ključne kompetencije i vještine mladih • povećati kvalitetu rada s mladima • pridonijeti razvoju politika za mlade, priznavanju neformalnog i informalnog učenja te širenju dobre prakse • pojačati međunarodnu dimenziju u radu s mladima i ulogu osoba koje rade s mladima i organizacijama mladih - izgradnja kapaciteta u partnerskim zemljama

 7. Erasmus+: Mladi Prioriteti • društvena uključenost mladih (naglasak na nezaposlenosti mladih) • zdravi stilovi života, aktivnosti na otvorenom • EU građanstvo (aktivno sudjelovanje mladih, 2014. izbori za EU parlament) • razvoj osnovnih i transverzalnih vještina (poduzetništvo, digitalne vještine, višejezičnost...) • unaprijeđenje ICT-a u radu s mladima i neformalnom učenju • promicanje snažnijeg usklađivanja različitih EU i nacionalnih alata za priznavanje stečenih kvalifikacija

 8. Mladi ERASMUS+ KA1 KA2 KA3 • Razmjene mladih • Europska volonterska služba • Mobilnost osoba koje rade s mladima • Veliki događaji u okviru Europske volonterske službe • Strateška partnerstva • IT platforme (Etwinning, EPALE, EYP) • Suradnja s partnerskim zemljama te izgradnja kapaciteta • Otvorena metoda koordinacije (Strukturirani dijalog: Sastanci mladih i donositelja odluka) • Dijalog o javnim politikama • EU inicijative (Eurodesk) Mobilnost u svrhu učenja Podrška reformi javnih politika Suradnja za inovacije i dobru praksu

 9. Mladi na djelu - Erasmus + Erasmus+

 10. Mladi RH 2009.-2014. Stari i novi iznosi Proračun, u EUR, 2009.-2014.

 11. Erasmus+: Mladi RH Preliminarni proračun 2014 Po godinama , mogućnosti za prijavitelje

 12. Europski portal za mlade • Informacije o 8 tema EU strategije za mlade • Strukturirani dijalog • Članci, novosti, događaji • Europska i nacionalna razina • 27 jezika, 33 države • Multimedijalni sadržaj • Sadržaj kreira Eurodesk mreža

 13. Erasmus+: Mogućnosti za sport 21. siječnja 2014.Info dan za prijavitelje zajednička partnerstva neprofitna europska sportska događanja dijalog s relevantnim europskim dionicima podrška sportskim događanjima u okviru pojedinog programa presjedanja EU nadležnost Izvršne Agencije u Bruxellesu

 14. Potpora Vodič kroz Program Poziv na natječaj Prijavni obrasci OTLAS SALTO RC Međunarodna osposobljavanja Savjetodavni sastanci

 15. Informativni i promotivni sadržaji i događanja MLADI

 16. Hvala na pozornosti! mladi@mobilnost.hr 01/5005-635 Frankopanska 26, Zagreb www.mobilnost.hr