civiliz ci k t nd kl se s buk sa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Civilizációk tündöklése és bukása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Civilizációk tündöklése és bukása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Civilizációk tündöklése és bukása - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Civilizációk tündöklése és bukása. Teozófiai nézőpontból. Miskolczi Gábor, Magyar Teozófia Társulat www.teozofia.hu. Téma áttekintés. A civilizációk, kultúrák fejlődéséről általában Emberfajok (típusok) és civilizációik A harmadik ( lem úriai ) faj Negyedik (atlantiszi) faj

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Civilizációk tündöklése és bukása' - april-steele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
civiliz ci k t nd kl se s buk sa

Civilizációk tündöklése és bukása

Teozófiai nézőpontból

Miskolczi Gábor,

Magyar Teozófia Társulat

www.teozofia.hu

t ma ttekint s
Téma áttekintés
 • A civilizációk, kultúrák fejlődéséről általában
 • Emberfajok (típusok) és civilizációik
  • A harmadik (lemúriai) faj
  • Negyedik (atlantiszi) faj
  • Az ötödik (indo-európai) faj
  • És ezután…?
civiliz ci k birodalmak sz let se
Civilizációk (birodalmak) születése
 • Látható, „történelmi” okok:
   • népcsoport gyors szaporulata,
   • uralomra termettsége,
   • alkalmas vezetők, uralkodóházak megjelenése, stb.
 • Rejtett okok:
   • Minden forma a benne fejlődő élet kifejezéséért létezik.
    • A „Látható” ember az ő szellemének eszköze.
    • Civilizációk és birodalmak -> a fejlődés addig elért szintjén levő embertípusok fejlődésének alkalmas színterei.
civiliz ci k hanyatl sa szokott m don
Civilizációk hanyatlása - szokott módon
 • Látható, „történelmi” okok:
  • A mindenkori erőforrások felélése
  • Népességcsökkenés
  • Fiatalabb, fejlettebb, életerősebb népcsoport hódítása - fizikai, kulturális, gazdasági téren
  • A küzdőszellem, a kulturális, tudományos és technológiai vezető szerep elvesztése
  • Dekadencia - katonai, gazdasági, kulturális, valójában mindig és mindenek felett erkölcsi téren.
 • A mélyebb, rejtett okok:
  • A civilizáció felső-, majd középrétegei körében is egyre kevesebb fejlett, e szerepre termett ember (=Szellem) ölt testet.
  • Végül az alsóbb társadalmi osztályok körében is egyre kevesebb Szellem talál használható testet -> termékenységcsökkenés -> népesség fogyás + fizikai leromlás -> nép(csoport) kihalása.
civiliz ci k pusztul sa beavatkoz ssal
Civilizációk pusztulása - beavatkozással
 • Az emberi fejlődés igazi irányítói milliókat, civilizációkat, egész földrészeket söpörhetnek el
  • „Ítéletnapok” időszakaiban (pusztító háborúk, járványok, korlátozott kiterjedésű természeti katasztrófák)
  • Ha egy civilizáció helyrehozhatatlanul rossz útra tévedt (Atlantisz),
  • Egy új fejlődési korszak, új embertípus színre lépésének hajnalán (pl. a Lemúria fokozatos pusztulása, ill. Atlantisz folyamatos területvesztései).
az emberi civiliz ci fejl d si m dja
Az emberi civilizáció fejlődési módja

Fejlettségi fok

Állat-emberi szint

Idő

(Jelen kor)

~15M éve

 • A fejlődés szakaszos, tündöklések és barbár időszakok váltakoznak.
 • A következő nagy civilizáció ennek ellenére mindig magasabbra jut, mint az előzők.
 • A bolygó más-más részein egymástól függetlenül pusztulhatnak és virágozhatnak
 • civilizációk,
 • A trend kétségkívül felfelé tartó és gyorsuló.
a f ld fejl d si rendszer negyedik l nc nak negyedik k r ben j runk
A Föld Fejlődési Rendszer negyedik láncánaknegyedik körében járunk
 • Ennek kezdetén a Föld mai szemmel pokoli hely volt
  • A Föld születését követő időszakot idézi ~200 millió éven át, de már ekkor is jelen volt az ember(kezdemény).
  • A fejlődés lépcsőzetes - terve: 7 emberfaj (verzió) -> 7*7 alfaj/faj -> 7*7*7 népcsoport/alfaj/faj,stb…
 • Emberfajok ebben a körben:
  • Első faj: éterikustestű óriás „árnyak” (~150M-? Éve).
  • Második faj: „pudingzacskó” (~120M-? éve?).
  • Harmadik faj: „gorillaszerű” „küklópsz”, (~30M -> 4.2M éve?).
   • Nemek szétválása: ~16.5Méve kezd., ~5 millió évig tartott.
  • Negyedik: már a kezdetektől ~a mai ember (~5M éve?)
  • Ötödik: a mai fejlettségű civilizált ember (~80eéve)
  • Hatodik-hetedik: a távoli jövő.
az els civiliz ci k
Az első civilizációk
 • A 3. faj utolsó alfajaitól kezdődik.
  • Beszéd kezdetei a 3. alfajtól („küklópszok”)
  • Isten-királyok irányításával az 5. alfajuk idején épült az első igazi város a mai Madagaszkár területén (6-8, idővel ~4m magas emberek -> küklópszi építészet)
  • 5. alfajtól - állatok háziasítása
  • 6-7. alfajtól nagyobb városok, a művészetek kezdetleges formái (lásd a Húsvét szigetek szobrait)
  • Nem maradtak fenn fosszíliáik.
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i i
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - I.
 • 1. alfaj (rmoahal) –>Furfooz-i ember, -> lappok
  • A hangsúly fizikai testének átalakításán volt (már csak 3.5m-es, hanyatlás ->Furfooz-i ember 1.5 - 1.6m),
  • Isten királyok, majd ősök imádata kultusz.
  • Vadászat, halászat, cserekereskedelem.
  • Nem érték el a 3. faj civilizációjának szintjét.
 • 2. alfaj (tlavatli) –>Cro-Magnon-i ember, -> egyesDél Amerikai indián törzsek
  • Harcos, erős fizikumú nép volt, nagy birodalmat építettek
  • Nap-kultusz, csillagászati megfigyelő helyek, megalitok építése.
  • Művészet, tudomány továbbra is kezdetleges maradt.
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i ii
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - II.
 • 3. alfaj (tolték) ->~É.-Amerika vörös bőrű őslakóinakegyescsoportjai
  • Kezdetben ~2.5m, idővel a mai testmagasságú
  • Ennek civilizációjáról szólnak az atlantiszi „legendák”
  • Fénykora~1M éve volt
   • Beavatott királyok és császárok dinasztinái,
   • Hatalmas városok, a főváros az AranyKapuk Városa
   • ~2Mrd-os lélekszám -> Földbérleti rendszer + tudományos földművelés
   • Állat- és növénynemesítés (zab, rozs, darázs, termesz, ló, láma, tapír, egyes nagymacskák, amazonasi őserdők színpompás madarai, stb.)
   • Általános jólét (~nyugdíj!), a nyomor ismeretlen volt
   • Nap kultusz, a vallás és a papság a mindennapok része
   • Tudomány, technológia, művészetek igen magas foka
slide15

A Tolték Birodalom fővárosa, az Arany Kapuk Városának vázlata

(Valahol Afrika nyugati szeglete és Venezuela között, a mai Atlanti Óceán közepén volt.)

a 4 atlantiszi faj civiliz ci i iii
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - III.
 • A nagy Tolték Birodalom hanyatlása
  • Luxusigények terjedése
  • Uralkodó rétegek indokolatlan előjogai az oktatásban és így a pozíciók elosztásában
  • Uralkodó rétegek kötelességeinek elhanyagolása
  • A vallásos érzület elzüllése, önkép-imádat elterjedése
  • Pszichikus készségekkel visszaélés, „fekete művészet”, boszorkányság rohamos terjedése
  • Pusztító, boszorkánysággal segített polgárháborúk, végül a Császár elűzése
  • ~I.e. 800e: a Hierarchia bevatkozása -> Atlantiszt felszabdaló nagy katasztrófa
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i iv
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - IV.
 • Az Atlantiszi Birodalom „másodvirágzása”
  • IdővelÉszak- és Dél Amerika felé terjeszkedve virágzó kultúrák sora született (az Inka és Maja ezek halvány visszfényei voltak)
  • Léghajók, hadihajók, mérges gázok, robbanóanyagok, alkímia, ma (már/még?) ismeretlen fémötvözetek, túlhajszolt pompa.
  • ~I.e. 400e körül egy beavatott csoport kivándorolt a későbbi Egyiptom földjére
  • ~I.e. 220e -re a „fekete művészet” ismét eluralkodott
  • ~I.e. 210e – Egyiptomban a beavatott közösség megalapította az Első Isteni Dinasztiát –> Egyiptomi Birodalom kezdetei.
  • ~I.e. 200e –re megépült a Nagy Piramis
  • ~I.e. 200e – Atlantisz2. nagykatasztrófája, csak két nagy sziget (Ruta, Daitya) maradt belőle.
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i v
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - V.
 • Atlantisz „harmadvirágzása”
  • A 2. nagy katasztrófát követő 100e éven át Atlantisz újra feléledt.
  • Mai értelemben vett pénz, a végletekig fényűző élet.
  • A „fekete művészet” ismét erőre kapott.
  • ~I.e. 100e –ben egy fekete mágus legyőzte, megölte a Fehér Császárt és maga lépett a trónra.
  • Őt legyőzték, de befolyását már nem lehetett kitörölni az emberekből, afeketeművészet újabb hulláma.
  • I.e. 75 025-ben egy gigantikus katasztrófával a Hierarchia újra eltörölte az atlantiszi civilizációt.
  • Ez a katasztrófa egyben átformálta az egész Föld felszínét is.
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i vi
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - VI.
 • Az Atlantiszi Birodalom (Atlantisz) vége
  • Az I.e. 75 025-beli katasztrófa után csak Poseidonis szigete marad Atlantiszból
  • 75 025-ben Egyiptom is rövid időre víz alá került, de hamarosan újra benépesült -> Második Isteni Dinasztia (Ld. a Maneto írásaira hivatkozó forrásokat, a Karnaki Templomot és más ősi egyiptomi építményeket.)
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i vi1
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - VI.
 • Az Atlantiszi Birodalom (Atlantisz) vége
  • I.e. 9564-ben Poseidonis is alámerült, magával víve Atlantisz utolsó maradványait is (az eseményt érzékletesen leírja a British Múzeum 3500 éves Troano kézirata).
  • Az I.e. 9564-es katasztrófával Egyiptom Második Isteni Dinasztiája is elenyészett.
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i vii
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - VII.
 • 4. alfaj (turáni) -> ~mai kínaiak nagy része
  • I.e. 800e – 200e közt É-Afrika és Közép Ázsia területeit uralták.
   • Később még keletebbre vándoroltak, Kínát majd egy csoportjuk Amerikát is birtokba vette – ez utóbbiakból lettek az Aztékok.
   • Ők pusztították el a Tolték Birodalom utolsó maradványait Amerikában.
   • Általában vad, felforgató, törvényeket nem tisztelő, kegyetlen emberek voltak, esztelen társadalmi kísérleteket végző, többnyire katasztrófába vivő civilizációikkal.
  • Atlantiszon nem volt jelentős szerepük vagy alkotásuk
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i viii
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - VIII.
 • 4. alfaj (turáni) - folytatás
  • Ám a Káldeai Birodalom (nem az I.sz 600 körüli új-babilóniai, hanem az I.e. 30e körüli) kivétel volt:
   • Magas szinten szervezett államrendszer, csodálatos építmények
   • Fejlett vallási élet, az asztrológia tudományának bölcsője
   • Történelem, csillagászat, fejlett időjárás előrejelzés és ehhez kapcsolt mezőgazdaság
   • A papság által végzett általános oktatás, elsődleges célja a jellemformálás volt.
  • Hosszú évezredeken át virágzott, végül barbár hordák teljesen elpusztították
  • Romjain és helyén később az őslakókkal keveredő akkád (6.) alfaj a Babilóniai Birodalmat építette fel.
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i ix
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi - IX.
 • 5. alfaj (ős-sémita) –>~a mai zsidók távoli ősei
  • A mai Skócia+Írország területéről I.e. 800e-től kezdve terjedtek szét - jobbára nomád telepesekként
   • Patriarchális kormányzást kedvelték
   • Nyughatatlan, elégedetlen, szomszédokkal állandó harcba álló emberek voltak
   • Egy időben birodalom-alkotók is voltak, de nincs említésre méltó vívmányuk
   • Azakkádok (lásd később) leigázták, szétszórták őket
   • Fő hatásuk a többi néppel keveredve, bizonyos jellemzők átadásában (világos bőr, éles elme) nyilvánult meg.
  • Ebből az alfajból származtatható az 5. (indo-európai) emberfaj.
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i x
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi -X.
 • 6. alfaj (Akkád) -> ~maibaszkok
  • ~I.e. 800e Szardínia szigetének környékéről rajzottak szét, a kontinens jelentős része hamar uralmuk alá került.
   • Kitűnő kereskedők, hajósok, telepesek voltak,
   • Állandó településeken, törvénytisztelően, oligarchikus kormányzás alatt éltek
   • Fejlett csillagászat, asztrológia, mezőgazdaság
   • Akkád keverék népek: korai etruszkok, főniciaiak, babilóniaiak, és Egyiptom népei is.
  • ~I.e. 100e -ben egy akkád beavatott közösség építette meg Stonehenge-et. (Atlantisz templomainak pompája ellenében szándékoltan durva kivitelben.)
a 4 atlantiszi faj civiliz ci i xi
A 4. (atlantiszi) faj civilizációi -XI.
 • 7. alfaj (mongol) –> ~mai japánok
  • A turániak leszármazottai, Kelet Szibériából indultak
   • Nomádok voltak, több alkalommal végigdúlták Ázsiát majd Európát, sőt Észak Amerikába is átjutottak – legutoljára ~1300 éve (Kitanok)
   • Vallásosabbak voltak őseiknél, fejlett pszichikus képességekkel
   • Kormányzati rendszerük egyszemélyi vezetőre épült, aki egyben főpap is volt
  • Oldalági leszármazottaik: magyarok, malájok
az 5 indo eur pai faj civiliz ci i i
Az 5. (indo-európai) faj civilizációi I.
 • ~I.e. 79 797-ben egy válogatott, ~9000 fős csoport kivándorolt Atlantiszról, Ázsia felé vette útját.
  • Évezredes vándorlásuk közben nagyobb részük hátramaradt Arábiában és Kis-Ázsiában.
  • Egy kis csoport a Himalájától északra a Góbi tenger partjáig vándorolt és ott telepedett le. Itt érte őket a I.e.75 025-ben a nagy katasztrófa. Alig 300-an élték túl.
  • Belőlük formálták ki a jelenleg elterjedt 5 alfajt: 1. -hindu, 2. -arab, 3. -iráni, 4. -kelta, 5. –teuton.
  • Ezeknek bizonyos sajátosságai jól megfigyelhetők későbbi civilizációikban is.
az 5 indo eur pai faj civiliz ci i ii
Az 5. (indo-európai) faj civilizációi II.
 • Az 1. (hindu) alfaj -> ~világos bőrűindiaiak
  • A Híd Városa: egy főváros a Góbi tenger déli partján.
  • ~1000 évig épült, épületméretei meghaladták az egyiptomiakét is, de sokkal kecsesebbek, díszesebbek és művészibb kivitelűek voltak.
  • Vallási központja a Fehér Szigeten volt, amivel híd kapcsolta össze – erről kapta nevét is.
  • ~I.e. 60e-től kezdve a kis csoport kiterjeszti uralmát az egész Távol Keletre, Dél-kelet Ázsiára, a Csendes Óceáni szigetekre és Ausztráliára.
  • Általános írni-olvasni tudás, közbizalom, becsület értéke, erőszakos önérvényesítés hiánya, a „nemesség kötelez” elve. A legyőzött nemzetekkel szigorúan, távolságtartóan, de nem elnyomóként bántak.
  • Könnyed, boldog élet. Tánc, ének és vidámság mindennapos volt.
az 5 indo eur pai faj civiliz ci i iii
Az 5. (indo-európai) faj civilizációi III.
 • 2. (arab) alfaj -> ~beduinok, zsidók
  • ~I.e. 40e-ben a Híd városa közeléből ~250e fős csoportindult Arábiába.
   • Évezredekig egész Észak-Afrika egy birodalom (rövid időre még Egyiptom is része - Hyksos dinasztia).)
   • Az Egyiptomban Thot (Hermész) által alapított Fény Vallása náluk is elterjedt.
   • Egy időre Perzsiát is meghódították, India ellen súlyos vereséggel végződő támadást indítottak.
  • Fénykorukban a nagy algériai szigetet, a keleti partvidéket egészen le Zimbabwéig, és Dél-Afrika egy részéig is ők uralták.
az 5 indo eur pai faj civiliz ci i iv
Az 5. (indo-európai) faj civilizációi IV.
 • 3. (iráni) alfaj -> ~a mai párszik
  • ~I.e. 30e-ben egy 300e fős haderő indult útnak a Híd Városát övező hegyek közül Arábia felé.
   • Fejlett fegyverzetük, fegyelmük -> könnyű győzelem.
   • Pár évtized alatt védő-erődrendszera rabló törzsek ellen -> földművelés, állattenyésztés, kereskedelem.
   • Kitűnő kereskedők, kézművesek, szállítmányozók.
   • Sok dinasztia, sok különböző nyelv, az arabokénál kifinomultabb (zoroasztriánus, a Tűz vallása) vallási rendszer.
   • Az asztrológia csúcsponton, a mindennapok része.
  • Béke, nyugalom egész Nyugat-Ázsiában egészen ~I.e. 2200-beli nagy mongol dúlásig.
  • Nagyszerű építészetük maradványai még a sivatagok homokjában felfedezésre várnak.
az 5 indo eur pai faj civiliz ci i v
Az 5. (indo-európai) faj civilizációi V.
 • A 4. (kelta) alfaj -> ~görögök, észak-olaszok, írek, stb.
  • Kr.e. 20 000-ben indultak el a Kaukázus felé.
  • ~2000 év múltán övék a Kaukázus és Kis-Ázsia, majd hamarosan az egész Földközi Tenger medencéje.
   • Első hullám: a történelem előtti görögök (Pelaszgok). Legyőzik Poseidonist. Késői leszármazottaik: Trója, Kréta mínoszi kultúrája
   • Az I.e. 9564-es katasztrófa után egy részük Görögország területét foglalták el. (Athén helyén ~I.e. 8000 már város állt.)
   • I.e. 10 000 –től: Észak-Olaszország, Franciaország, Belgium, a Brit Szigetek, valamint Svájc és Németország nyugati területeinek elfoglalása. (Keveredve Spanyolország, Észak-Afrika és Írország népeiben is.)
   • Vallás: orfeuszi misztériumok világa -> a későbbi görög, de más népek mitológiájának forrása (Nap Isten, Apolló, Baldúr).
  • A Római Birodalom és annak kultúrája volt a fénykoruk.
slide40

Mínoszi templom maradványai a Knossosi Palotában (Kréta)

Trója falainak maradványa a trójai háború idejéből (~I.e. 1200)

Trója egykori helye a régészek szerint

wikipedia.org

slide41

Róma és Athén építészeti és művészeti remekeit mindenki ismeri.

De még egy késői, kisebb görög királyság fővárosa, Pergamon is csodás lehetett.

A képek szerint…

Pergamon rekonstruált látképe (Berlin, Pargamon múzeum)

A Főoltár Pergamonból (Berlin, Pargamon múzeum)

wikipedia.org

az 5 indo eur pai faj civiliz ci i vi
Az 5. (indo-európai) faj civilizációi VI.
 • 5. (teuton) alfaj -> szlávok, germánok, skandinávok
  • ~I.e20 000-ben indultak a Góbi tenger északi partjától Európa felé.
  • Hosszú vándorlás és a nagy katasztrófa után a mai Krakkó környékén válnak szét:

1. Észak-Kelet (oroszok),

2. Dél (szerbek, horvátok, bosnyákok)

3. Nyugat és Észak (poroszok és lettek) és

4. Nyugat felé (germánok, gótok, skandinávok).

  • A skandinávok később Normandiában, a gótok Dél-Európában hódítottak.
  • Az Észak-Amerika, Ausztrália és Dél-Afrika (sőt egy ideig India) feletti teuton dominancia ismert az írott történelemből.
  • Kulturális dominanciájukról tanúskodik az európai történelem utolsó ~300 éve.
  • Pénzügyi, katonai, technológiai és kulturális dominanciájukról pedig a világtörténelem utóbbi ~100 éve.
s ezut n
És ezután…?
 • Milyen irányban fejlődhet még a civilizáció?
 • Az 5. faj kiteljesedése:
  • Elme hatalmának kiteljesedése: alkalmas időben zsenik sokasága fog megszületni.
  • Általuk a tudományok és művészetek soha nem látott magasságokba jutnak.
  • Az 5. alfaj gyengesége: az azonosságok helyett a különbségek hangsúlyozása, a versengés, a másik legyőzésére, kizárására törekvés, az elme mindenhatóságába vetett hit.
  • Az ebből fakadó rombolás veszélyének feloldását hozhatja meg a 6. alfaj...
s ezut n1
És ezután…?
 • 6. (még névtelen) alfaj -> most van születőben szerte a világban
  • Nincsjól felismerhető külsődleges jegyük,
  • Jellemző lelki tulajdonságuk az egységtudat, az azonosságok hangsúlyozása a különbözőségek helyett.
   • Idegrendszerük igenfejlett, de érzékeny is -> sikeres fejlődésükhöz harmonikus, szeretetteljes környezet kell.
   • Az ő világukban a hatalom és erő jele a gyengédség lesz
   • Pszichikus képességeikhez az agyalapi mirigy jobban kifejlődik (asztrális síkról érzelmeket éber tudatállapottal is felfogni).
   • 5. alfaj értelme + negyedik fejlett érzelemvilága -> Intuíció + bölcsesség (mindkettőből ami sikerre vitte őket).
  • Előfutáraik: „csillag gyermekek”, „indigó gyermekek”?
s ezut n2
És ezután…?
 • A jövőbeni, 6. és 7. fajok
  • Nincsenek érdemi ismereteink arról, milyenek lesznek ők és civilizációik.
  • A múltból következtetve néhány ezer ill. tízezer év múltán már jelen jelen lesznek.
  • Ám a fejlődés elmúlt néhány évezredének sebességét előre vetítve még elképzelésünk sem nagyon lehet arról a fejlett kultúráról és civilizációról, amit majd felépítenek.

Éljünk úgy most, hogy mi is köztük lehessünk!

Felépítenek?

Felépítünk!

slide46

Köszönöm a figyelmüket.

Viszontlátásra!